Juridikproffs.se

PROFFS PÅ JURIDIK

På Juridikproffs.se skriver vi om aktuella teman kopplade till juridik och rättsväsende. Läs om gällande rättspraxis från ett flertal olika rättsområden och aktuella rättsfall.

Undrar du vad skillnaden mellan en advokat och en jurist är, hur man blir advokat eller domare? Här på Juridikproffs.se ger vi dig svaren och reder ut de olika begreppen.

Oavsett om du planerar att utbilda dig inom juridik eller om du söker svar på vilken rättshjälp som du själv kan behöva så hittar du svaren här på sidan.

Snabbaste vägen till arbetstillstånd

12 dec 2021

Om man kommer från ett land utanför EU och vill komma till Sverige för att arbeta, måste man först ansöka om arbetstillstånd. Här kommer några tips på hur man kan snabba på processen.

Kommer man från ett land utanför EU och vill åka till Sverige för arbeta, måste man först ansöka om arbetstillstånd. Ansökan måste göras innan man kommer till Sverige, och den måste även ha beviljats. Man kan alltså inte åka till Sverige utan att först ha ett arbete och anställning som väntar. Det är en invecklad process som tar tid, och det gäller att påbörja ansökan om arbetstillstånd så fort som möjligt efter det att man erhållit ett erbjudande om anställning. Ansökan ska göras till Migrationsverket och det är också de som fattar beslut i frågan. Men då reglerna kan variera beroende på vilket yrke det gäller, eller vilket land man kommer ifrån, kan det gå snabbare om man ansöker om arbetstillstånd via advokat.

Advokat certifierad av Migrationsverket och specialist på arbetstillstånd

Det finns advokatbyråer som är specialiserade på att hjälpa till med ansökningar gällande arbetstillstånd. De är certifierade av Migrationsverket och brukar kunna snabba på handläggningsprocessen. Detta eftersom de är väl insatta i svensk migrationsrätt, och vet vad som gäller för olika yrkesgrupper, som exempelvis byggarbetare, hotellpersonal, restaurangpersonal, sjukvården och IT-specialister. Som sökande från ett annat land är det heller inte alltid lätt att förstå svenska eller engelska. Men det finns också advokatbyråer som arbetar med migrationsrätt, och där advokaterna talar flera olika språk som exempelvis persiska, arabiska, turkiska och ryska.

Vem ansvarar för fel vid en badrumsrenovering?

23 sep 2021

Aldrig förr har svensken prioriterat det egna hemmet på samma sätt som idag. Där vi tidigare valde att lägga pengar på resor, nöjen och exempelvis bilar så väljer vi idag att bygga till, bygga nytt och renovera i våra hem. Det är roligt, men det finns också vissa saker att ha i åtanke. Även om man anlitar professionell hjälp så kan misstag begås och fel kan upptäckas. Vem ansvarar för fel vid en badrumsrenovering?

Just en badrumsrenovering är intressant i sammanhanget. Dels så handlar det om ett väldigt populärt renoveringsprojekt - de flesta drömmer om ett nytt, stilrent badrum - och dels så handlar det också om ett väldigt komplext projekt där riskerna hela tiden finns närvarande. Minsta fel kan innebära en framtida fukt- eller vattenskada.

Därför är det också viktigt att man som kund och beställare har på det klara kring vad som egentligen gäller om ett fel upptäcks. Först och främst dock så är det viktigt att klargöra att man som kund också bär ett ansvar. Ska du genomföra en badrumsrenovering i Stockholm så finns det vissa saker som du måste tänka på - enligt följande:

Du ansvar för detta som beställare:

  • Du ska anlita en behörig våtrumsentreprenör.
  • Du ska ställa som krav att slutdokumentationen överlämnas.
  • Du ska säkerställa att alla delar av arbetet är slutförda.
  • Du ansvarar för att ens lutbesiktning sker - av ett besiktningsföretag som specialiserat sig på våtrum.
  • Du ska inte betala förrän arbetet är färdigställt och slutbesiktning skett. Utöver det så ska du även se till att en avetablering skett av företaget du anlitat.

Naturligtvis så har även företaget krav att uppfylla. Att se till att alla branschregler följs, att gå igenom alla eventuella tilläggsarbeten med dig och att se till att slutdokumentationen är korrekt ifylld och överlämnad är några exempel på detta.

Hitta rätt företag för din badrumsrenovering i Stockholm

Om båda parter följer sina åtaganden så ska det heller inte ske några fel och brister. Men, det händer ändå och det gör det lite för ofta för att man ska känna sig helt trygg. Om man hamnar i en situation där en badrumsrenovering - efter tid - visar sig ha stora brister så ska företaget också ta ansvar för att åtgärda dessa. Tyvärr så är det långt ifrån alla som vill göra detta. Tvister mellan beställare och utförare är tyvärr inte ovanliga och det handlar ofta om ganska långa processer som kräver både kraft och tid. Inte sällan så väljer privatpersoner att anlita en annan firma för att korrigera misstagen och väljer därigenom också att lägga extra pengar på detta.

Därför är det viktigt att man direkt säkerställer kvalitet. Med rätt firma vid rodret så slipper man obehagliga överraskningar. Rådet är att man tar sig tid att hitta rätt. Gå igenom olika företag, begär in offerter, kolla referenser och se över vilka försäkringar, certifikat och behörigheter som finns. Var, kort sagt, noggrann innan för att slippa framtida problem.

Ett annat sätt att slippa obehagliga överraskningar är att anlita en besiktningsman som är med under hela projektet och inte enbart vid slutbesiktningen. Det kostar lite extra, men det ger en enorm trygghet och det kan vara välinvesterade kronor i slutändan.

Läs mer om badrumsrenovering på stockholmsbadrumsrenovering.se

Våldtäkt kan ske även i nära relationer

1 aug 2021

En våldtäkt kan ske på många olika sätt och kan även utföras av någon du har en nära relation med. Att bli utsatt för en våldtäkt är ett trauma och det är viktigt att du får den hjälp du behöver.

Både kvinnor, män och barn kan utsättas för våldtäkt, och det är viktigt att få den individuella hjälp som behövs. Det bästa är att anmäla våldtäkten så fort som möjligt. Detta för att lyckas säkra eventuella spår från gärningspersonen. Att anmäla en våldtäkt är inte lätt för någon. Ibland finns det en kulturell bakgrund som gör att det blir extra svårt. Då kan det underlätta att vända sig till en advokatbyrå som har advokater med utländsk bakgrund. De känner väl till den problematik som brottsoffer med andra kulturella normer kan utsättas för.

Som brottsoffer har du rätt till ett målsägandebiträde

Brottsoffer i en våldtäktsutredning har rätt till ett målsägandebiträde och slipper att själv stå för advokatkostnaderna. Det bästa är att själv göra ett aktivt val och leta upp en advokat som har tidigare erfarenhet av att hantera sexualbrott. Detta eftersom det är viktigt att känna förtroende och lita på den brottmålsadvokat som du ska samarbeta med. Ofta kan det vara bra att ta hjälp av vänner eller familj för att hitta rätt advokat. Det går även att vända sig till olika organisationer, såsom kvinnojouren eller brottsofferjouren. På de olika advokatbyråernas hemsidor går det också att hitta information om vilka advokater de har att anlita. Läs mer om våldtäkt på denna hemsida: våldtäktgöteborg.se

Alla bör gå kurs i arbetsrätt

21 jun 2021

I Sverige styr arbetsrätten vad som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Framför allt behöver arbetsgivare veta vilka regler som gäller. Kurser i arbetsrätt är därför viktiga.

Du kanske har hört på nyheterna om anställda som blivit varnade när de gått till media om säkerhetsproblem på arbetsplatsen. Sen har medarbetarna fått sparken eller blivit varnade. Detta trots att det finns något som kallas för meddelarfrihet. Men vem får säga vad och när, och till vem? Det är en del av arbetsrätten som ska skydda arbetarna mot arbetsköpare som begår fel. Däremot finns det klausuler som reglerar vad som anses vara affärssekretess. Så balansen är svår. Som arbetstagare kan det vara minst lika viktigt att vara insatt i arbetsrätt som för en HR-avdelning.

Varför ska ett företag gå kurs i arbetsrätt?

Som arbetsgivare har du många skyldigheter att leva upp till. Har du anställda är det bra att gå en kurs i arbetsrätt. Det kan vara avgörande att kunna grundläggande arbetsrätt om det blir en tvist på jobbet. Gör du som arbetsgivare fel kan det bli dyrt för företaget. Dessutom ändras lagar över tid och det kommer ny praxis. Därför är det bra att då och då uppdatera sig.

Genom att gå kurser i arbetsrätt stärker du också företagets varumärke. Det är mer attraktivt att arbeta hos någon som vet vad som gäller. Därför kan det vara avgörande när du ska rekrytera rätt kompetenser. Så företag har allt att vinna på att vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterade.

För dig som blivit utsatt för sexualbrott

29 apr 2021

Metoo-kampanjen visade hur vanligt förekommande sexuella brott är och hur mycket som sker i det fördolda. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och den drabbade behöver ofta mycket stöd.

Hösten 2017 var speciell på många sätt. Den var dock bland annat speciell eftersom den så kallade “metoo”-kampanjen satte fart på riktigt. Över hela världen, inte minst här i Sverige, gick modiga kvinnor (de flesta var kvinnor) ut och berättade om deras erfarenheter av sexuella kränkningar. Det var allt från ofredande kommentarer till faktiska våldtäkter. Aldrig någonsin får samhället svika någon som blivit utsatt för ett så allvarligt brott som våldtäkt. Det är en mycket grov kränkning av den personliga integriteten och många som faller offer för våldtäktsförövare blir traumatiserade för resten av livet. Ett trauma som ofta behöver återupplevas flera gånger i samband med den juridiska byråkratin efter brottet.

Svår period

Det sista som du ska behöva oroa dig över som målsägande i fall av sexualbrott är att du ska behöva stå ensam. Vid din sida ska det finnas ett målsägarbiträde. Dessutom är det staten som står för den kostnaden, inte du. Rättsprocessen är i regel en mycket tung period för den som är målsägande. Svåra saker som du berättat om i förhör kommer återigen tas upp. Du kommer att behöva se på den som förgrep sig på dig. Du är oerhört modig och stark som har tagit stegen hit och visat att det du utsattes för var fel på så många plan. Du står inte själv i situationen. Mer om våldtäkt kan du läsa på denna hemsida: våldtäkt.com

Skyldig eller oskyldig

26 mar 2021

Har du blivit anklagad för att ha gjort något brottsligt? Då kan du behöva kontakta en brottmålsadvokat som kan hjälpa dig vid en domstol. På det sättet kan du få hjälp med att föra din talan.

Även om du aldrig har gjort något medvetet brottsligt så kan det hända att du någon gång i ditt liv blir anklagad för ett brott. Kanske råkar du vara på fel plats vid fel tillfälle på ditt arbete eller din fritid. Eller så liknar du den som utfört brottet på riktigt. Det finns även de som råkar utföra ett brott utan att ens vara medvetna om det. Du kan vara en av alla dem som varit snäll och tagit med en väska hem från utlandet åt en kompis. En väska som sedan visar sig innehålla något olagligt. Vad brottet än är och antingen du är skyldig eller oskyldig, så har du rätten att få en advokat som för din talan. Det gäller i Göteborg och i alla andra av landets större eller mindre städer.

Välja rätt person

För att bli advokat ska man gå en ganska lång utbildning och klara den. Det betyder att alla som är advokater kan sitt yrke och även sin specialitet. Men det kan ändå vara skillnad mellan olika advokaters hantering. Och den trygghet som du kan känna för rätt advokat är viktig. Därför har du rätten att kontakta en brottmålsadvokat i Göteborg som du själv väljer, om det är där som målet tas upp. Advokater arbetar nämligen helst i närmiljön.

Stöd vid vårdnadstvist i Varberg

22 mar 2021

När man är oense om sina barn kan det ibland bli ohållbart till slut. Då behöver man stöd och hjälp för att reda ut vad som är barnets bästa och hur man bäst ska kunna lösa situationen framöver.

Drömmen om att vara sams med sin före detta partner och att dela på beslut och omsorg om barnet är i många fall bara en dröm. Det finns ofta sårade känslor som kan komma emellan eller så har man helt enkelt en oro för hur barnet har det hos den andra föräldern. Kanske finns det ett våldsamt temperament, en nonchalans, ett missbruk eller något som skapar en obekväm känsla hos ena föräldern. Eller så kanske det har funnits, och finns, misshandel eller hot mellan de två. Då kan det vara en god idé att ansöka om egen vårdnad.

Rätten till advokat

När man hamnar i en osämja gällande beslut om barnet eller oro för barnets välbefinnande, så kan man som väl är ta rättslig hjälp. Söker man efter en advokat vid vårdnadstvist i Varberg så kan man själv välja vem man vill ska representera vid en rättegång.

Och det kan vara viktigt att man känner sig helt trygg och att man upplever sig hörd av den hjälp man får. Med kompetent hjälp blir man lotsad genom hela den rättsliga processen och slutligen representerad under en rättegång, där ett beslut gällande vårdnaden kommer att ske. Är man överens om vårdnaden men inte barnets boende, så kan man istället välja att lösa boendefrågan i rätten.

Att ansöka om uppehållstillstånd eller asyl

13 mar 2021

Det finns många anledningar till att man ansöker om asyl och varje asylansökan ska prövas individuellt. Själva asylprocessen är ofta krånglig och det är viktigt att man får juridisk hjälp.

Det är hos Migrationsverket som man ansöker om asyl. Vid första kontakten med dem brukar man få ett offentligt biträde som betalas av staten och som hjälper en genom processen. Man kan också själv föreslå ett namn på en jurist eller advokat som man vill ha som offentligt biträde.

Att ansöka om asyl är ofta förknippat med många känslor då anledningen kan bero på krig, svält, förföljelse, hot och våld etc. Det är därför viktigt att man litar på och känner sig trygg med det offentliga biträde som man väljer.

Ta hjälp av en asyladvokat

Är man ny i ett land är det inte alltid så lätt att veta vilken advokat man ska kontakta. Ett bra sätt att hitta en advokat specialiserad på asylfrågor kan vara att fråga vänner om rekommendationer. Man kan även söka på nätet eller använda sökfunktionen som finns på advokatsamfundets hemsida.

Ska man kontakta en asyladvokat i Stockholm för första gången kan det vara bra att ta med sig alla papper och dokument som man har. Vid mötet går man sedan igenom vilka skäl man vill åberopa för asylansökan och påbörjar därefter processen. Sedan är det Migrationsverket som fattar beslut om man ska få ett uppehållstillstånd. Skulle man nekas uppehållstillstånd kan man överklaga beslutet till Migrationsdomstolen som då ofta prövar ärendet på nytt.

En advokat vid din sida

6 feb 2021

När man står anklagad för brott kan man känna sig förtvivlad och ensam. Men det är man inte, för i Sverige har du turen att ha rätt till en brottmålsadvokat, som står vid din sida hela tiden.

En brottmålsadvokat företräder dig som står anklagad för ett brott. Man blir tilldelad en från staten om man inte har en privat. Med sin advokat kan man känna sig trygg att de är på ens sida. De kommer vara med dig längs hela vägen. Advokaten är med under hela processen och vill man söka skadestånd hjälper de även till med det. En brottmålsadvokat har tystnadsplikt, vilket innebär att den inte får säga något om vad ni pratat om. Brottmålsadvokaten är specialiserad inom just brottmål. Det finns flera bra byråer som arbetar med detta och brinner för sitt jobb. Dessa hittar du genom att söka efter det på internet.

Mer om brottmålsadvokat hittar du här.

Vad krävs för att bli en brottmålsadvokat?

Sveriges lagar är omfattande. Det finns därför flera olika inriktningar, exempelvis brottmålsadvokat. Här är man inriktad på just brott. För att bli en brottmålsadvokat behöver man först genomgå cirka fem år juridisk utbildning och ta juristexamen på universitet. Därefter behöver man även praktisera på en advokatbyrå eller en egen juridisk byrå i minst tre år. Det är aldrig för sent att utbilda sig till advokat, så detta är något man kan göra även i vuxen ålder. Det är ett välbetalt yrke där man snabbt kan hitta jobb. Det krävs dock en hel del för att klara det. 

Med fokus på barnens bästa

1 feb 2021

Vid en skilsmässa är det ofta barnen som får lida, speciellt ifall föräldrarna inte kommer överens om var deras barn ska bo och hur mycket. Då kan man få hjälp av en expert inom familjerätt.

Hur gärna man än önskar att man ska hålla sams och tycka precis likadant vid en eventuell skilsmässa, så kan det många gånger vara ganska så svårt i praktiken. Det är få förunnat att gå igenom en helt smärtfri och problemfri skilsmässa, och särskilt om det finns barn med i bilden. Barnens bästa måste komma först. Men det är inte alltid det blir så. Om man har svårt att komma överens, kanske för att man är väldigt osams eller liknande, så finns det utomstående hjälp att få.

Anlita en expert inom familjerätt

Att ta hjälp av en advokat som är expert inom just familjerätt kan vara väldigt bra om man har svårt att komma överens när det gäller barnen och deras vistelsetid hos föräldrarna. Vem ska barnet bo hos? Hur många dagar ska barnet bo hos den ena föräldern för att sedan åka till den andre? Sådana här saker kan vara svårt att komma överens om ifall man hyser agg mot varandra och är arga i grunden. Barnen behöver båda sina föräldrar och en skicklig advokat inom familjerätt kan hjälpa er att medla och göra upp en plan för hur umgänget mellan barn och respektive förälder ska se ut. Detta för att det ska bli så bra som möjligt för båda parter. Hitta mer info om familjerätt på denna sida: https://www.familjerättgöteborg.se

Den bästa lösningen för alla

30 dec 2020

Alla historier och romanser slutar inte med rosor. Under 2019 slutade över 25 000 äktenskap i skilsmässa. Ofta en bra lösning för de inblandade. Sedan återstår det att lösa det praktiska.

Det är inte obekant för någon vuxen människa att många förhållanden tar slut. Ser man till statistiken slutar många äktenskap med skilsmässa efter ett antal år. Har man inte längre en fungerande relation är detta inte mycket att orda om. Livet ska levas så lyckligt som möjligt.

I många fall finns det små komplikationer och de brukar benämnas barn. Barn mår också bättre när deras föräldrar fungerar och är glada. Föräldrar som mår bra och kan samarbeta orkar med att ta hand om de små på ett riktigt sätt. Glada föräldrar förstår att sätta barnens behov framför sina egna. Det är inte alltid livet vill sig och fungerar som det ska dock, och då måste man lösa problemen.

Vårdnad och umgänge

I de fall föräldrar väljer att bosätta sig på olika orter kan det inte alltid fungera med delad vårdnad. Annars är detta att föredra i de flesta fall. Men en förälder i Kalmar och en i Uppsala fungerar ganska illa för barn. I synnerhet de yngre barnen kan inte skjutsas mellan orterna varannan vecka.

När samarbete och andra omständigheter inte tillåter delad vårdnad kan man behöva inleda en vårdnadstvist för att ge en an föräldrarna enskild vårdnad. Tvärtemot vad många tror innebär det inte att barnet förlorar en av föräldrarna. Ett barn har alltid rätt till båda. Läs mer om vårdnad på denna hemsida: https://www.vårdnadgöteborg.se

Behöver du en duktig brottmålsadvokat?

26 dec 2020

Är du anklagad för ett brott? Oavsett om du har gjort det eller inte har du rätt till en advokat. Kontakta en advokatbyrå om du eller någon i din bekantskap är misstänkt för något brott.

Är man misstänkt för ett brott kan det kännas väldigt jobbigt. Det är ett komplicerat system och många olika förhör som gås igenom. Men inte utan en advokat vid din sida. Är du misstänkt för ett brott har du rätt att ha en brottmålsadvokat. Denne kommer hjälpa dig i ditt ärende. Vissa gör även en egen utredning där de hittar information som inte polisen hittat än.

Juridik är ett stort och komplext område, det räcker att titta i lagboken så förstår man det. Det finns många olika inriktningar och området är brett. Men när det kommer till brott är det just en brottmålsadvokat man ska ha.

Hitta rätt firma

Du har rätt att byta advokat när du vill under processens gång. Det är viktigt att du känner dig nöjd och trygg med den du har. När du letar firma bör du kolla vad deras tidigare klienter har tyckt om dem. Att du hittar en firma som är kunnig och proffsig är otroligt viktigt.

Letar du brottmålsadvokat i Helsingborg hittar du bra firmor som är seriösa och kan göra ett bra jobb. Vid första kontakt bör du maila eller ringa dem. Berätta gärna om ditt ärende så kan de direkt svara om de är rätt advokatbyrå för dig. De flesta tar inte betalt för en första konsultation.

Ofta kan medling lösa tvisten

8 dec 2020

Det är vanligt att föräldrar inte kommer överens om barnen efter en skilsmässa. Då det ofta är svårt att vara objektiv bör man ta hjälp av en jurist för att kunna få till en fungerande lösning.

Oftast är delad vårdnad det bästa för barnet, men det förutsätter självfallet att barnet inte far illa hos någon av vårdnadshavarna. Men efter en skilsmässa kan det vara svårt att komma överens om umgänget och var barnet ska bo. En familjerättsjurist kan ofta hjälpa till att lösa tvisten i ett tidigt skede genom medling, och man skriver sedan ett ordentligt umgängesavtal när parterna är överens. Genom att ha ett avtal undviker man förhoppningsvis framtida missförstånd och konflikter, men man kan även vända sig till socialtjänsten i den kommun där man bor och av dem få hjälp med medling och upprättande av ett umgängesavtal.

Rättshjälp från staten vid vårdnadstvist

Ibland är det dock bäst om endast en förälder ansvarar för vårdnaden om barnet. Det kan exempelvis vara om en förälder har missbruksproblem, är psykiskt instabil eller våldsam mot barnet. Ofta kan man även i dessa ärenden komma överens genom medling. I andra fall är tyvärr tvisten så pass komplicerad att det blir bäst att den avgörs i domstol.

Behöver man hjälp i en vårdnadstvist ska man kontakta en erfaren familjerättsadvokat som är specialist på familjerätt. Kostnaden för advokaten täcks vanligtvis av hemförsäkringens rättsskydd men man kan även få allmän rättshjälp av staten. Eftersom det är barn inblandade är det viktigt att man söker kvalificerad hjälp. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

Så kommer barnet hem efter LVU

7 dec 2020

Om ditt barn har blivit tvångsomhändertaget med stöd av LVU kan du överklaga beslutet i domstol. Ta hjälp av juridiska experter och advokater särskilt inriktade på LVU för bäst utfall.

Ingen förälder vill någonting annat än att vara tillsammans med sitt barn. Man vill spendera de bästa åren man har tillsammans, se sitt barn växa upp och finnas där för barnet i alla de viktiga och vardagliga ögonblick som definierar dess uppväxt. Men ibland finns det någon, eller något, som vill annorlunda. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, även kallat LVU, är en lag som bestämmer om tvångsvård av barn under 18 år. Då kan barnet tas från föräldrarna och dess familj och placeras på ett särskilt boende eller i ett familjehem. Det är en lag som splittrar familjer och säger att den gör det för barnets bästa. Du som förälder kan ta strid mot ett sådant beslut. Men du kommer högst troligen att behöva en advokat särskilt inriktad på LVU.

Omprövas var sjätte månad

Ett LVU-beslut är i regel det allra sista beslutet som tas i ett ärende som handlar om barn. I första hand försöker man alltid hjälpa till med frivilliga insatser. Ett LVU-beslut ska omprövas var sjätte månad, och för att ett beslut inte ska gå samma väg igen gäller det att du vässar argumenten. Din advokat kan hjälpa dig att formulera just varför det är för ditt barns bästa att barnet får komma hem till er föräldrar igen. Läs mer om LVU advokater på denna hemsida: https://www.lvuadvokat.se/

Vad är affärsjuridik?

1 dec 2020

Affärsjuridik är ett brett område som innefattar mycket. Som företagare kan man behöva hjälp med affärsjuridiken. Men det kan man även behöva som privatperson. Var hittar man sådan hjälp?

Affärsjuridik är ett väldigt brett begrepp. Det innefattar allt från företagare till privatpersoner. Som affärsjurist kan man hjälpa till med frågor gällande företag, avtal, kontrakt, uppsägning, anställning, mm. Men det kan även innefatta andra saker som skilsmässa, vilket gäller familjerätten. Så pass brett är det. En affärsjurist är ofta en advokat. De arbetar oftast för sig själva eller som en del av en advokatbyrå eller en större juristbyrå. Affärsjuridik innebär ofta att man tar hand om företagsjuridiska behov. Detta är alltså något vi alla kan vara i behov av på olika sätt och inom olika riktningar.

Hur gör man om man vill bli affärsjurist?

Är detta något man vill arbeta med måste man ha en juristexamen eller en masterexamen. Detta får man från ett affärsjuridiskt program på högskolenivå. Innan man kan få juristexamen måste man ha godkända och avslutade studier på juristprogrammet. Vill du veta mer om detta finns det mer info på internet. Detta är ett brett ämne och man specificerar sig ofta inom ett specifikt område. Trots det sitter man på stor kunskap. Det går att gå utbildningen både på distans och i vanlig skola. Behöver du ha hjälp av en affärsjurist hittar du olika jurister när du söker efter det. Känner du dig osäker kan du mejla eller ring. Har du inte kommit rätt kan de säkert tipsa dig om någon annan. Läs mer om affärsjuridik på denna hemsida: https://www.affärsjuridikgöteborg.se  

← Äldre inlägg