Juridikproffs.se

PROFFS PÅ JURIDIK

På Juridikproffs.se skriver vi om aktuella teman kopplade till juridik och rättsväsende. Läs om gällande rättspraxis från ett flertal olika rättsområden och aktuella rättsfall.

Undrar du vad skillnaden mellan en advokat och en jurist är, hur man blir advokat eller domare? Här på Juridikproffs.se ger vi dig svaren och reder ut de olika begreppen.

Oavsett om du planerar att utbilda dig inom juridik eller om du söker svar på vilken rättshjälp som du själv kan behöva så hittar du svaren här på sidan.

Vad tjänar en advokat i medellön?

1 okt 2019

Vad tjänar en advokat i Göteborg, i medellön; är yrket så välbetalt som många verkar tro och ta för givet? Vi reder ut lite kring lön, arbetsuppgifter och varför advokat som yrke fyller en så pass viktig samhällsfunktion.

Många drömmer om att bli advokat och det är en dröm som ofta är sprungen ur populärkulturella saker. Många filmer och många böcker handlar om advokater och genom dessa så ser – läser – man också vilken viktig samhällsfunktion yrket de facto fyller. En advokat kan göra skillnad för en annan människa och en advokat är en viktig stöttepelare i det rättsväsende som hela vår demokrati vilar på.

Lönen är i sammanhanget en bisak, men det är också givet att ett sådant yrke – precis som exempelvis läkare – ska ha en lön som motsvarar vikten av det man dagligen gör. Med det senare i åtanke: en advokat tjänar bra. Vissa tjänar till och med exceptionellt bra, detta medan andra - ofta nyutexaminerade – tjänar lite sämre. Medellönen för en advokat ligger idag på 51.088 kronor i månaden. Detta för en advokat vars yrkeserfarenhet ligger på 9.2 år och där åldern ligger på dryga 38 år.

Det krävs för att bli advokat

Anlita advokat i Göteborg

Det är ingen smal sak att bli advokat. Vägen till den höga lönen är både lång och snårig. Många sållas bort längs vägen och det gör att enbart de bästa blir kvar. Först så krävs det fem års intensiva studier på heltid. Därefter så måste man även göra en treårig praktik på en advokatbyrå. Det tar således åtta år innan man kan ansöka om att tas upp av Advokatsamfundet. Om detta sker så kan man också börja praktisera som advokat.

Löner rent procentuellt

Den absolut största andelen rent procentuellt av alla advokater tjänar någonstans mellan 30-33.000/månaden. Det handlar om mer än 11 %. Där står man emellertid inte kvar och stampar särskilt länge. Lönen ökar stadig och en påfallande del av alla advokater – 9.23% – har en månadslön som ligger mellan 64-99.000 kronor i månaden. Det finns även ett toppskick som tjänar över 99.000 kronor i månaden. Ett toppskick dit 8.73 % av alla landets advokater kan räkna sig.

Svåra avvägningar i yrket

Som försvarsadvokat och som advokat inom brottmål så brottas man ständigt med olika moraliska frågor. Alla har rätt till ett så bra försvar som möjligt och det är advokatens roll att ge dessa förutsättningar. Många kan dock ha svårt att koppla bort det rent personliga. Hur kan man försvara en person som påstås ha utfört så bestialiska brott som han misstänks för – och är han verkligen oskyldig. Det är något som man lär sig.

Advokatens roll ligger inte i att avgöra skuld. Det ligger i att ge ett försvar som innebär en rättvis prövning. Skuldfrågan ligger helt på åklagarens bord. Att försvara någon vid uppmärksammade mål kan innebära stora svårigheter för en advokat. Hot och trakasserier kan förekomma och ju mer medial uppmärksamhet ett fall få- desto med strålkastarljus riktas också mot advokaten. Det innebär att yrket kan upplevas som ensamt och att det kan ge en känsla av att man för en hopplös kamp. Därför är det viktigt att fullt ut förstå sin yrkesroll och att dels också välja en advokatbyrå som ger full support vid de riktigt tuffa ärenden man anlitas för.

Vad gör jag om min fastighetsägare inte följer lagen kring ventilation?

5 sep 2019

Den som äger en fastighet som inte är en en- eller tvåfamiljsbostad är ansvarig för att regelbundna kontroller görs av byggnadernas ventilationssystem. Namnet på den besiktning som görs - OVK, det vill säga obligatorisk ventilationskontroll, är tydligt i sig. Det handlar om en besiktning som är obligatorisk och ska utföras med regelbundna intervaller.

Dock så är det många fastighetsägare som brister i denna kontroll. Vanligt är till exempel att mindre ägare av hyresbostäder inte har någon tydlig plan för uppföljning som ser till att kontrollerna verkligen blir genomförda. Helt gratis är förstås inte kontrollerna heller, vilket gör att många slarvar för att försöka spara sig några kronor.

Kommuner kan utdöma vite om åtgärder inte görs

Det är varje fastighetsägare som är ansvarig för att OVK-besiktning utförs enligt gällande intervall. Ansvarig för tillsynen att detta följs är kommunens byggnadsnämnd. Skulle det visa sig att OVK-protokollet innehåller brister så är fastighetsägaren ansvarig för att se till att de åtgärdas inom den tid som anges. Skulle detta inte ske kan kommunen utdöma vite för bristerna.

Så gör du vid brister i ventilationen

Som boende eller hyresgäst av en lokal i en fastighet bör du i första hand kontakta din fastighetsägare för att höra efter att kontrollen har gjorts om du upplever att det finns brister i ventilationen. Det kan ju handla om ett tillfälligt fel som fastighetsägaren inte ens är medveten om.

Upplever du att fastighetsägaren ändå inte tar sitt ansvar kan du kontakta kommunens byggnadsnämnd för att be att få ta del av besiktningsprotokollet. Skulle detta saknas har du åtminstone uppmärksammat den instans som är ansvarig för att kontroller genomförs.

Består ändå bristerna fortsatt så bör du ta juridisk hjälp. Du kan exempelvis kontakta hyresgästföreningen för att få information om hur du bäst går vidare. Hjälper inte heller detta bör du överväga om du ska ta hjälp av en jurist som specialiserar sig på fastighetsrätt.

Brister fastighetsägaren i sitt ansvar gällande ventilationen kan det bli aktuellt att kräva hyresavdrag till dess att åtgärder har tagits, men se alltid till att du har stöd i lagen för denna typ av krav. Du bör till exempel först ge fastighetsägaren rimlig tid på sig att åtgärda problemen innan du går vidare med ditt ärende.

Mer om OVK och de krav som ställs enligt lag kan du läsa på https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/

Tio tips för att vinna vårdnadstvist

4 sep 2019

Tio tips för att vinna vårdnadstvist - är det verkligen relevant och ska man verkligen ge tips kring en så prekär situation? Utan tvekan. Vårdnadstvister ökar i Sverige och de senaste tio åren så har antalet vårdnadstvister som måste avgöras i domstol kommit att nå nya toppnivåer.

Det handlar om problem och det är oroväckande. En vårdnadstvist ska aldrig tas lättsinnigt och att det hela tiden sker en ökning är något som måste utredas. Man ska dock alltid komma ihåg att en vårdnadstvist är unik. Även om man kanske kan anse att vissa av dessa sker av fel skäl och av saker som hämnd, avundsjuka och så vidare så kan man aldrig sätta sig in i situationen som utomstående. Alla vårdnadstvister sker – det måste man utgå ifrån – av rätt skäl och med barnens bästa i åtanke. Sedan får domstolen avgöra hur vårdnaden ska se ut i framtiden. Det är vare sig du eller jag som gör den bedömningen och det måste man komma ihåg.

Så kan man vinna vårdnadstvist

Så kan man vinna vårdnadstivst

Vad krävs då för att vinna en vårdnadstvist? Vi skulle säga att det snarare handlar om att minimera förlusten snarare än om att vinna. Barnet kommer att tappa en del av kontakten med en av sina föräldrar och det kan aldrig ses som en vinst i ordets rätta bemärkelse. Därmed inte sagt att vissa föräldrar inte är lämpliga som vårdnadshavare och att vissa inte bör ha vårdnaden om sina barn. En annan sak att tillägga är att en förlust i en vårdnadstvist inte per se innebär att man som förälder tappar kontakten med sina barn. Nej, vi har fortfarande en umgängesrätt i Sverige och där man i och med denna som förälder har rätt att träffa sina barn och vice versa. För vissa så är den lösningen faktiskt bättre. Som sagt; en del är sämre rustade som vårdnadshavare och ska därmed också exkluderas från viktiga beslut rörande barnens framtid.

Tips inför en vårdnadstvist

Det är svårt att ge tips om hur man ska vinna en vårdnadstvist - detta då alla fall, som sagt, är unika. Vi kan ändå lista några mer generella tips som kan vara användbara i hur du överlever och tar dig vidare om du befinner dig i en vårdnadstvist.

  1. Ta rätt hjälp. Det viktigaste tipset vi kan ge handlar om att anlita en sakkunnig jurist som är med längs hela resan. Gör det så snart som möjligt. Välj en jurist som du känner dig trygg med. Utöver de sakkunskaper och den erfarenhet som krävs så behöver du även ett rent mentalt stöd. En vårdnadstvist kan vara väldigt upprivande och känslosam. Erfarenheten säger att rätt stöd vid din sida kan göra skillnad och att du orkar fortsätta.
  2. Stöd vid sidan av. Familj och vänner blir viktiga, men ibland så kan även en psykolog göra skillnad. Vi behöver prata och vi behöver råd. Ingen är stark ensam i en vårdnadstvist.
  3. Koppla från. Du kan inte göra så mycket mer än att infinna dig, svara på frågor och låta rättvisan ha sin gång. En vårdnadstvist tar tid - och den måste göra så. Försök att leva normalt under tiden: jobba, börja träna, hitta nya aktiviteter som du blir glad av att göra.
  4. Smutskasta ingen. Du ska aldrig gå så lågt ner att du börjar ägna dig åt pajkastning mot din förre partner. En sådan vårdnadstvist är direkt ovärdig och än värre är om du försöker manipulera barnen att delta i kriget. Du får lita på att allt sker korrekt och att fallet bedöms rättvist. Du behöver inte kasta bensin på elden, risken finns - och den är stor - att det slår åt andra hållet istället.
  5. Dokumentera. Om det handlar om hot, hat, fysisk- eller psykisk misshandel så bör du dokumentera och spara bevis. Spela in samtal och visa hur exempelvis en vardag ser/har sett ut hos er.
  6. Umgängessabotage. Detsamma gäller vid umgängessabotage eller om din partner försvårar din relation till barnen genom att inte hämta, komma för sent, inte svara i telefon och så vidare. Dokumentera sådant och spara.
  7. Varsko andra. Du befinner dig i en vårdnadstvist och vill hålla det hemligt för andra - detta av omtanke till barnen. Vårt råd är att du är öppen med vad som sker. Berätta för skola, fotbollstränare och andra personer som har kontakt med barnen. Dessa kan upptäcka förändringar som i sin tur kan hjälpa dig att hjälpa dina barn på ett tidigt stadie.
  8. Var vuxen. Måste en vårdnadstvist verkligen ta fart och vilka skäl föreligger egentligen? I vissa fall så kan det handla om exempelvis svartsjuka - din forna partner har skaffat en ny - och där man vill hämnas. Det är inget giltigt skäl att ansöka om ensam vårdnad och tvinga barnen genom denna process. Se över om din vårdnadstvist verkligen sker av rätt skäl eller om det handlar om någon typ av upprättelse eller personlig prestige.
  9. Ryck upp dig. Känner du med dig att du varit en lite sämre förälder än vad du borde vara? Det är aldrig för sent att ändra sig. Sök hjälp för dina alkoholbesvär, sök ett jobb, försök att ändra på - och bryta - de dåliga sakerna i ditt liv. Rätten utgår från barnens bästa och det innebär i många fall gemensam vårdnad. Kan du visa på en trovärdig och ärlig förändring så är loppet långt ifrån kört. Gör det för dina barns skull.
  10. Acceptera utfallet. Oavsett vilket utfall vårdnadstvisten ger så går det att överklaga och ta det vidare. Acceptera vad som skett och samla kraft att ta saken vidare. Visa att du verkligen förtjänar vårdnaden och ta under tiden tillvara på det umgänge som du får med dina barn. De förtjänar den bästa mamman/pappan de kan få och du måste finnas där för dem. Även om det är tufft och känns hopplöst.

När du behöver en advokat i Uppsala

25 jun 2019

Hur jobbar en advokat? Är det som på film? Är det så att man mest tittar på amerikanska filmer, eller engelska sådana, skiljer det sig åt ganska mycket mellan fiction och verkligheten. En svensk advokat arbetar ofta nära polis och åklagare, om de har bra kontakter med dem vill säga. Ska en advokat vara framgångsrik som försvarare och denne någon kanske har blivit misstänkt för ett brott, är det ganska viktigt att ha en bra kontakt med polisen, som är de som utreder brott. Misstänks man för ett brott som faller under allmänt åtal (mord, våldtäkt och vissa ekonomiska, grova brott) då leds utredningen av en åklagare, och man får då en försvarare som betalas av staten.

En advokat ska tillvarata sin klient

En advokats allra främsta uppgift är att alltid vara lojal mot sin klient. Det är vad det innebär att vara en upptagen advokat inom Advokatsamfundet. Där kräver man att en advokat måste arbeta för sin klient och ingen annan. Tummar man på den saken bör man inte ta på sig uppdraget att arbeta som advokat. Känner man själv att man inte kommer att kunna vara lojal mot sin klient, bör man tacka nej till arbetet som advokat för den klienten. Ska man som advokat vara framgångsrik är det viktigt att kunna tänka i nya banor, i kreativa banor och kunna göra egna utredningar som visar på att klienten är oskyldig.

Så kan en advokat försvara en klient

Även om det faktiskt inte är en advokats arbetsuppgift att bevisa en klients oskuld, är det alltid en framgångsfaktor, om en advokat kan bevisa eller i alla fall påvisa hur klienten är oskyldig till åklagarens och polisens misstankar. Genom att kunna slå hål på åklagarens teori eller "bevis" på att klienten skulle vara skyldig är halva segern vunnen om det går. En advokat bör alltid kunna slå hål på misstankar och ställa rätta frågor i sammanhanget. Om en advokat kan bevisa hur orimligt det är, såsom åklagaren och polisen tror att något är, så kan advokaten få ett frikännande av sin klient.

Duktig advokat kan avgöra hela frågan

På det sättet är just en advokat mycket viktig – genom att visa på brister i utredningen och de misstankar som kan slå hål på ett resonemang. Blir det sedan rättegång, kan en advokat visa på det orimliga i att någon skulle vara skyldig till ett brott. Här kan du läsa mer om du behöver en advokat i Uppsala.