Juridikproffs.se

PROFFS PÅ JURIDIK

På Juridikproffs.se skriver vi om aktuella teman kopplade till juridik och rättsväsende. Läs om gällande rättspraxis från ett flertal olika rättsområden och aktuella rättsfall.

Undrar du vad skillnaden mellan en advokat och en jurist är, hur man blir advokat eller domare? Här på Juridikproffs.se ger vi dig svaren och reder ut de olika begreppen.

Oavsett om du planerar att utbilda dig inom juridik eller om du söker svar på vilken rättshjälp som du själv kan behöva så hittar du svaren här på sidan.

RSS

Navigera genom familjerättsliga utmaningar i Stockholm

26 Mar 2024

När familjer genomgår förändringar, särskilt under skilda omständigheter, kan konflikter och meningsskiljaktigheter lätt uppstå. I Stockholm, där familjerätten hanterar dessa känsliga ärenden, är det av yttersta vikt att förstå hur man kan navigera genom dessa komplexa processer för att säkerställa barnens välbefinnande och rättvisa lösningar.

I händelse av separation eller skilsmässa, uppstår ofta frågor kring vårdnad och umgängesrätt. Det är inte ovanligt att ena föräldern önskar ensam vårdnad, medan den andra kämpar för att bibehålla en nära relation till barnet. I dessa situationer är familjerätt i Stockholm en avgörande resurs för att lösa konflikter. Med ett djupt kunnande om vårdnads rättsliga frågor, såsom ensam eller gemensam vårdnad och umgängesrätt, erbjuder de stöd och vägledning för att nå en lösning som främst gynnar barnets bästa.

Barnens bästa i fokus

Kärnan i alla familjerättsliga beslut är barnens bästa. Denna princip styr familjerättens arbete i Stockholm, där man noggrant överväger barnens behov och önskemål, särskilt när de är äldre och kan uttrycka sina åsikter. Att förstå och respektera denna centrala aspekt är avgörande för alla inblandade parter. Familjerättens expertis och objektivitet är ovärderlig i att navigera komplexa känslor och föreslå en plan som bäst tillgodoser barnens behov.

Familjerättens roll i konfliktlösning

När föräldrar står inför en vårdnadstvist, är det inte alltid möjligt att nå en gemensam överenskommelse. I dessa situationer fungerar familjerätten i Stockholm som en neutral och kunnig medlare. Genom att utreda föräldrarnas kapacitet att ta hand om barnen och väga in alla relevanta faktorer, strävar de efter att formulera en vårdnadsplan som är både rättvis och i barnets intresse. För de som känner att de inte kan lösa konflikten själva, är familjerättens tjänster en ovärderlig resurs.

Att navigera i familjerättens landskap kan vara en utmanande process, särskilt under emotionellt laddade omständigheter som separation eller skilsmässa. Med rätt stöd och vägledning kan dock familjerätten i Stockholm erbjuda de verktyg och resurser som behövs för att hitta en rättvis och barnvänlig lösning. Genom att sätta barnens bästa i fokus och med en djup förståelse för de lagar och regler som styr vårdnad och umgängesrätt, kan familjerätten vara en kraftfull allierad i dessa komplexa tider.

Få hjälp av en advokat vid en misshandel

20 Feb 2024

Har du blivit misshandlad eller står anklagad för att ha utfört en misshandel av någon så är det viktigt att du har bra hjälp från en advokat vid din sida.

Att stå anklagad för misshandel är inte en lätt situation. Vare sig du har gjort det eller inte, så behöver du hjälp vid din sida. Om du är anklagad för en misshandel så har du rätt till en advokat, men det är något som du kan få bekosta själv. Du har rätt att välja en advokat själv och gör du inte det så blir du istället tilldelad en advokat.

Det är otroligt viktigt att få rätt advokat, så därför är det värt att själv önska en. Du bör ha en advokat som vet vad det innebär med anklagan om misshandel. Är du oskyldig kommer de försöka rentvå dig och är du skyldig kommer de hjälpa dig att få ett så kort straff som möjligt.

Önska en advokat vid misshandel

Har du blivit misshandlad är det minst lika viktigt att du får rätt hjälp. Du behöver en advokat som stödjer dig under rättsprocessen. Som är med och hjälper dig att föra din talan. Du har rätt att själv begära en försvarsadvokat åt dig. Det är otroligt viktigt att du väljer en som kan sin sak och vet vad för typ av frågor som ska tas upp vid grov misshandel.

I Sverige har alla rätt till en advokat. Om du har blivit utsatt för ett brott som kan leda till ett fängelsestraff för den misstänkte, så behöver du inte betala för någonting. Staten står då för advokaten du använder dig av trots att du väljer den själv. Är du inte nöjd med din försvarsadvokat så har du alltid rätt att byta till en annan.

Advokat Borlänge - välj rätt försvarare

9 Jun 2023

Är du misstänkt för ett brott? Det finns all anledning att som misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse se över vilka alternativ man har gällande en offentlig försvarare. En sådan kommer att utses till dig av rätten - men du har även en rätt att själv lämna in en begäran om en advokat i Borlänge som ska hjälpa dig med ditt försvar.

Den möjligheten bör du ta tillvara på. Det är ytterst sällan man ser att rätten avslår en sådan begäran och i och med att du själv också kan välja så kan du hitta en advokat i Borlänge som du verkligen känner att du kan lita på.

Väljer du att låta rättens utsedda advokat sköta ditt försvar så kan du också hamna i en situation där ni inte kommer överens, där du känner att dina åsikter inte tas på allvar och där personkemin er emellan inte alls är där den borde vara. Det är samtliga viktiga ingredienser och faktorer att ta hänsyn till då man ska välja advokat.

Offentlig försvarare eller målsägarbiträde

En offentlig försvarare är dessutom ingen kostnad för dig som misstänkt: du betalar inte arvodet - det gör staten. Men om du skulle bli fälld för brottet du misstänks för så kommer du att få betala - återigen: till staten - och lägga upp en plan för hur betalningen ska se ut.

Det senare är också anledningen till varför man kan se profilerade advokater dyka upp i samband med uppmärksammade fall. Storleken på plånboken är inte avgörande för vilken advokat man kan anlita som en offentlig försvarare - det är en viktig del av vår svenska rättsprincip.

Samma princip gäller även för ett motsatt scenario där du kanske blivit utsatt för ett brott. Även där har du rätt att välja en advokat i Borlänge som ditt målsägarbiträde och se att kostnaden för dennes arvode täcks av statliga medel. Återigen är rekommendationen att du tar dig tid att välja advokat och att du hittar en person med lång erfarenhet och som du känner tilltro och tillit till.

Lösningsfokuserade tips för att hantera vårdnadstvist i Göteborg

29 May 2023

Att hantera en vårdnadstvist i Göteborg kan vara utmanande, men det finns hjälp att få. Genom att anlita en objektiv och juridisk expert kan man underlätta processen och reda ut knutarna i tvisten. Att fokusera på lösningar istället för konflikter är avgörande för att uppnå det bästa resultatet för alla inblandade parter, framför allt för barnets bästa. Nedan följer några användbara tips och råd för att navigera genom en vårdnadstvist på ett konstruktivt sätt.

Sök juridisk hjälp tidigt

Att ha tillgång till rätt juridisk expertis är avgörande i en vårdnadstvist i Göteborg. En kvalificerad advokat med erfarenhet av familjerätt i Göteborg kan ge dig vägledning och säkerställa att dina rättigheter och barnets intressen skyddas på bästa sätt. Genom att anlita juridisk hjälp tidigt kan du undvika misstag och ta välgrundade beslut under processen.

Prioritera barnets bästa

I en vårdnadstvist är det viktigt att alltid sätta barnets bästa i främsta rummet. Försök att hålla konflikterna borta från barnet och undvik att använda dem som vapen i tvisten. Genom att visa samarbetsvilja och fokusera på att skapa en stabil och trygg miljö för barnet kan du hjälpa till att minska spänningen och skapa en sundare dynamik mellan föräldrarna.

Överväg alternativa lösningar

I vissa fall kan det vara möjligt att lösa vårdnadstvisten utan att gå till domstol. Alternativa metoder som förhandling, medling eller samarbetsöverenskommelser kan vara värdefulla verktyg för att nå en överenskommelse som är tillfredsställande för alla parter. Att vara öppen för dessa alternativ kan spara tid, pengar och minska påfrestningen för både dig och ditt barn.

Aktieägaravtal – vad ska de innehålla?

10 May 2023

Vad ett aktieägaravtal ska innehålla är upp till aktieägarna, men det är alltid en bra idé att ta hjälp av en affärsjuridisk byrå när det ska utformas.

Till att börja med kan det vara en bra idé att reda ut vad ett aktieägaravtal faktiskt är. Väldigt kort förklarat handlar det alltså om ett avtal som ägarna av ett aktiebolag ingår. Den här typen av avtal skiljer sig gentemot bolagsordningen på så vis att det kan hållas hemligt. Därutöver gäller avtalet för ägarna i sig, snarare än för bolaget.

Vad ska då ett aktieägaravtal innehålla? Det är faktiskt helt upp till dem som ingår avtalet. Många gånger kan avtalet innehålla saker som vad som ska ske i händelse av att vinsterna antingen ökar eller minskar stort. Eller för den delen vad som gäller då grundarna inte vill driva företaget längre.

Utforma aktieägaravtal med hjälp av en juridikbyrå

Medan det mesta här i livet går att göra på egen hand med mer eller mindre lyckat resultat, är det utan tvekan i många fall bäst att anlita en specialist. Ett sådant fall är när affärsavtal ska utformas. Det sista man vill när någonting oväntat sker i ens affärsverksamhet är att tvister ska uppstå på grund av dåligt utformade avtal.

Med detta i åtanke är det alltid en god idé att anlita en bra byrå med god kunskap om affärsjuridik när ditt företag behöver skapa nya avtal. De kan hjälpa er att utforma ett korrekt avtal så att eventuella tvister i framtiden förhoppningsvis kan undvikas.

Arbetsrättsjurist hjälper dig med uppsägningar i Stockholm

15 Apr 2023

En arbetsrättsjurist guidar företagare i Stockholm som behöver hjälp med att genomföra omfattande uppsägningar. Viktigt att förhålla sig korrekt till LAS.

När det är dags att varsla för uppsägning är det läge att hålla tungan rätt i mun. Svensk arbetsrätt är nämligen relativt hårdför gällande vad som är tillåtet och inte. Man får helt enkelt inte säga upp folk hur som helst. Och tur är väl det. De flesta, såväl företagare som arbetstagare, uppskattar att arbetsmarknaden är reglerad i Sverige. Det upplevs ofta skapa trygghet och tydlighet för båda parter.

Många experter menar att LAS, lagen om anställningsskydd, i praktiken är urvattnad. Till exempel har en del företag inom detaljhandeln kunnat kringgå LAS genom att i stället förändra villkoren i befintliga anställningskontrakt, vilket inneburit så pass förkortad arbetstid att det i princip handlat om regelrätta uppsägningar.

Arbetsrättsjurist erbjuder rådgivning om LAS i Stockholm

Den som arbetar som arbetsrättsadvokat i Stockholm vet dock att LAS är långt ifrån urvattnad. Lagen om sist-in-först-ut är till exempel fortfarande mycket tydlig, och något du som arbetsgivare behöver förhålla dig till. Däremot kan det finnas sätt att skapa utrymme inom den befintliga lagstiftningen för att du ska kunna göra de uppsägningar du vill göra.

En arbetsrättsjurist kan arbeta rådgivande inom en hel uppsägningsprocess. Med en bra advokat vid din sida kan du vara säker på att inte trampa snett. Får du problem med facket kan det tyvärr resultera i höga skadestånd, inte minst om det visar sig att du faktiskt gjort fel när du avskedat anställda.

Misstänkt för brott – stor skillnad mot en dom

28 Apr 2022

Så länge du enbart är misstänkt för brott kan ingen hävda att du är skyldig. Oavsett vad polisen eller åklagaren verkar tro. Det är i rättssalen allting avgörs.

Att bli misstänkt för ett brott är inte detsamma som att anses vara skyldig till brottet ifråga. Det är viktigt att komma ihåg. Du är alltid att betrakta som oskyldig till dess att domaren har meddelat att rätten kommit fram till någonting annat. Många som hamnar under en brottsmisstanke blir aldrig dömda. Polisen kan också göra fel. De kan ta in fel person på förhör, vara övertygad om att det är rätt person och ändå låta en åklagare dra fallet till åtal. Men misstankarna kanske aldrig mer än misstankar. Utan bevis har inte domstolen något annat val än att släppa dig fri om det inte är bevisat utom rimligt tvivel att det finns fog för misstankarna.

När du bara är misstänkt för brott

Det finns mängder med exempel från historien där polisen har trott sig funnit en gärningsman, men där det senare har visat sig att de varit fel ute. Kanske råkar du vara väldigt lik den person som de egentligen jagar. Du kanske har samma signalement som den egentliga gärningsmannen, ni kanske har en likadan jacka och befann er i samma område när brottet begicks. Men det är inte alls samma sak som att du är skyldig. Glöm aldrig bort detta. Det kan dock krävas att du anlitar en advokat för att övertyga rättssalen om att bevisen faktiskt talar till din fördel.

Undvik att gå i konkurs

3 Mar 2022

Att du behöver gå i konkurs kan ha vitt skilda orsaker. Ibland är det saker som händer i samhället som du inte rår över och andra gånger är det ditt eget risktagande som blivit för stort.

Att behöva gå i konkurs är inte vad en affärsidkare önskar sig. Det vore ju hemskt att tro det. Det är snarare så att omständigheterna förändras på ett sådant drastiskt sätt att du inte kunnat förbereda dig på ett sådant här utfall. Det kan vara varor som inte kommer som beställt och där du redan lagt ut pengar för dessa. När du inte kan sälja dem får du inte heller in din förtjänst. Det kan vara så att kundkretsen stryps av en eller annan anledning i hela samhället och då står du där med skägget i brevlådan. Du kanske har valt att investera i en produkt som du tror stenhårt på och så visar det sig att ingen vill ha den. Då står du där med ditt lager och kan inte betala dina löpande utgifter.

Det är tråkigt att behöva gå i konkurs

Att ge sig in i affärsvärlden kan vara både utmanande och skrämmande. Att behöva gå i konkurs när du har ett företag du brinner för och har en produkt du var övertygad om skulle hålla, det är tyvärr vanligare än du kanske tror. Känner du att det håller på att gå utför så ta kontakt med en konkursjurist så fort som möjligt och få lite råd och tips. Det kanske kan vända skutan, helt gratis.

Få hjälp med tömning av i dödsbo Stockholm

21 Feb 2022

Få hjälp med att tömma ert dödsbo i Stockholm under en jobbig tid när man kanske inte har orken att ta itu med det själv. Läs vidare om vad din flyttfirma i Stockholm kan vara behjälplig med.

Att tömma ett dödsbo är en tung uppgift för anhöriga. Det är jobbigt att under en period av sorg, behöva gå igenom den avlidne anhöriges tillhörigheter och bestämma vad som ska sparas och vad som inte ska sparas. Att få hjälp av en flyttfirma för bortforsling av sådant som inte ska sparas, samt att värdera saker som kanske ska säljas, och slutligen städa bostaden är något som flera brukar uppskatta under denna tid. Önskar ni få hjälp av en flyttfirma som hjälper till med dödsbo i Stockholm, ska ni kontakta en sådan. Man kan nämligen få väldigt mycket hjälp och stöd, inte bara med själva flytten.

Flytt och städning vid tömning av dödsbo

Känner man att man inte har orken att röja och städa bostaden efter dödsfallet, kan din flyttfirma även ta hand om det. Man kan med gott samvete lämna över flyttstädningen till tredje part efter tömning av ett dödsbo, eftersom det kan bli emotionellt jobbigt att ta hand om allt själv. Flyttfirman ser till så allt blir rent och fint så ni lugnt kan släppa ansvaret för bostaden om ni önskar. Ta kontakt med er flyttfirma och berätta om vad ni vill ha hjälp med så de kan hjälpa er på bästa sätt.

Snabbaste vägen till arbetstillstånd

12 Dec 2021

Om man kommer från ett land utanför EU och vill komma till Sverige för att arbeta, måste man först ansöka om arbetstillstånd. Här kommer några tips på hur man kan snabba på processen.

Kommer man från ett land utanför EU och vill åka till Sverige för arbeta, måste man först ansöka om arbetstillstånd. Ansökan måste göras innan man kommer till Sverige, och den måste även ha beviljats. Man kan alltså inte åka till Sverige utan att först ha ett arbete och anställning som väntar. Det är en invecklad process som tar tid, och det gäller att påbörja ansökan om arbetstillstånd så fort som möjligt efter det att man erhållit ett erbjudande om anställning. Ansökan ska göras till Migrationsverket och det är också de som fattar beslut i frågan. Men då reglerna kan variera beroende på vilket yrke det gäller, eller vilket land man kommer ifrån, kan det gå snabbare om man ansöker om arbetstillstånd via advokat.

Advokat certifierad av Migrationsverket och specialist på arbetstillstånd

Det finns advokatbyråer som är specialiserade på att hjälpa till med ansökningar gällande arbetstillstånd. De är certifierade av Migrationsverket och brukar kunna snabba på handläggningsprocessen. Detta eftersom de är väl insatta i svensk migrationsrätt, och vet vad som gäller för olika yrkesgrupper, som exempelvis byggarbetare, hotellpersonal, restaurangpersonal, sjukvården och IT-specialister. Som sökande från ett annat land är det heller inte alltid lätt att förstå svenska eller engelska. Men det finns också advokatbyråer som arbetar med migrationsrätt, och där advokaterna talar flera olika språk som exempelvis persiska, arabiska, turkiska och ryska.

Vem ansvarar för fel vid en badrumsrenovering?

23 Sep 2021

Aldrig förr har svensken prioriterat det egna hemmet på samma sätt som idag. Där vi tidigare valde att lägga pengar på resor, nöjen och exempelvis bilar så väljer vi idag att bygga till, bygga nytt och renovera i våra hem. Det är roligt, men det finns också vissa saker att ha i åtanke. Även om man anlitar professionell hjälp så kan misstag begås och fel kan upptäckas. Vem ansvarar för fel vid en badrumsrenovering?

Just en badrumsrenovering är intressant i sammanhanget. Dels så handlar det om ett väldigt populärt renoveringsprojekt - de flesta drömmer om ett nytt, stilrent badrum - och dels så handlar det också om ett väldigt komplext projekt där riskerna hela tiden finns närvarande. Minsta fel kan innebära en framtida fukt- eller vattenskada.

Därför är det också viktigt att man som kund och beställare har på det klara kring vad som egentligen gäller om ett fel upptäcks. Först och främst dock så är det viktigt att klargöra att man som kund också bär ett ansvar. Ska du genomföra en badrumsrenovering i Stockholm så finns det vissa saker som du måste tänka på - enligt följande:

Du ansvar för detta som beställare:

  • Du ska anlita en behörig våtrumsentreprenör.
  • Du ska ställa som krav att slutdokumentationen överlämnas.
  • Du ska säkerställa att alla delar av arbetet är slutförda.
  • Du ansvarar för att ens lutbesiktning sker - av ett besiktningsföretag som specialiserat sig på våtrum.
  • Du ska inte betala förrän arbetet är färdigställt och slutbesiktning skett. Utöver det så ska du även se till att en avetablering skett av företaget du anlitat.

Naturligtvis så har även företaget krav att uppfylla. Att se till att alla branschregler följs, att gå igenom alla eventuella tilläggsarbeten med dig och att se till att slutdokumentationen är korrekt ifylld och överlämnad är några exempel på detta.

Hitta rätt företag för din badrumsrenovering i Stockholm

Om båda parter följer sina åtaganden så ska det heller inte ske några fel och brister. Men, det händer ändå och det gör det lite för ofta för att man ska känna sig helt trygg. Om man hamnar i en situation där en badrumsrenovering - efter tid - visar sig ha stora brister så ska företaget också ta ansvar för att åtgärda dessa. Tyvärr så är det långt ifrån alla som vill göra detta. Tvister mellan beställare och utförare är tyvärr inte ovanliga och det handlar ofta om ganska långa processer som kräver både kraft och tid. Inte sällan så väljer privatpersoner att anlita en annan firma för att korrigera misstagen och väljer därigenom också att lägga extra pengar på detta.

Därför är det viktigt att man direkt säkerställer kvalitet. Med rätt firma vid rodret så slipper man obehagliga överraskningar. Rådet är att man tar sig tid att hitta rätt. Gå igenom olika företag, begär in offerter, kolla referenser och se över vilka försäkringar, certifikat och behörigheter som finns. Var, kort sagt, noggrann innan för att slippa framtida problem.

Ett annat sätt att slippa obehagliga överraskningar är att anlita en besiktningsman som är med under hela projektet och inte enbart vid slutbesiktningen. Det kostar lite extra, men det ger en enorm trygghet och det kan vara välinvesterade kronor i slutändan.

Läs mer om badrumsrenovering på stockholmsbadrumsrenovering.se

Våldtäkt kan ske även i nära relationer

1 Aug 2021

En våldtäkt kan ske på många olika sätt och kan även utföras av någon du har en nära relation med. Att bli utsatt för en våldtäkt är ett trauma och det är viktigt att du får den hjälp du behöver.

Både kvinnor, män och barn kan utsättas för våldtäkt, och det är viktigt att få den individuella hjälp som behövs. Det bästa är att anmäla våldtäkten så fort som möjligt. Detta för att lyckas säkra eventuella spår från gärningspersonen. Att anmäla en våldtäkt är inte lätt för någon. Ibland finns det en kulturell bakgrund som gör att det blir extra svårt. Då kan det underlätta att vända sig till en advokatbyrå som har advokater med utländsk bakgrund. De känner väl till den problematik som brottsoffer med andra kulturella normer kan utsättas för.

Som brottsoffer har du rätt till ett målsägandebiträde

Brottsoffer i en våldtäktsutredning har rätt till ett målsägandebiträde och slipper att själv stå för advokatkostnaderna. Det bästa är att själv göra ett aktivt val och leta upp en advokat som har tidigare erfarenhet av att hantera sexualbrott. Detta eftersom det är viktigt att känna förtroende och lita på den brottmålsadvokat som du ska samarbeta med. Ofta kan det vara bra att ta hjälp av vänner eller familj för att hitta rätt advokat. Det går även att vända sig till olika organisationer, såsom kvinnojouren eller brottsofferjouren. På de olika advokatbyråernas hemsidor går det också att hitta information om vilka advokater de har att anlita. Läs mer om våldtäkt på denna hemsida: våldtäktgöteborg.se

Alla bör gå kurs i arbetsrätt

21 Jun 2021

I Sverige styr arbetsrätten vad som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Framför allt behöver arbetsgivare veta vilka regler som gäller. Kurser i arbetsrätt är därför viktiga.

Du kanske har hört på nyheterna om anställda som blivit varnade när de gått till media om säkerhetsproblem på arbetsplatsen. Sen har medarbetarna fått sparken eller blivit varnade. Detta trots att det finns något som kallas för meddelarfrihet. Men vem får säga vad och när, och till vem? Det är en del av arbetsrätten som ska skydda arbetarna mot arbetsköpare som begår fel. Däremot finns det klausuler som reglerar vad som anses vara affärssekretess. Så balansen är svår. Som arbetstagare kan det vara minst lika viktigt att vara insatt i arbetsrätt som för en HR-avdelning.

Varför ska ett företag gå kurs i arbetsrätt?

Som arbetsgivare har du många skyldigheter att leva upp till. Har du anställda är det bra att gå en kurs i arbetsrätt. Det kan vara avgörande att kunna grundläggande arbetsrätt om det blir en tvist på jobbet. Gör du som arbetsgivare fel kan det bli dyrt för företaget. Dessutom ändras lagar över tid och det kommer ny praxis. Därför är det bra att då och då uppdatera sig.

Genom att gå kurser i arbetsrätt stärker du också företagets varumärke. Det är mer attraktivt att arbeta hos någon som vet vad som gäller. Därför kan det vara avgörande när du ska rekrytera rätt kompetenser. Så företag har allt att vinna på att vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterade.

För dig som blivit utsatt för sexualbrott

29 Apr 2021

Metoo-kampanjen visade hur vanligt förekommande sexuella brott är och hur mycket som sker i det fördolda. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och den drabbade behöver ofta mycket stöd.

Hösten 2017 var speciell på många sätt. Den var dock bland annat speciell eftersom den så kallade “metoo”-kampanjen satte fart på riktigt. Över hela världen, inte minst här i Sverige, gick modiga kvinnor (de flesta var kvinnor) ut och berättade om deras erfarenheter av sexuella kränkningar. Det var allt från ofredande kommentarer till faktiska våldtäkter. Aldrig någonsin får samhället svika någon som blivit utsatt för ett så allvarligt brott som våldtäkt. Det är en mycket grov kränkning av den personliga integriteten och många som faller offer för våldtäktsförövare blir traumatiserade för resten av livet. Ett trauma som ofta behöver återupplevas flera gånger i samband med den juridiska byråkratin efter brottet.

Svår period

Det sista som du ska behöva oroa dig över som målsägande i fall av sexualbrott är att du ska behöva stå ensam. Vid din sida ska det finnas ett målsägarbiträde. Dessutom är det staten som står för den kostnaden, inte du. Rättsprocessen är i regel en mycket tung period för den som är målsägande. Svåra saker som du berättat om i förhör kommer återigen tas upp. Du kommer att behöva se på den som förgrep sig på dig. Du är oerhört modig och stark som har tagit stegen hit och visat att det du utsattes för var fel på så många plan. Du står inte själv i situationen. Mer om våldtäkt kan du läsa på denna hemsida: våldtäkt.com

Skyldig eller oskyldig

26 Mar 2021

Har du blivit anklagad för att ha gjort något brottsligt? Då kan du behöva kontakta en brottmålsadvokat som kan hjälpa dig vid en domstol. På det sättet kan du få hjälp med att föra din talan.

Även om du aldrig har gjort något medvetet brottsligt så kan det hända att du någon gång i ditt liv blir anklagad för ett brott. Kanske råkar du vara på fel plats vid fel tillfälle på ditt arbete eller din fritid. Eller så liknar du den som utfört brottet på riktigt. Det finns även de som råkar utföra ett brott utan att ens vara medvetna om det. Du kan vara en av alla dem som varit snäll och tagit med en väska hem från utlandet åt en kompis. En väska som sedan visar sig innehålla något olagligt. Vad brottet än är och antingen du är skyldig eller oskyldig, så har du rätten att få en advokat som för din talan. Det gäller i Göteborg och i alla andra av landets större eller mindre städer.

Välja rätt person

För att bli advokat ska man gå en ganska lång utbildning och klara den. Det betyder att alla som är advokater kan sitt yrke och även sin specialitet. Men det kan ändå vara skillnad mellan olika advokaters hantering. Och den trygghet som du kan känna för rätt advokat är viktig. Därför har du rätten att kontakta en brottmålsadvokat i Göteborg som du själv väljer, om det är där som målet tas upp. Advokater arbetar nämligen helst i närmiljön.

← Äldre inlägg