Juridikproffs.se

PROFFS PÅ JURIDIK

På Juridikproffs.se skriver vi om aktuella teman kopplade till juridik och rättsväsende. Läs om gällande rättspraxis från ett flertal olika rättsområden och aktuella rättsfall.

Undrar du vad skillnaden mellan en advokat och en jurist är, hur man blir advokat eller domare? Här på Juridikproffs.se ger vi dig svaren och reder ut de olika begreppen.

Oavsett om du planerar att utbilda dig inom juridik eller om du söker svar på vilken rättshjälp som du själv kan behöva så hittar du svaren här på sidan.

Sida 3

RSS

Jag trodde att jag hade rätt att ärva...

10 Apr 2020

När det gäller arvsrätt finns det många missuppfattningar. En advokat vet allt om lagen om arvsrätt. Råden från en sådan kan visa sig vara extremt värdefulla.

En kvinna har levt separerad från sin man under en längre tid. Hon har till och med inlett en ny relation. Hon är skriven på en annan adress sedan länge. Mannen bor kvar i det gamla huset i flera år. Det är deras gemensamma egendom. Till sist är det dags för skilsmässa. Den är klar på en vecka, för deras barn är vuxna, och hon ska träffa sin exman för att äntligen dela upp bohaget. Han har suttit i orubbat bo, och nu ska hon ha hälften. Hon åker iväg för att köpa fikabröd, och när hon återvänder är exmaken död. Chocken är total. Hon har varit formellt gift länge, troligen för att säkra en eventuell änkepension, men… hon blir arvlös! Det är bara den som är formellt gift vid dödsfallet, som kan ärva sin make. Det vet en advokat, och säkert du också.

Att göra barnen arvlösa

En man, en företagare, har förutom sin nuvarande familj även en son från ett tidigare äktenskap. Han ville vara juste mot sin äldste son och involvera honom i firman. De blev emellertid osams, och nu vill mannen göra sonen arvlös. Det är inte lätt, för alla barn, även dem som man aldrig har sett, har rätt till sin avslott. Den kan halveras genom ett testamente, och då kallas den laglott, men i Sverige kan man inte göra sina barn helt arvlösa. Vad gör mannen då? Han skriver över allt han äger på sin nuvarande hustru. Det är riskabelt, för hustrun blir svårt sjuk och personlighetsförändrad. Ja, han måste ta hand om henne och lyda hennes nycker. Eller så kanske han borde konsultera en mycket skicklig advokat. Mannen äger i princip ingenting.

Han är ju en slarvpelle, han behöver inga pengar

Två systrar har en bror, som är alkoholist, kanske narkoman också. När mamman dör, ska alla tre ärva lika. Men systrarna räknar bort brorsan, för han lever inte enligt deras värderingar. Men enligt lagen har han lika stor arvsrätt som systrarna. Det gäller att känna till det, och att driva sin sak. Kanske behövs det en advokat, för att rätt ska vara rätt. Man kan konstatera att både förhållanden och personligheter kan förändras. Det är därför det är så viktigt att skriva sitt testamente i tid. Vi rekommenderar denna webbsajt: https://www.arvsrätt.nu

Hur går ett brottmål till?

6 Apr 2020

Har man blivit utsatt för ett brott är frågorna många. Man kanske inte orkar ta reda på hur allt fungerar. Som tur är finns det proffs som kan hjälpa till med information, stöd och rättshjälp.

När man blivit utsatt för brott kan man bli uppringd av brottsofferjouren som i första hand lyssnar, tar reda på hur du mår och hur du har det. Brott är ofta en kränkning av bland annat offrets integritet och kan göra att man mår psykiskt dåligt. Då känns det skönt att ha någon som finns där och lyssnar.

Hur går man vidare

När man anmält en händelse där en person misstänks för att ha utfört ett brott behandlas fallet som ett brottmål. Man kan då få hjälp av en advokat med alla de praktiska detaljerna. Man behöver inte oroa sig för höga advokatkostnader då de oftast bekostas av staten. Men givetvis finns undantag. Så det är viktigt att kontrollera vad som gäller i det specifika fallet så att man slipper onödiga överraskningar i ett senare skede. Innan fallet kan gå vidare till åtal krävs det en fullständig utredning med bevismaterial, förhör och annan viktig information som ger en helhetsbild av brottet.

Vad kan en advokat hjälpa till med?

I första skedet kan en brottmålsadvokat svara på frågor kring händelseförloppet. De hjälper till med ett målsägandebiträde som ser till att brottsoffrets rättigheter kommer fram i målet. En annan aspekt är skadestånd för brottet man utsatts för. Det kan vara lite olika beroende på brottets art. Förstörd egendom är något som man tycker att det är självklart att man ska få skadestånd för. Samma sak gäller för förlorad inkomst eller intäkt. Dessutom finns en sak till. Nämligen kränkning, som kan innefatta många olika händelser. Ett utav dem kan vara exempelvis hemfridsbrott där en person tar sig in i någons hem utan tillåtelse oavsett om det gjorts via en krossad ruta eller en olåst dörr. Ingen har rätt att ta sig in i någons hem utan tillåtelse. När brottet har ägt rum är det en bra idé att se över om något förstörts eller saknas och skriva upp det inför framtida skadeståndskrav.

En sak som inte tagits upp här men som faktiskt är relevant är om någon begått ett brott. Även då har du rätt till advokat, som då kallas försvarsadvokat. Även denna tjänst betalas av staten, men endast om den åtalade blir frikänd i rätten.

Lär dig om entreprenadjuridik

1 Apr 2020

I en byggprocess är det många inblandade; byggföretag, entreprenörer och underleverantörer. Det kan uppstå många olika sorters konflikter och tvister. Läs på om entreprenadjuridik.

Vid varje större byggnation eller anläggningsarbete är det ofta många olika aktörer inblandade, och då bör man inte glömma att knyta en advokatbyrå till aktörerna. En firma som har bred och långvarig erfarenhet av entreprenadjuridik. Då är chansen betydligt större att man under vägen kan lösa konflikter som eventuellt uppstår, smidigt och utan långa dröjsmål. Advokater som är experter på de ofta krångliga reglerna och lagarna som omgärdar byggprojekt. En advokatfirma som kan ge juridiskt stöd till byggföretag, vid avtal och förhandlingar. Som hjälper till att tolka dokument och som kan lösa tvister.

Bra avtal är en bra grund

Att ha korrekt upprättade avtal som styrdokument vid entreprenader är otroligt viktigt. Det är dessa som sedan blir gällande vid alla diskussioner och eventuella missförstånd. För att upprätta bra och fungerande avtal är det viktigt att de är juridiskt hållbara. Ta hjälp av experter inom entreprenadjuridik för att utforma avtalen så att inget viktigt missas. Skulle man missa att ta med något från början kan det bli mycket kostsamt och leda till onödiga tvister. Med ett juridiskt hållbart och korrekt avtal kan man känna sig trygg och veta att man kan luta sig på det skrivna kontraktet. Med hållbara avtal kan man fokusera på arbetet med projektet och slipper oroa sig så fort något problem uppstår. Är något oklart, skall man bara behöva gå till avtalet för att hitta svaret. Det är tänkt att fungera som ett slags regelverk att förhålla sig till under arbetets gång. Det blir enkelt och tydligt för alla inblandade.

Heltäckande avtal - bra försäkring

Ju mer detaljerad och skräddarsytt avtalet är för varje enskilt projekt, desto mindre risk för oväntade problem. Det kan vara förseningar pga tidspress eller försenade leveranser, där man kan utkräva vite. Det kan vara säkerhetsfrågor eller ansvarsbörda vid olyckor. Det finns en mängd olika scenarier som man med ett heltäckande avtal kan friskriva sig från eller ha med i beräkningen. Då är det också lättare att göra upp en korrekt budget, när man vet vilka ansvarsområden man har och vilka eventuella kostnader det kan medföra. Det blir ett dokument att gå tillbaka till för att veta vad som gäller i varje given ny situation. När det gäller stora komplexa projekt är det en förutsättning. Kontakta din jurist idag. Vi skulle rekommendera denna hemsida: https://www.entreprenadjuridik.nu/

Får barnet bestämma i en vårdnadstvist?

27 Mar 2020

Delad vårdnad eller boende kan vara en svår situation för både föräldrar och barn. Men när får barnet själv bestämma vem hen får bo hos? Hur går det till och vem fattar beslut om genomförandet?

Många har uppfattningen att barn får välja själva vem de ska bo hos när de fyller tolv, men det stämmer inte enligt lag. Vårdnadshavaren har ansvar för barnets bästa ända fram tills barnet fyller arton år. Och på vissa sätt även efter det, trots att barnet då räknas som vuxen. Missförståndet kan komma ifrån att barn som egentligen skulle vara hos en förälder inte ska tvångshämtas från och med tolv års ålder, om barnet uttrycker en vilja att stanna hos den andra föräldern. Men det finns ett stort men. Om den andra vårdnadshavaren, sociala myndigheter eller polis, anser att det är för barnets bästa att inte stanna hos den förälder den valt, så kan en förflyttning ändå ske.

Varför man går emot barnets vilja

Ett barn är i en beroendesituation till sina föräldrar, och är oftast även fysiskt och psykiskt underlägsen föräldern. Även om ett barn säger att den vill bo enbart hos den ena föräldern så behöver det inte innebära att barnet mår bra där, eller ens att barnet egentligen vill det. Tyvärr är inte alla föräldrar bra för sina barn av olika anledningar, och barnet kan säga att det väljer en förälder för att barnet tror att den föräldern behöver det eller så kan den föräldern ha hotat barnet på något sätt. Det finns många facit i efterhand där nu vuxna berättat om hur de utsatts för både vanskötsel, misshandel och incest, men utåt tvingats, eller känt sig tvungna, att dölja detta eller påstå motsatsen. Därför är det den andra vårdnadshavarens och omgivningens plikt att kliva in och gå emot barnets vilja om man ser att barnet far illa av sitt beslut.

Vem som bestämmer

Om ett barn vill bo helt, eller mer än hälften, hos den ena föräldern så kan detta beslut fattas av föräldrarna själva om de är överens om detta. Men om föräldrarna inte är överens så kan man börja med ett samtal hos socialtjänsten, som kan medla och ge råd utifrån sitt perspektiv och vad de hör i samtal med föräldrar och barn. Om föräldrarna ändå inte är överens så går ärendet till rättegång där beslut gällande boende, och kanske även vårdnad, sker av domare. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.vårdnadstvist.nu

Rätt hjälp och engagemang

20 Mar 2020

Om du hamnar i en situation där du behöver juridisk rådgivning så finns det professionell hjälp att få. Vid juridiska frågor är det viktigt med en jurist som är både engagerad och erfaren.

Ibland i livet kan det uppstå situationer som du inte är van vid och där du behöver hjälp med juridiska frågor. I det vardagliga livet funderar man sällan över att man kan hamna i jobbiga situationer som kräver hjälp av en advokat. Men när de svåra tillfällena dyker upp är det bra om du har en advokat som du kan lita på och som är engagerad i din situation. För i juridiska frågor är de flesta av oss inte speciellt kunniga och vi måste helt förlita oss på den hjälp vi anlitar. Behöver du en engagerad advokat så är det lätt att hitta och du kommer kunna pusta ut när du har någon som hjälper dig. För de flesta av oss utan juridisk erfarenhet är det svårt att ta oss ur vissa situationer utan den professionella hjälpen. Så en advokat kan göra din svåra situation lättare att hantera och du kan känna dig lugnare.

När behövs det en advokat?

Att ta hjälp av en advokat är ibland oundvikligt för dig som hamnat i vissa svåra situationer. Det kan vara en jobbig skilsmässa eller kanske är du i en rättslig tvist med företaget. Det kan vara många situationer som kräver advokat närvarande. Det kan vara du som behöver en advokat till någon form av rättslig process. Men också vid andra tillfällen, som till exempel vid en bouppteckning, kan det vara bra med en advokat. Vid en bouppteckning så är det inte ett krav att det är juridisk hjälp närvarande men det kan underlätta avsevärt, eftersom det efter ett dödsfall kan vara väldigt emotionellt att klara av allt arbete med en bouppteckning själv. Och ibland kan det tyvärr bli osämja hos den efterlämnade familjen och för att klara bouppteckningen så måste de finnas en advokat till hjälp för att undvika bråk.

Tips vid juridisk hjälp

Hamnar du i en situation där du behöver juridisk hjälp vid en rättslig process så är ett tips att tidigt ta kontakt med din advokat. För ju tidigare din advokat får känna till ditt fall och vem du är, desto lättare är det för dig att få bra hjälp. En advokat gör det bästa jobbet med ordentlig information och genom att ha varit delaktig från start. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.advokatistockholm.nu/

Ta hjälp av en kunnig jurist inom familjerätt

21 Feb 2020

Behöver jag verkligen komma i kontakt med en jurist inom familjerätt i Stockholm? Det finns all anledning att fundera över detta. Kanske inte just nu, men man vet aldrig vad framtiden har i sitt sköte. Vår poäng är att familjerätt, oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan stad, ofta handlar om oväntade tvister och konflikter; sådana som man aldrig trodde sig kunna hamna i.

Det kan handla om en tvist med sin bror gällande ett arv, det kan kan handla om en tvist i samband med en skilsmässa och det kan handla om en uppslitande vårdnadstvist om sina barn. Livet är föränderligt och på bara några år så kan saker och ting komma att ändras så pass mycket att man plötsligt hamnar i konflikt med den personen man än gång älskat.

Om man ska säga något om familjerätt och tvister inom detta juridiska område så är det att det nästan alltid handlar om mer känslomässiga och känslostyrda ärenden än inom andra juridiska grenar.

Två vigselringar i guld

Välj rätt juridisk hjälp inom familjerätt

Detta sätter ett större krav på den jurist man anlitar. Vi kan säga att det handlar om en vårdnadstvist i Stockholm och att du är pappan i denna fråga. Du och din fru har valt att separera och ni har gjort detta på ett allt annat än vänskapligt sätt. Det som hänt är att du träffat en annan och att du numera vill leva ditt liv med en annan kvinna.

Du och din forna fru har två stycken barn och ni har delad vårdnad om dessa - något som alltid sker i samband med en skilsmässa mellan äkta makar. Det mesta fungerar bra - barnen bor hos mamma under veckorna och spenderar varannan helg hos dig. Du och mamma till barnen sköter all kommunikation via mail och sms; hon vägrar fortfarande att tala med dig och hon är fortfarande upprörd över ditt svek och ditt livsval. Det har hon rätt att vara.

Exempel på hur en jurist kan hjälpa dig

Men, det som sker härnäst är diskutabelt. Du mottar nämligen en stämningsansökan där mamman söker ensam vårdnad om barnen och du vill naturligtvis bestrida denna. Hur gör du? Det är här en skicklig jurist inom familjerätt kan göra skillnad. Vi säger detta då det visat sig att många liknande tvister de facto döms till mammans fördel.

Även om du som pappa inte gjort något fel, mer än att älska någon annan, så kan detta innebära att mamman får ensam vårdnad. Rätt jurist inom familjerätt i Stockholm kan föra din talan och slå hål på de tveksamma argument som mamman använder sig av.

Att du träffat en ny kvinna och att du inledde romansen under ert äktenskap gör dig kanske till en opålitlig människa rent moraliskt - men det gör dig inte till en sämre pappa. Det är den logiken som din jurist kommer att presentera i domstolen - om det går dit, många vårdnadstvister löses innan och via samarbetssamtal - och som kan leda till att du även fortsatt får ha vårdnaden om dina barn.

Tyvärr så inleds många vårdnadstvister på allt annat än sakliga grunder och det som visat sig är att en engagerad och kunnig jurist inom familjerätt har en förmåga att göra skillnad i dessa mål.

För mer information, besök www.familjerättstockholm.com

Oro över umgänget med barnets andra förälder?

15 Jan 2020

Känner du oro över hur ditt barn har det när hon, eller han ska umgås med barnets andra förälder? Om så är fallet, och du ser tydliga tecken på att barnet utsätts för våld eller andra övergrepp, blir mycket vanskött eller på andra sätt visar tecken på att fara illa under umgänget med den andra föräldern, bör du få hjälp för att kunna skydda barnet.

Att bara låta barnet hoppa över umgänget med den andra föräldern hjälper absolut inte. Det straffar sig och den förälder som gör så kan bli av med hela vårdnaden. Det kan sluta så illa att man istället inte får träffa sitt barn alls. Därför måste man i stället anlita en duktig och erfaren advokat som kan hjälpa en undvika de värsta fällorna för att kunna skydda sitt barn. 

Finns mycket liten hjälp för utsatta barn

Skulle ditt barn vara utsatt på något sätt för våld, misshandel eller vanskötsel, så finns det tyvärr få instanser i samhället som fungerar som de ska när det kommer till att kunna skydda ett barn. Det skyddsnät som förut fanns kring barn (om det någonsin funnits) finns inte där. Istället är det upp till en förälder att själv försöka skydda sitt barn så mycket det bara går och försöka agera sin egen polis; samla bevis som kan överbevisa en domstol om att barnet helt uppenbart far illa. Och ska man lyckas med det konststycket, så är tvungen att hitta den allra bästa och tänkbara advokat som har erfarenhet av att lyckas skydda barn.

Bättre samla bevis på barnet far illa

Det kan tyckas som att det är cyniskt att samla bevis på att barnet far illa, men så är faktiskt fallet. Är man en förälder som är orolig över att barnet far illa under sitt umgänge med den andra föräldern, bör man samla bevis. Skulle umgänget bli en domstolsfråga, så kan man inte komma med lösa anklagelser om det ena eller det andra. Det enda som man kan föra fram, är sådant som du som förälder kan bevisa. Ingen tror på en förälder som kommer med lösa anklagelser. Det är inte trovärdigt om inte både domstol, socialtjänst eller polis blir övertygad om att det som sägs faktiskt har hänt.

Det går att skydda barn – med rätt advokat

Det är valet av advokat som kommer att avgöra om man kan skydda sitt barn eller inte. Ett förfarande i domstol är en ganska komplicerad sak. Och de allra, allra flesta domstolar är inte anpassade för barns behov eller hur barn kommunicerar. De flesta domstolar anlitar därför socialtjänsterna i landets kommuner som ska ta reda på hur barnet har det med den andra föräldern, och det är tyvärr inte alla socialtjänster som gör logiska eller de rätta utredningarna heller. Tyvärr. Läs mer om umgängesrätt här: https://www.umgängesrätt.com.

Varför har alla rätt till försvarsadvokat?

5 Jan 2020

I Sverige har alla rätten att få en försvarsadvokat förutsatt att det är ett offentligt ärende. Men varför har alla rätt till försvarsadvokat?

Grundläggande rättighet i en demokrati

Rätten till att få försvarsadvokat brukar nämnas som grundläggande rättighet inom en demokratisk rättsstat. I en diktatur kan staten ”bestämma” att en person är skyldig och utan försvarsadvokat ges ingen möjlighet att juridiskt försvara sin rätt. Genom att man får en advokat upprätthålls helt enkelt rättssäkerheten i ett land. 

Stadgat i Europakonventionen

Rätten till advokat är även stadgad i Europakonventionen. Detta för att säkerställa att en rättegång är rättvis från bägge parter. 

Rätt till advokat – när staten är involverad

Man har inte alltid rätt till en gratis försvarsadvokat utan det gäller när staten är involverad i det mål som ska utredas. När en person bryter mot lagen är det staten som är en part och den åklagande andra parten. I detta fall finns rätten till en fri försvarsadvokat. 

Anser man att ett företag gjort fel och drar ärendet till domstol är generellt inte staten inblandad. I detta fall behöver man själv stå för advokatkostnaderna. I vissa fall kan försäkring täcka detta. 

Domstolen avgör

Blir du anklagad för ett brott kan du begära att få en offentlig advokat. Det är sedan domstolen som slår fast om du har rätt att få detta eller inte. Delvis beror det på brottets storlek. 

Sällan vid böter

I det fall som brottet är så litet att straffet enbart kan bli böter kommer generellt ingen offentlig försvarare att utses. Det kan däremot ske om man anser att det finns ”särskilda skäl”. Även detta är det domstolen som avgör. 

Rätt att välja själv

Generellt har man rätten att själv välja vilken försvarsadvokat som önskas. De flesta nöjer sig däremot med den som utses via domstolen. Har man åsikter om vilken advokat som ska anlitas ska domstolen tilldela denna advokat förutsatt att det är möjligt rent tidsmässigt (advokaten kan ju vara upptagen under tiden) samt om de inte finns särskilda skäl som motsäger sig detta val. Det är exempelvis inte lämpligt att advokaten är släkt med den åtalade. 

Alltid rätt till privat försvarare

Man har alltid rätt att välja en privat advokat. Skulle domstolen anse att någon offentlig försvarare inte ska utses kan man, på egen hand, kontakta en advokat som tar på sig ärendet. Det innebär däremot att man kan få betala hela kostnaden själv.

Här hittar du en duktig försvarsadvokat i Stockholm: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz/

Jobba som fastighetsjurist

3 Jan 2020

Vet du vad en fastighetsjurist är? Vad kan man behöva en sådan till och vad gör en sådan för någonting? Läs vidare här för att få veta mer om vad det innebär att vara fastighetsjurist.

Om man planerar att utbilda sig till jurist oavsett inriktning så har man antagligen funderat över det ett längre tag. Det är nog inte något som bara dyker upp en dag i huvudet utan det är nog mer av en dröm som många haft sedan de var barn eller i alla fall tidig tonår. Som jurist kan du arbeta inom många olika områden. Du kan så att säga välja att specialisera dig inom ett visst typ av område inom juridiken att arbeta med. Ett jobb som företagsjurist innebär ett varierat arbete, även fast man specialiserat sig inom just fastigheter. Läs vidare för att få veta mer om jobbet som fastighetsjurist

Varierat arbete

Det är ett ganska så stort och rätt så brett område att jobba inom fastighetsjuridiken. Man får chans att arbeta med både stort och smått. Ofta så kan de hjälpa till med det allra mesta som har någonting med fastigheter att göra, oavsett om det handlar om din tomt ute på landet eller ditt höghus inne i stan. För att ge några vinklar på vad som fastighetsjurister jobbar med för olika saker kommer här några exempel: handel med fastigheter, nyttjanderätt, bostadsrätter och hyresrätter. Men de arbetar även med fall som tomträtt, arrenderätt, entreprenadrätt och miljörätt. Som du ser så finns det massor av olika områden för en jurist inom fastighetsjuridiken. Man behöver inte låsa sig vid bara ett område utan har möjligheter att bredda sina möjligheter. 

Äger du fastigheter?

Det kanske är så att du som läser detta äger fastigheter av något slag, eller kanske är i startgroparna för att köpa din första fastighet. Det kan vara svårt att veta vad man ska sätta för exakt summa när det kommer till hyra eller liknande. I sådana stunder kan en fastighetsjurist vara behjälplig. För att veta exakt vad som ingår i hyran och räkna ut med hjälp av kalkyler och sådant, så kan en jurist inom fastigheter visa vägen för detta. När det kommer till fastighetsrätt kan en jurist hjälpa till med saker som avgiftshöjningar när det gäller hyran. Bor man i en bostadsrätt och det kommer att ske en höjning av hyran, kan en fastighetsjurist vara behjälplig i den förhandlingen för de boende i fastigheten.

Fuskande byggföretag ett samhällsproblem

2 Dec 2019

Fusket i byggbranschen drabbar såväl konkurrenter som samhället i stort. De juridiska påföljderna för fusk borde därför bli mer kännbara.

Det fuskas mer i byggbranschen än i någon annan bransch i Sverige. Frågar man byggföretagen själva är det mer än hälften som svarar ett definitivt ja på frågan om det förekommer fusk i deras bransch. Fuskandet är idag så utbrett att det blir allt svårare för mellanstora byggföretag som försöker följa reglerna. De kan helt enkelt inte konkurrera med de lägre priser som fuskande byggföretag kan erbjuda.

De enda som tjänar på fusket är fuskföretagen själva. Och genom att det finns en sådan liten chans att bli påkommen är det många som satt i system att utnyttja svart arbetskraft”

Samtidigt som det är orättvist mot de seriösa konkurrenterna innebär fusket en förlust för samhället, i form av förlorade skatteintäkter. De som jobbar svart blir också drabbade, eftersom de hamnar utanför samhällets skyddsnät och till exempel inte sparar in till pensionen. De enda som tjänar på fusket är fuskföretagen själva. Och genom att det finns en sådan liten chans att bli påkommen är det många som satt i system att utnyttja svart arbetskraft och trolla med bokföringen, något som i teorin kan ge stränga straff men som i praktiken ofta passerar obemärkt.

Ofärdig byggnad och lyftkran

Lönar det sig att fuska?

Just att det är så enkelt att komma undan med fusk gör att det faktiskt kan löna sig för ett byggföretag att fuska, även om man skulle åka på böter vid något tillfälle. Tillsynen på landets byggarbetsplatser är alldeles för liten, menar många kritiker. Byggjobbare som jobbar svart struntar helt öppet i att identifiera sig, och det krävs att någon på bygget är tillräckligt rakryggad för att våga anmäla företaget till någon myndighet för att fusket ska uppdagas, något som tyvärr sker alltför sällan. De flesta fuskande företag är därför inte ens rädda för att åka fast.

Svårt för seriösa företag att konkurrera

Det behövs mer tillsyn i byggbranschen, och strängare straff för de som fuskar. Det måste vara riktigt kännbart att åka fast för att byggföretag ska avstå från att fuska. Många små företag anser att det är svårt eller nästan omöjligt att klara sig i byggbranschen utan att fuska, och många hävdar att de tvingas att fuska på grund av att konkurrenterna gör det.

Så ska det naturligtvis inte få se ut. Fuskande byggföretag är ett problem för hela samhället och drabbar många. Även om fusket oftast inte rör själva byggkvaliteten, utan oftare handlar om svart arbetskraft och slarv med arbetsmiljön, är det bara en tidsfråga innan det utbredda byggfusket i Sverige börjar få allvarliga konsekvenser även utanför byggbranschen.

Här hittar du ett seriöst byggföretag: http://www.fbpab.se/

Svårt att få byta fönster själv i bostadsrätt

8 Nov 2019

Behöver fönstren i din bostadsrätt bytas ut? Byt aldrig ut fönstren utan föreningens godkännande, det kan leda till att du blir uppsagd.

I en bostadsrättsförening finns en uppdelning mellan vad som är föreningens och vad som är den enskilde medlemmens ansvar. Enkelt uttryckt kan man säga att det som finns innanför lägenhetens väggar kan medlemmen själv bestämma över medan det som inte syns från lägenheten ligger på föreningens ansvar. Ett annat sätt att se på saken är att det som befinner sig utanför lägenheten kan inte medlemmen styra över, till exempel rör och ledningar i väggar, förråd, tak, fasader och så vidare.

Ett fönster då? Det befinner sig ju både i lägenheten och utanför den på samma gång. Mycket riktigt så är också ansvaret för fönstret uppdelat mellan medlemmen och bostadsrättsföreningen. Hur uppdelningen ser ut beror på föreningens stadgar, men i de flesta föreningar så har medlemmen ansvar för fönsterrutor och kitt, medan föreningen har ansvar för fönsterkarmarna. Det vill säga, om du råkar ha sönder en fönsterruta är det inte föreningens ansvar att se till att den blir bytt, men om hela fönstret behöver bytas ut så ligger det på föreningens bord.

Kollage av många olika fönster

Tänk om alla fönster såg olika ut...

Ett fönsterbyte i ett flerbostadshus måste nästan undantagslöst vara en gemensam affär, där alla fönster byts ut på samma gång. Anledningen till det är förstås att en fasad måste se enhetlig ut, av byggnads- och stadsplanemässiga skäl. Visst kan en bostadsrättsinnehavare tycka att fönstren i lägenheten ser gamla och fula ut från insidan, men byter han ut dem själv så innebär detta också i praktiken en förvanskning av fasaden, och därmed i förlängningen av det offentliga rummet.

Kan ligga på föreningens ansvar

Att byta ut fönstren själv kan faktiskt klassas som egenmäktigt förfarande, och den som utan bygglov eller föreningens godkännande tar in en hantverkare för att byta ut fönstren riskerar att bli utesluten från sin bostadsrättsförening. Bättre är att i stället, om fönstren är i så dåligt skick att de inte fungerar som man kan kräva av en modern bostad, att be föreningen bekosta en renovering, något de faktiskt har ansvar för att göra om fönstren är i så dåligt skick att kyla och fukt läcker in och försämrar boendekvaliteten.

En renovering godkänns i de flesta fall

Om fönstren däremot inte är i så dåligt skick som beskrivits ovan, så kan du inte kräva att föreningen ska byta ut fönstren, och du har heller inte rätt att göra det själv. Däremot kan du säkert få ett godkännande för att renovera fönstren på insidan, något de flesta föreningar godkänner utan knot. Nya fönsterglas, nytt kitt och ett par lager färg kan göra susen för ett fönster och få det att se som nytt ut, utan att fasaden påverkas det minsta.


Läs mer på https://www.fönsterbytebrf.se/byta-fonster

Vad tjänar en advokat i medellön?

1 Oct 2019

Vad tjänar en advokat i Göteborg, i medellön; är yrket så välbetalt som många verkar tro och ta för givet? Vi reder ut lite kring lön, arbetsuppgifter och varför advokat som yrke fyller en så pass viktig samhällsfunktion.

Många drömmer om att bli advokat och det är en dröm som ofta är sprungen ur populärkulturella saker. Många filmer och många böcker handlar om advokater och genom dessa så ser – läser – man också vilken viktig samhällsfunktion yrket de facto fyller. En advokat kan göra skillnad för en annan människa och en advokat är en viktig stöttepelare i det rättsväsende som hela vår demokrati vilar på.

Lönen är i sammanhanget en bisak, men det är också givet att ett sådant yrke – precis som exempelvis läkare – ska ha en lön som motsvarar vikten av det man dagligen gör. Med det senare i åtanke: en advokat tjänar bra. Vissa tjänar till och med exceptionellt bra, detta medan andra - ofta nyutexaminerade – tjänar lite sämre. Medellönen för en advokat ligger idag på 51.088 kronor i månaden. Detta för en advokat vars yrkeserfarenhet ligger på 9.2 år och där åldern ligger på dryga 38 år.

Det krävs för att bli advokat

Anlita advokat i Göteborg

Det är ingen smal sak att bli advokat. Vägen till den höga lönen är både lång och snårig. Många sållas bort längs vägen och det gör att enbart de bästa blir kvar. Först så krävs det fem års intensiva studier på heltid. Därefter så måste man även göra en treårig praktik på en advokatbyrå. Det tar således åtta år innan man kan ansöka om att tas upp av Advokatsamfundet. Om detta sker så kan man också börja praktisera som advokat.

Löner rent procentuellt

Den absolut största andelen rent procentuellt av alla advokater tjänar någonstans mellan 30-33.000/månaden. Det handlar om mer än 11 %. Där står man emellertid inte kvar och stampar särskilt länge. Lönen ökar stadig och en påfallande del av alla advokater – 9.23% – har en månadslön som ligger mellan 64-99.000 kronor i månaden. Det finns även ett toppskick som tjänar över 99.000 kronor i månaden. Ett toppskick dit 8.73 % av alla landets advokater kan räkna sig.

Svåra avvägningar i yrket

Som försvarsadvokat och som advokat inom brottmål så brottas man ständigt med olika moraliska frågor. Alla har rätt till ett så bra försvar som möjligt och det är advokatens roll att ge dessa förutsättningar. Många kan dock ha svårt att koppla bort det rent personliga. Hur kan man försvara en person som påstås ha utfört så bestialiska brott som han misstänks för – och är han verkligen oskyldig. Det är något som man lär sig.

Advokatens roll ligger inte i att avgöra skuld. Det ligger i att ge ett försvar som innebär en rättvis prövning. Skuldfrågan ligger helt på åklagarens bord. Att försvara någon vid uppmärksammade mål kan innebära stora svårigheter för en advokat. Hot och trakasserier kan förekomma och ju mer medial uppmärksamhet ett fall få- desto med strålkastarljus riktas också mot advokaten. Det innebär att yrket kan upplevas som ensamt och att det kan ge en känsla av att man för en hopplös kamp. Därför är det viktigt att fullt ut förstå sin yrkesroll och att dels också välja en advokatbyrå som ger full support vid de riktigt tuffa ärenden man anlitas för.

Vad gör jag om min fastighetsägare inte följer lagen kring ventilation?

5 Sep 2019

Den som äger en fastighet som inte är en en- eller tvåfamiljsbostad är ansvarig för att regelbundna kontroller görs av byggnadernas ventilationssystem. Namnet på den besiktning som görs - OVK, det vill säga obligatorisk ventilationskontroll, är tydligt i sig. Det handlar om en besiktning som är obligatorisk och ska utföras med regelbundna intervaller.

Dock så är det många fastighetsägare som brister i denna kontroll. Vanligt är till exempel att mindre ägare av hyresbostäder inte har någon tydlig plan för uppföljning som ser till att kontrollerna verkligen blir genomförda. Helt gratis är förstås inte kontrollerna heller, vilket gör att många slarvar för att försöka spara sig några kronor.

Kommuner kan utdöma vite om åtgärder inte görs

Det är varje fastighetsägare som är ansvarig för att OVK-besiktning utförs enligt gällande intervall. Ansvarig för tillsynen att detta följs är kommunens byggnadsnämnd. Skulle det visa sig att OVK-protokollet innehåller brister så är fastighetsägaren ansvarig för att se till att de åtgärdas inom den tid som anges. Skulle detta inte ske kan kommunen utdöma vite för bristerna.

Så gör du vid brister i ventilationen

Som boende eller hyresgäst av en lokal i en fastighet bör du i första hand kontakta din fastighetsägare för att höra efter att kontrollen har gjorts om du upplever att det finns brister i ventilationen. Det kan ju handla om ett tillfälligt fel som fastighetsägaren inte ens är medveten om.

Upplever du att fastighetsägaren ändå inte tar sitt ansvar kan du kontakta kommunens byggnadsnämnd för att be att få ta del av besiktningsprotokollet. Skulle detta saknas har du åtminstone uppmärksammat den instans som är ansvarig för att kontroller genomförs.

Består ändå bristerna fortsatt så bör du ta juridisk hjälp. Du kan exempelvis kontakta hyresgästföreningen för att få information om hur du bäst går vidare. Hjälper inte heller detta bör du överväga om du ska ta hjälp av en jurist som specialiserar sig på fastighetsrätt.

Brister fastighetsägaren i sitt ansvar gällande ventilationen kan det bli aktuellt att kräva hyresavdrag till dess att åtgärder har tagits, men se alltid till att du har stöd i lagen för denna typ av krav. Du bör till exempel först ge fastighetsägaren rimlig tid på sig att åtgärda problemen innan du går vidare med ditt ärende.

Mer om OVK och de krav som ställs enligt lag kan du läsa på https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/

Tio tips för att vinna vårdnadstvist

4 Sep 2019

Tio tips för att vinna vårdnadstvist - är det verkligen relevant och ska man verkligen ge tips kring en så prekär situation? Utan tvekan. Vårdnadstvister ökar i Sverige och de senaste tio åren så har antalet vårdnadstvister som måste avgöras i domstol kommit att nå nya toppnivåer.

Det handlar om problem och det är oroväckande. En vårdnadstvist ska aldrig tas lättsinnigt och att det hela tiden sker en ökning är något som måste utredas. Man ska dock alltid komma ihåg att en vårdnadstvist är unik. Även om man kanske kan anse att vissa av dessa sker av fel skäl och av saker som hämnd, avundsjuka och så vidare så kan man aldrig sätta sig in i situationen som utomstående. Alla vårdnadstvister sker – det måste man utgå ifrån – av rätt skäl och med barnens bästa i åtanke. Sedan får domstolen avgöra hur vårdnaden ska se ut i framtiden. Det är vare sig du eller jag som gör den bedömningen och det måste man komma ihåg.

Så kan man vinna vårdnadstvist

Så kan man vinna vårdnadstivst

Vad krävs då för att vinna en vårdnadstvist? Vi skulle säga att det snarare handlar om att minimera förlusten snarare än om att vinna. Barnet kommer att tappa en del av kontakten med en av sina föräldrar och det kan aldrig ses som en vinst i ordets rätta bemärkelse. Därmed inte sagt att vissa föräldrar inte är lämpliga som vårdnadshavare och att vissa inte bör ha vårdnaden om sina barn. En annan sak att tillägga är att en förlust i en vårdnadstvist inte per se innebär att man som förälder tappar kontakten med sina barn. Nej, vi har fortfarande en umgängesrätt i Sverige och där man i och med denna som förälder har rätt att träffa sina barn och vice versa. För vissa så är den lösningen faktiskt bättre. Som sagt; en del är sämre rustade som vårdnadshavare och ska därmed också exkluderas från viktiga beslut rörande barnens framtid.

Tips inför en vårdnadstvist

Det är svårt att ge tips om hur man ska vinna en vårdnadstvist - detta då alla fall, som sagt, är unika. Vi kan ändå lista några mer generella tips som kan vara användbara i hur du överlever och tar dig vidare om du befinner dig i en vårdnadstvist.

  1. Ta rätt hjälp. Det viktigaste tipset vi kan ge handlar om att anlita en sakkunnig jurist som är med längs hela resan. Gör det så snart som möjligt. Välj en jurist som du känner dig trygg med. Utöver de sakkunskaper och den erfarenhet som krävs så behöver du även ett rent mentalt stöd. En vårdnadstvist kan vara väldigt upprivande och känslosam. Erfarenheten säger att rätt stöd vid din sida kan göra skillnad och att du orkar fortsätta.
  2. Stöd vid sidan av. Familj och vänner blir viktiga, men ibland så kan även en psykolog göra skillnad. Vi behöver prata och vi behöver råd. Ingen är stark ensam i en vårdnadstvist.
  3. Koppla från. Du kan inte göra så mycket mer än att infinna dig, svara på frågor och låta rättvisan ha sin gång. En vårdnadstvist tar tid - och den måste göra så. Försök att leva normalt under tiden: jobba, börja träna, hitta nya aktiviteter som du blir glad av att göra.
  4. Smutskasta ingen. Du ska aldrig gå så lågt ner att du börjar ägna dig åt pajkastning mot din förre partner. En sådan vårdnadstvist är direkt ovärdig och än värre är om du försöker manipulera barnen att delta i kriget. Du får lita på att allt sker korrekt och att fallet bedöms rättvist. Du behöver inte kasta bensin på elden, risken finns - och den är stor - att det slår åt andra hållet istället.
  5. Dokumentera. Om det handlar om hot, hat, fysisk- eller psykisk misshandel så bör du dokumentera och spara bevis. Spela in samtal och visa hur exempelvis en vardag ser/har sett ut hos er.
  6. Umgängessabotage. Detsamma gäller vid umgängessabotage eller om din partner försvårar din relation till barnen genom att inte hämta, komma för sent, inte svara i telefon och så vidare. Dokumentera sådant och spara.
  7. Varsko andra. Du befinner dig i en vårdnadstvist och vill hålla det hemligt för andra - detta av omtanke till barnen. Vårt råd är att du är öppen med vad som sker. Berätta för skola, fotbollstränare och andra personer som har kontakt med barnen. Dessa kan upptäcka förändringar som i sin tur kan hjälpa dig att hjälpa dina barn på ett tidigt stadie.
  8. Var vuxen. Måste en vårdnadstvist verkligen ta fart och vilka skäl föreligger egentligen? I vissa fall så kan det handla om exempelvis svartsjuka - din forna partner har skaffat en ny - och där man vill hämnas. Det är inget giltigt skäl att ansöka om ensam vårdnad och tvinga barnen genom denna process. Se över om din vårdnadstvist verkligen sker av rätt skäl eller om det handlar om någon typ av upprättelse eller personlig prestige.
  9. Ryck upp dig. Känner du med dig att du varit en lite sämre förälder än vad du borde vara? Det är aldrig för sent att ändra sig. Sök hjälp för dina alkoholbesvär, sök ett jobb, försök att ändra på - och bryta - de dåliga sakerna i ditt liv. Rätten utgår från barnens bästa och det innebär i många fall gemensam vårdnad. Kan du visa på en trovärdig och ärlig förändring så är loppet långt ifrån kört. Gör det för dina barns skull.
  10. Acceptera utfallet. Oavsett vilket utfall vårdnadstvisten ger så går det att överklaga och ta det vidare. Acceptera vad som skett och samla kraft att ta saken vidare. Visa att du verkligen förtjänar vårdnaden och ta under tiden tillvara på det umgänge som du får med dina barn. De förtjänar den bästa mamman/pappan de kan få och du måste finnas där för dem. Även om det är tufft och känns hopplöst.

När du behöver en advokat i Uppsala

25 Jun 2019

Hur jobbar en advokat? Är det som på film? Är det så att man mest tittar på amerikanska filmer, eller engelska sådana, skiljer det sig åt ganska mycket mellan fiction och verkligheten. En svensk advokat arbetar ofta nära polis och åklagare, om de har bra kontakter med dem vill säga. Ska en advokat vara framgångsrik som försvarare och denne någon kanske har blivit misstänkt för ett brott, är det ganska viktigt att ha en bra kontakt med polisen, som är de som utreder brott. Misstänks man för ett brott som faller under allmänt åtal (mord, våldtäkt och vissa ekonomiska, grova brott) då leds utredningen av en åklagare, och man får då en försvarare som betalas av staten.

En advokat ska tillvarata sin klient

En advokats allra främsta uppgift är att alltid vara lojal mot sin klient. Det är vad det innebär att vara en upptagen advokat inom Advokatsamfundet. Där kräver man att en advokat måste arbeta för sin klient och ingen annan. Tummar man på den saken bör man inte ta på sig uppdraget att arbeta som advokat. Känner man själv att man inte kommer att kunna vara lojal mot sin klient, bör man tacka nej till arbetet som advokat för den klienten. Ska man som advokat vara framgångsrik är det viktigt att kunna tänka i nya banor, i kreativa banor och kunna göra egna utredningar som visar på att klienten är oskyldig.

Så kan en advokat försvara en klient

Även om det faktiskt inte är en advokats arbetsuppgift att bevisa en klients oskuld, är det alltid en framgångsfaktor, om en advokat kan bevisa eller i alla fall påvisa hur klienten är oskyldig till åklagarens och polisens misstankar. Genom att kunna slå hål på åklagarens teori eller "bevis" på att klienten skulle vara skyldig är halva segern vunnen om det går. En advokat bör alltid kunna slå hål på misstankar och ställa rätta frågor i sammanhanget. Om en advokat kan bevisa hur orimligt det är, såsom åklagaren och polisen tror att något är, så kan advokaten få ett frikännande av sin klient.

Duktig advokat kan avgöra hela frågan

På det sättet är just en advokat mycket viktig – genom att visa på brister i utredningen och de misstankar som kan slå hål på ett resonemang. Blir det sedan rättegång, kan en advokat visa på det orimliga i att någon skulle vara skyldig till ett brott. Här kan du läsa mer om du behöver en advokat i Uppsala.

← Äldre inlägg