Arbetsrättsjurist hjälper dig med uppsägningar i Stockholm

En arbetsrättsjurist guidar företagare i Stockholm som behöver hjälp med att genomföra omfattande uppsägningar. Viktigt att förhålla sig korrekt till LAS.

När det är dags att varsla för uppsägning är det läge att hålla tungan rätt i mun. Svensk arbetsrätt är nämligen relativt hårdför gällande vad som är tillåtet och inte. Man får helt enkelt inte säga upp folk hur som helst. Och tur är väl det. De flesta, såväl företagare som arbetstagare, uppskattar att arbetsmarknaden är reglerad i Sverige. Det upplevs ofta skapa trygghet och tydlighet för båda parter.

Många experter menar att LAS, lagen om anställningsskydd, i praktiken är urvattnad. Till exempel har en del företag inom detaljhandeln kunnat kringgå LAS genom att i stället förändra villkoren i befintliga anställningskontrakt, vilket inneburit så pass förkortad arbetstid att det i princip handlat om regelrätta uppsägningar.

Arbetsrättsjurist erbjuder rådgivning om LAS i Stockholm

Den som arbetar som arbetsrättsadvokat i Stockholm vet dock att LAS är långt ifrån urvattnad. Lagen om sist-in-först-ut är till exempel fortfarande mycket tydlig, och något du som arbetsgivare behöver förhålla dig till. Däremot kan det finnas sätt att skapa utrymme inom den befintliga lagstiftningen för att du ska kunna göra de uppsägningar du vill göra.

En arbetsrättsjurist kan arbeta rådgivande inom en hel uppsägningsprocess. Med en bra advokat vid din sida kan du vara säker på att inte trampa snett. Får du problem med facket kan det tyvärr resultera i höga skadestånd, inte minst om det visar sig att du faktiskt gjort fel när du avskedat anställda.

15 Apr 2023