Aktieägaravtal – vad ska de innehålla?

Vad ett aktieägaravtal ska innehålla är upp till aktieägarna, men det är alltid en bra idé att ta hjälp av en affärsjuridisk byrå när det ska utformas.

Till att börja med kan det vara en bra idé att reda ut vad ett aktieägaravtal faktiskt är. Väldigt kort förklarat handlar det alltså om ett avtal som ägarna av ett aktiebolag ingår. Den här typen av avtal skiljer sig gentemot bolagsordningen på så vis att det kan hållas hemligt. Därutöver gäller avtalet för ägarna i sig, snarare än för bolaget.

Vad ska då ett aktieägaravtal innehålla? Det är faktiskt helt upp till dem som ingår avtalet. Många gånger kan avtalet innehålla saker som vad som ska ske i händelse av att vinsterna antingen ökar eller minskar stort. Eller för den delen vad som gäller då grundarna inte vill driva företaget längre.

Utforma aktieägaravtal med hjälp av en juridikbyrå

Medan det mesta här i livet går att göra på egen hand med mer eller mindre lyckat resultat, är det utan tvekan i många fall bäst att anlita en specialist. Ett sådant fall är när affärsavtal ska utformas. Det sista man vill när någonting oväntat sker i ens affärsverksamhet är att tvister ska uppstå på grund av dåligt utformade avtal.

Med detta i åtanke är det alltid en god idé att anlita en bra byrå med god kunskap om affärsjuridik när ditt företag behöver skapa nya avtal. De kan hjälpa er att utforma ett korrekt avtal så att eventuella tvister i framtiden förhoppningsvis kan undvikas.

10 May 2023