Juridikproffs.se

PROFFS PÅ JURIDIK

På Juridikproffs.se skriver vi om aktuella teman kopplade till juridik och rättsväsende. Läs om gällande rättspraxis från ett flertal olika rättsområden och aktuella rättsfall.

Undrar du vad skillnaden mellan en advokat och en jurist är, hur man blir advokat eller domare? Här på Juridikproffs.se ger vi dig svaren och reder ut de olika begreppen.

Oavsett om du planerar att utbilda dig inom juridik eller om du söker svar på vilken rättshjälp som du själv kan behöva så hittar du svaren här på sidan.

RSS

Misstänkt för brott – stor skillnad mot en dom

28 Apr 2022

Så länge du enbart är misstänkt för brott kan ingen hävda att du är skyldig. Oavsett vad polisen eller åklagaren verkar tro. Det är i rättssalen allting avgörs.

Att bli misstänkt för ett brott är inte detsamma som att anses vara skyldig till brottet ifråga. Det är viktigt att komma ihåg. Du är alltid att betrakta som oskyldig till dess att domaren har meddelat att rätten kommit fram till någonting annat. Många som hamnar under en brottsmisstanke blir aldrig dömda. Polisen kan också göra fel. De kan ta in fel person på förhör, vara övertygad om att det är rätt person och ändå låta en åklagare dra fallet till åtal. Men misstankarna kanske aldrig mer än misstankar. Utan bevis har inte domstolen något annat val än att släppa dig fri om det inte är bevisat utom rimligt tvivel att det finns fog för misstankarna.

När du bara är misstänkt för brott

Det finns mängder med exempel från historien där polisen har trott sig funnit en gärningsman, men där det senare har visat sig att de varit fel ute. Kanske råkar du vara väldigt lik den person som de egentligen jagar. Du kanske har samma signalement som den egentliga gärningsmannen, ni kanske har en likadan jacka och befann er i samma område när brottet begicks. Men det är inte alls samma sak som att du är skyldig. Glöm aldrig bort detta. Det kan dock krävas att du anlitar en advokat för att övertyga rättssalen om att bevisen faktiskt talar till din fördel.

Undvik att gå i konkurs

3 Mar 2022

Att du behöver gå i konkurs kan ha vitt skilda orsaker. Ibland är det saker som händer i samhället som du inte rår över och andra gånger är det ditt eget risktagande som blivit för stort.

Att behöva gå i konkurs är inte vad en affärsidkare önskar sig. Det vore ju hemskt att tro det. Det är snarare så att omständigheterna förändras på ett sådant drastiskt sätt att du inte kunnat förbereda dig på ett sådant här utfall. Det kan vara varor som inte kommer som beställt och där du redan lagt ut pengar för dessa. När du inte kan sälja dem får du inte heller in din förtjänst. Det kan vara så att kundkretsen stryps av en eller annan anledning i hela samhället och då står du där med skägget i brevlådan. Du kanske har valt att investera i en produkt som du tror stenhårt på och så visar det sig att ingen vill ha den. Då står du där med ditt lager och kan inte betala dina löpande utgifter.

Det är tråkigt att behöva gå i konkurs

Att ge sig in i affärsvärlden kan vara både utmanande och skrämmande. Att behöva gå i konkurs när du har ett företag du brinner för och har en produkt du var övertygad om skulle hålla, det är tyvärr vanligare än du kanske tror. Känner du att det håller på att gå utför så ta kontakt med en konkursjurist så fort som möjligt och få lite råd och tips. Det kanske kan vända skutan, helt gratis.

Få hjälp med tömning av i dödsbo Stockholm

21 Feb 2022

Få hjälp med att tömma ert dödsbo i Stockholm under en jobbig tid när man kanske inte har orken att ta itu med det själv. Läs vidare om vad din flyttfirma i Stockholm kan vara behjälplig med.

Att tömma ett dödsbo är en tung uppgift för anhöriga. Det är jobbigt att under en period av sorg, behöva gå igenom den avlidne anhöriges tillhörigheter och bestämma vad som ska sparas och vad som inte ska sparas. Att få hjälp av en flyttfirma för bortforsling av sådant som inte ska sparas, samt att värdera saker som kanske ska säljas, och slutligen städa bostaden är något som flera brukar uppskatta under denna tid. Önskar ni få hjälp av en flyttfirma som hjälper till med dödsbo i Stockholm, ska ni kontakta en sådan. Man kan nämligen få väldigt mycket hjälp och stöd, inte bara med själva flytten.

Flytt och städning vid tömning av dödsbo

Känner man att man inte har orken att röja och städa bostaden efter dödsfallet, kan din flyttfirma även ta hand om det. Man kan med gott samvete lämna över flyttstädningen till tredje part efter tömning av ett dödsbo, eftersom det kan bli emotionellt jobbigt att ta hand om allt själv. Flyttfirman ser till så allt blir rent och fint så ni lugnt kan släppa ansvaret för bostaden om ni önskar. Ta kontakt med er flyttfirma och berätta om vad ni vill ha hjälp med så de kan hjälpa er på bästa sätt.

Snabbaste vägen till arbetstillstånd

12 Dec 2021

Om man kommer från ett land utanför EU och vill komma till Sverige för att arbeta, måste man först ansöka om arbetstillstånd. Här kommer några tips på hur man kan snabba på processen.

Kommer man från ett land utanför EU och vill åka till Sverige för arbeta, måste man först ansöka om arbetstillstånd. Ansökan måste göras innan man kommer till Sverige, och den måste även ha beviljats. Man kan alltså inte åka till Sverige utan att först ha ett arbete och anställning som väntar. Det är en invecklad process som tar tid, och det gäller att påbörja ansökan om arbetstillstånd så fort som möjligt efter det att man erhållit ett erbjudande om anställning. Ansökan ska göras till Migrationsverket och det är också de som fattar beslut i frågan. Men då reglerna kan variera beroende på vilket yrke det gäller, eller vilket land man kommer ifrån, kan det gå snabbare om man ansöker om arbetstillstånd via advokat.

Advokat certifierad av Migrationsverket och specialist på arbetstillstånd

Det finns advokatbyråer som är specialiserade på att hjälpa till med ansökningar gällande arbetstillstånd. De är certifierade av Migrationsverket och brukar kunna snabba på handläggningsprocessen. Detta eftersom de är väl insatta i svensk migrationsrätt, och vet vad som gäller för olika yrkesgrupper, som exempelvis byggarbetare, hotellpersonal, restaurangpersonal, sjukvården och IT-specialister. Som sökande från ett annat land är det heller inte alltid lätt att förstå svenska eller engelska. Men det finns också advokatbyråer som arbetar med migrationsrätt, och där advokaterna talar flera olika språk som exempelvis persiska, arabiska, turkiska och ryska.

Vem ansvarar för fel vid en badrumsrenovering?

23 Sep 2021

Aldrig förr har svensken prioriterat det egna hemmet på samma sätt som idag. Där vi tidigare valde att lägga pengar på resor, nöjen och exempelvis bilar så väljer vi idag att bygga till, bygga nytt och renovera i våra hem. Det är roligt, men det finns också vissa saker att ha i åtanke. Även om man anlitar professionell hjälp så kan misstag begås och fel kan upptäckas. Vem ansvarar för fel vid en badrumsrenovering?

Just en badrumsrenovering är intressant i sammanhanget. Dels så handlar det om ett väldigt populärt renoveringsprojekt - de flesta drömmer om ett nytt, stilrent badrum - och dels så handlar det också om ett väldigt komplext projekt där riskerna hela tiden finns närvarande. Minsta fel kan innebära en framtida fukt- eller vattenskada.

Därför är det också viktigt att man som kund och beställare har på det klara kring vad som egentligen gäller om ett fel upptäcks. Först och främst dock så är det viktigt att klargöra att man som kund också bär ett ansvar. Ska du genomföra en badrumsrenovering i Stockholm så finns det vissa saker som du måste tänka på - enligt följande:

Du ansvar för detta som beställare:

  • Du ska anlita en behörig våtrumsentreprenör.
  • Du ska ställa som krav att slutdokumentationen överlämnas.
  • Du ska säkerställa att alla delar av arbetet är slutförda.
  • Du ansvarar för att ens lutbesiktning sker - av ett besiktningsföretag som specialiserat sig på våtrum.
  • Du ska inte betala förrän arbetet är färdigställt och slutbesiktning skett. Utöver det så ska du även se till att en avetablering skett av företaget du anlitat.

Naturligtvis så har även företaget krav att uppfylla. Att se till att alla branschregler följs, att gå igenom alla eventuella tilläggsarbeten med dig och att se till att slutdokumentationen är korrekt ifylld och överlämnad är några exempel på detta.

Hitta rätt företag för din badrumsrenovering i Stockholm

Om båda parter följer sina åtaganden så ska det heller inte ske några fel och brister. Men, det händer ändå och det gör det lite för ofta för att man ska känna sig helt trygg. Om man hamnar i en situation där en badrumsrenovering - efter tid - visar sig ha stora brister så ska företaget också ta ansvar för att åtgärda dessa. Tyvärr så är det långt ifrån alla som vill göra detta. Tvister mellan beställare och utförare är tyvärr inte ovanliga och det handlar ofta om ganska långa processer som kräver både kraft och tid. Inte sällan så väljer privatpersoner att anlita en annan firma för att korrigera misstagen och väljer därigenom också att lägga extra pengar på detta.

Därför är det viktigt att man direkt säkerställer kvalitet. Med rätt firma vid rodret så slipper man obehagliga överraskningar. Rådet är att man tar sig tid att hitta rätt. Gå igenom olika företag, begär in offerter, kolla referenser och se över vilka försäkringar, certifikat och behörigheter som finns. Var, kort sagt, noggrann innan för att slippa framtida problem.

Ett annat sätt att slippa obehagliga överraskningar är att anlita en besiktningsman som är med under hela projektet och inte enbart vid slutbesiktningen. Det kostar lite extra, men det ger en enorm trygghet och det kan vara välinvesterade kronor i slutändan.

Läs mer om badrumsrenovering på stockholmsbadrumsrenovering.se

Våldtäkt kan ske även i nära relationer

1 Aug 2021

En våldtäkt kan ske på många olika sätt och kan även utföras av någon du har en nära relation med. Att bli utsatt för en våldtäkt är ett trauma och det är viktigt att du får den hjälp du behöver.

Både kvinnor, män och barn kan utsättas för våldtäkt, och det är viktigt att få den individuella hjälp som behövs. Det bästa är att anmäla våldtäkten så fort som möjligt. Detta för att lyckas säkra eventuella spår från gärningspersonen. Att anmäla en våldtäkt är inte lätt för någon. Ibland finns det en kulturell bakgrund som gör att det blir extra svårt. Då kan det underlätta att vända sig till en advokatbyrå som har advokater med utländsk bakgrund. De känner väl till den problematik som brottsoffer med andra kulturella normer kan utsättas för.

Som brottsoffer har du rätt till ett målsägandebiträde

Brottsoffer i en våldtäktsutredning har rätt till ett målsägandebiträde och slipper att själv stå för advokatkostnaderna. Det bästa är att själv göra ett aktivt val och leta upp en advokat som har tidigare erfarenhet av att hantera sexualbrott. Detta eftersom det är viktigt att känna förtroende och lita på den brottmålsadvokat som du ska samarbeta med. Ofta kan det vara bra att ta hjälp av vänner eller familj för att hitta rätt advokat. Det går även att vända sig till olika organisationer, såsom kvinnojouren eller brottsofferjouren. På de olika advokatbyråernas hemsidor går det också att hitta information om vilka advokater de har att anlita. Läs mer om våldtäkt på denna hemsida: våldtäktgöteborg.se

Alla bör gå kurs i arbetsrätt

21 Jun 2021

I Sverige styr arbetsrätten vad som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Framför allt behöver arbetsgivare veta vilka regler som gäller. Kurser i arbetsrätt är därför viktiga.

Du kanske har hört på nyheterna om anställda som blivit varnade när de gått till media om säkerhetsproblem på arbetsplatsen. Sen har medarbetarna fått sparken eller blivit varnade. Detta trots att det finns något som kallas för meddelarfrihet. Men vem får säga vad och när, och till vem? Det är en del av arbetsrätten som ska skydda arbetarna mot arbetsköpare som begår fel. Däremot finns det klausuler som reglerar vad som anses vara affärssekretess. Så balansen är svår. Som arbetstagare kan det vara minst lika viktigt att vara insatt i arbetsrätt som för en HR-avdelning.

Varför ska ett företag gå kurs i arbetsrätt?

Som arbetsgivare har du många skyldigheter att leva upp till. Har du anställda är det bra att gå en kurs i arbetsrätt. Det kan vara avgörande att kunna grundläggande arbetsrätt om det blir en tvist på jobbet. Gör du som arbetsgivare fel kan det bli dyrt för företaget. Dessutom ändras lagar över tid och det kommer ny praxis. Därför är det bra att då och då uppdatera sig.

Genom att gå kurser i arbetsrätt stärker du också företagets varumärke. Det är mer attraktivt att arbeta hos någon som vet vad som gäller. Därför kan det vara avgörande när du ska rekrytera rätt kompetenser. Så företag har allt att vinna på att vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterade.

För dig som blivit utsatt för sexualbrott

29 Apr 2021

Metoo-kampanjen visade hur vanligt förekommande sexuella brott är och hur mycket som sker i det fördolda. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och den drabbade behöver ofta mycket stöd.

Hösten 2017 var speciell på många sätt. Den var dock bland annat speciell eftersom den så kallade “metoo”-kampanjen satte fart på riktigt. Över hela världen, inte minst här i Sverige, gick modiga kvinnor (de flesta var kvinnor) ut och berättade om deras erfarenheter av sexuella kränkningar. Det var allt från ofredande kommentarer till faktiska våldtäkter. Aldrig någonsin får samhället svika någon som blivit utsatt för ett så allvarligt brott som våldtäkt. Det är en mycket grov kränkning av den personliga integriteten och många som faller offer för våldtäktsförövare blir traumatiserade för resten av livet. Ett trauma som ofta behöver återupplevas flera gånger i samband med den juridiska byråkratin efter brottet.

Svår period

Det sista som du ska behöva oroa dig över som målsägande i fall av sexualbrott är att du ska behöva stå ensam. Vid din sida ska det finnas ett målsägarbiträde. Dessutom är det staten som står för den kostnaden, inte du. Rättsprocessen är i regel en mycket tung period för den som är målsägande. Svåra saker som du berättat om i förhör kommer återigen tas upp. Du kommer att behöva se på den som förgrep sig på dig. Du är oerhört modig och stark som har tagit stegen hit och visat att det du utsattes för var fel på så många plan. Du står inte själv i situationen. Mer om våldtäkt kan du läsa på denna hemsida: våldtäkt.com

Skyldig eller oskyldig

26 Mar 2021

Har du blivit anklagad för att ha gjort något brottsligt? Då kan du behöva kontakta en brottmålsadvokat som kan hjälpa dig vid en domstol. På det sättet kan du få hjälp med att föra din talan.

Även om du aldrig har gjort något medvetet brottsligt så kan det hända att du någon gång i ditt liv blir anklagad för ett brott. Kanske råkar du vara på fel plats vid fel tillfälle på ditt arbete eller din fritid. Eller så liknar du den som utfört brottet på riktigt. Det finns även de som råkar utföra ett brott utan att ens vara medvetna om det. Du kan vara en av alla dem som varit snäll och tagit med en väska hem från utlandet åt en kompis. En väska som sedan visar sig innehålla något olagligt. Vad brottet än är och antingen du är skyldig eller oskyldig, så har du rätten att få en advokat som för din talan. Det gäller i Göteborg och i alla andra av landets större eller mindre städer.

Välja rätt person

För att bli advokat ska man gå en ganska lång utbildning och klara den. Det betyder att alla som är advokater kan sitt yrke och även sin specialitet. Men det kan ändå vara skillnad mellan olika advokaters hantering. Och den trygghet som du kan känna för rätt advokat är viktig. Därför har du rätten att kontakta en brottmålsadvokat i Göteborg som du själv väljer, om det är där som målet tas upp. Advokater arbetar nämligen helst i närmiljön.

Stöd vid vårdnadstvist i Varberg

22 Mar 2021

När man är oense om sina barn kan det ibland bli ohållbart till slut. Då behöver man stöd och hjälp för att reda ut vad som är barnets bästa och hur man bäst ska kunna lösa situationen framöver.

Drömmen om att vara sams med sin före detta partner och att dela på beslut och omsorg om barnet är i många fall bara en dröm. Det finns ofta sårade känslor som kan komma emellan eller så har man helt enkelt en oro för hur barnet har det hos den andra föräldern. Kanske finns det ett våldsamt temperament, en nonchalans, ett missbruk eller något som skapar en obekväm känsla hos ena föräldern. Eller så kanske det har funnits, och finns, misshandel eller hot mellan de två. Då kan det vara en god idé att ansöka om egen vårdnad.

Rätten till advokat

När man hamnar i en osämja gällande beslut om barnet eller oro för barnets välbefinnande, så kan man som väl är ta rättslig hjälp. Söker man efter en advokat vid vårdnadstvist i Varberg så kan man själv välja vem man vill ska representera vid en rättegång.

Och det kan vara viktigt att man känner sig helt trygg och att man upplever sig hörd av den hjälp man får. Med kompetent hjälp blir man lotsad genom hela den rättsliga processen och slutligen representerad under en rättegång, där ett beslut gällande vårdnaden kommer att ske. Är man överens om vårdnaden men inte barnets boende, så kan man istället välja att lösa boendefrågan i rätten.

Att ansöka om uppehållstillstånd eller asyl

13 Mar 2021

Det finns många anledningar till att man ansöker om asyl och varje asylansökan ska prövas individuellt. Själva asylprocessen är ofta krånglig och det är viktigt att man får juridisk hjälp.

Det är hos Migrationsverket som man ansöker om asyl. Vid första kontakten med dem brukar man få ett offentligt biträde som betalas av staten och som hjälper en genom processen. Man kan också själv föreslå ett namn på en jurist eller advokat som man vill ha som offentligt biträde.

Att ansöka om asyl är ofta förknippat med många känslor då anledningen kan bero på krig, svält, förföljelse, hot och våld etc. Det är därför viktigt att man litar på och känner sig trygg med det offentliga biträde som man väljer.

Ta hjälp av en asyladvokat

Är man ny i ett land är det inte alltid så lätt att veta vilken advokat man ska kontakta. Ett bra sätt att hitta en advokat specialiserad på asylfrågor kan vara att fråga vänner om rekommendationer. Man kan även söka på nätet eller använda sökfunktionen som finns på advokatsamfundets hemsida.

Ska man kontakta en asyladvokat i Stockholm för första gången kan det vara bra att ta med sig alla papper och dokument som man har. Vid mötet går man sedan igenom vilka skäl man vill åberopa för asylansökan och påbörjar därefter processen. Sedan är det Migrationsverket som fattar beslut om man ska få ett uppehållstillstånd. Skulle man nekas uppehållstillstånd kan man överklaga beslutet till Migrationsdomstolen som då ofta prövar ärendet på nytt.

En advokat vid din sida

6 Feb 2021

När man står anklagad för brott kan man känna sig förtvivlad och ensam. Men det är man inte, för i Sverige har du turen att ha rätt till en brottmålsadvokat, som står vid din sida hela tiden.

En brottmålsadvokat företräder dig som står anklagad för ett brott. Man blir tilldelad en från staten om man inte har en privat. Med sin advokat kan man känna sig trygg att de är på ens sida. De kommer vara med dig längs hela vägen. Advokaten är med under hela processen och vill man söka skadestånd hjälper de även till med det. En brottmålsadvokat har tystnadsplikt, vilket innebär att den inte får säga något om vad ni pratat om. Brottmålsadvokaten är specialiserad inom just brottmål. Det finns flera bra byråer som arbetar med detta och brinner för sitt jobb. Dessa hittar du genom att söka efter det på internet.

Mer om brottmålsadvokat hittar du här.

Vad krävs för att bli en brottmålsadvokat?

Sveriges lagar är omfattande. Det finns därför flera olika inriktningar, exempelvis brottmålsadvokat. Här är man inriktad på just brott. För att bli en brottmålsadvokat behöver man först genomgå cirka fem år juridisk utbildning och ta juristexamen på universitet. Därefter behöver man även praktisera på en advokatbyrå eller en egen juridisk byrå i minst tre år. Det är aldrig för sent att utbilda sig till advokat, så detta är något man kan göra även i vuxen ålder. Det är ett välbetalt yrke där man snabbt kan hitta jobb. Det krävs dock en hel del för att klara det. 

Med fokus på barnens bästa

1 Feb 2021

Vid en skilsmässa är det ofta barnen som får lida, speciellt ifall föräldrarna inte kommer överens om var deras barn ska bo och hur mycket. Då kan man få hjälp av en expert inom familjerätt.

Hur gärna man än önskar att man ska hålla sams och tycka precis likadant vid en eventuell skilsmässa, så kan det många gånger vara ganska så svårt i praktiken. Det är få förunnat att gå igenom en helt smärtfri och problemfri skilsmässa, och särskilt om det finns barn med i bilden. Barnens bästa måste komma först. Men det är inte alltid det blir så. Om man har svårt att komma överens, kanske för att man är väldigt osams eller liknande, så finns det utomstående hjälp att få.

Anlita en expert inom familjerätt

Att ta hjälp av en advokat som är expert inom just familjerätt kan vara väldigt bra om man har svårt att komma överens när det gäller barnen och deras vistelsetid hos föräldrarna. Vem ska barnet bo hos? Hur många dagar ska barnet bo hos den ena föräldern för att sedan åka till den andre? Sådana här saker kan vara svårt att komma överens om ifall man hyser agg mot varandra och är arga i grunden. Barnen behöver båda sina föräldrar och en skicklig advokat inom familjerätt kan hjälpa er att medla och göra upp en plan för hur umgänget mellan barn och respektive förälder ska se ut. Detta för att det ska bli så bra som möjligt för båda parter. Hitta mer info om familjerätt på denna sida: https://www.familjerättgöteborg.se

Den bästa lösningen för alla

30 Dec 2020

Alla historier och romanser slutar inte med rosor. Under 2019 slutade över 25 000 äktenskap i skilsmässa. Ofta en bra lösning för de inblandade. Sedan återstår det att lösa det praktiska.

Det är inte obekant för någon vuxen människa att många förhållanden tar slut. Ser man till statistiken slutar många äktenskap med skilsmässa efter ett antal år. Har man inte längre en fungerande relation är detta inte mycket att orda om. Livet ska levas så lyckligt som möjligt.

I många fall finns det små komplikationer och de brukar benämnas barn. Barn mår också bättre när deras föräldrar fungerar och är glada. Föräldrar som mår bra och kan samarbeta orkar med att ta hand om de små på ett riktigt sätt. Glada föräldrar förstår att sätta barnens behov framför sina egna. Det är inte alltid livet vill sig och fungerar som det ska dock, och då måste man lösa problemen.

Vårdnad och umgänge

I de fall föräldrar väljer att bosätta sig på olika orter kan det inte alltid fungera med delad vårdnad. Annars är detta att föredra i de flesta fall. Men en förälder i Kalmar och en i Uppsala fungerar ganska illa för barn. I synnerhet de yngre barnen kan inte skjutsas mellan orterna varannan vecka.

När samarbete och andra omständigheter inte tillåter delad vårdnad kan man behöva inleda en vårdnadstvist för att ge en an föräldrarna enskild vårdnad. Tvärtemot vad många tror innebär det inte att barnet förlorar en av föräldrarna. Ett barn har alltid rätt till båda. Läs mer om vårdnad på denna hemsida: https://www.vårdnadgöteborg.se

Behöver du en duktig brottmålsadvokat?

26 Dec 2020

Är du anklagad för ett brott? Oavsett om du har gjort det eller inte har du rätt till en advokat. Kontakta en advokatbyrå om du eller någon i din bekantskap är misstänkt för något brott.

Är man misstänkt för ett brott kan det kännas väldigt jobbigt. Det är ett komplicerat system och många olika förhör som gås igenom. Men inte utan en advokat vid din sida. Är du misstänkt för ett brott har du rätt att ha en brottmålsadvokat. Denne kommer hjälpa dig i ditt ärende. Vissa gör även en egen utredning där de hittar information som inte polisen hittat än.

Juridik är ett stort och komplext område, det räcker att titta i lagboken så förstår man det. Det finns många olika inriktningar och området är brett. Men när det kommer till brott är det just en brottmålsadvokat man ska ha.

Hitta rätt firma

Du har rätt att byta advokat när du vill under processens gång. Det är viktigt att du känner dig nöjd och trygg med den du har. När du letar firma bör du kolla vad deras tidigare klienter har tyckt om dem. Att du hittar en firma som är kunnig och proffsig är otroligt viktigt.

Letar du brottmålsadvokat i Helsingborg hittar du bra firmor som är seriösa och kan göra ett bra jobb. Vid första kontakt bör du maila eller ringa dem. Berätta gärna om ditt ärende så kan de direkt svara om de är rätt advokatbyrå för dig. De flesta tar inte betalt för en första konsultation.

← Äldre inlägg