Jurist eller advokat?

Vad är skillnaden på en advokat och en jurist?

I dagligt tal är det vanligt att människor godtyckligt använder sig av begreppen advokat och jurist för att beteckna en person verksam inom juridisk rådgivning. Det är dock skillnad på de krav som ställs för att få kalla sig jurist respektive advokat. Advokattiteln är straffrättsligt skyddad i Sverige och får endast användas av ledamöter av Svenska Advokatsamfundet som är en organisation reglerad i rättegångsbalken. Här kan du läsa om de krav som ställs för att bli advokat.

Anledningen till att man har skyddat advokattiteln är för att man vill kunna erbjuda juridisk hjälp som är rättssäker för klienten. Som klient ska man kunna förvänta sig en viss nivå på kunskaperna och rådgivningen som man får. En advokat har också krav på sig att verka enligt god advokatsed, vilket bland annat omfattar etiska regler kring hantering av uppgifter gentemot klient, rättsväsende och övriga samhället. En advokat har tystnadsplikt.

Jurist är ingen skyddad titel

Jurist däremot är inte en skyddad titel. I princip så kan vem som helst som har genomgått någon form av juridiska studier titulera sig som jurist och erbjuda juridiska tjänster. I regel brukar endast personer som har avlagt en kandidatexamen i juridik kalla sig för jurister, men något formellt skydd för titeln finns inte. Väljer du att anlita en jurist istället för en advokat bör du alltså vara noga med att kontrollera vad personen har för utbildning och erfarenhet. En jurist täcks heller inte av kravet på tystnadsplikt, något som kan vara mycket viktigt att känna till om det skulle handla om rättshjälp i ett känsligt ärende såsom någon form av brottmål.

Ett framtidsyrke

Arbetsmarknaden för advokater och jurister ser ljus ut. I en allt mer komplex värld finns det exempelvis stort behov av juridisk rådgivning inom affärsverksamhet. Även på området humanjuridik växer behovet av kvalificerade kunskaper inom juridik. Här handlar det alltså om områden såsom asylrätt, familjerätt och brottmål.