Juridikproffs.se

PROFFS PÅ JURIDIK

På Juridikproffs.se skriver vi om aktuella teman kopplade till juridik och rättsväsende. Läs om gällande rättspraxis från ett flertal olika rättsområden och aktuella rättsfall.

Undrar du vad skillnaden mellan en advokat och en jurist är, hur man blir advokat eller domare? Här på Juridikproffs.se ger vi dig svaren och reder ut de olika begreppen.

Oavsett om du planerar att utbilda dig inom juridik eller om du söker svar på vilken rättshjälp som du själv kan behöva så hittar du svaren här på sidan.

Sida 2

Visa omtänksamhet och upprätta ett äktenskapsförord

1 sep 2020

Det är lätt att gå bort sig i romantik och allt annat som ska planeras inför ett giftermål. Men att skriva ett äktenskapsförord kan vara det mest omtänksamma man kan göra för varandra.

Man vill självfallet inte tänka på skilsmässa när man ska gifta sig och lova varandra evig trohet. Men många äktenskap slutar trots allt i skilsmässa. Har man ett äktenskapsförord på plats kan många tråkiga gräl och konflikter undvikas. Ett äktenskapsförord är ett kontrakt eller avtal mellan gifta eller blivande maka där man avtalar bort delar eller hela den så kallade giftorätten och i stället gör den till enskild egendom. Utan äktenskapsförord har makar vid skilsmässa, bodelning eller dödsfall rätt till hälften av tillgångarna i det gemensamma boet.

Viktigt att avtalet skrivs på rätt sätt och att det även registreras

Man kan välja att endast avtala bort delar av giftorätten och inte göra allt till enskild egendom. Kanske har man en sommarstuga som har gått i arv i generationer och som man inte vill riskera att i framtiden behöva dela eller sälja vid en eventuell skilsmässa. Det kan även vara att den ena partnern själv byggt upp ett företag under många år och man vill att detta ska förbli ens eget företag vid giftermålet. När man skriver ett äktenskapsförord är det viktigt att det skrivs på rätt sätt, men också att det registreras. Man kan själv upprätta ett äktenskapsförord, men för att vara säker på att allt blir rätt är det säkrast att anlita en advokat specialiserad på familjerätt. En familjerättsadvokat kan även hjälpa till med andra familjerättsliga avtal som samboavtal, testamente, adoption med mera. Vissa advokater specialiserade på familjerätt arbetar även med vårdnadstvister.

Jämför priser mellan olika advokater

När man väljer familjerättsadvokat är det viktigt att han eller hon även har erfarenhet av det man vill ha hjälp med. Juridik, men även de olika rättsområdena är komplexa och det är omöjligt för en advokat att kunna vara väl insatt i allt. Även om en advokat inte ska åta sig uppdrag med ämnen som de inte behärskar är det alltid bra att också förvissa sig om att advokaten har den erfarenhet som krävs. Detta brukar framgå av deras hemsidor, men hos advokatsamfundet står advokater även listade efter sitt specialområde. Advokater tar betalt per timme och priserna varierar. Det kan därför vara en god idé att även ta hänsyn till detta när man väljer advokat. Naturligtvis utan minskade kunskapskrav.

En arbetsrättsjurist i Stockholm är en viktig resurs

10 jul 2020

När en anställning ska upphöra kan det uppstå konflikter. Då behövs en arbetsrättsjurist i Stockholm, som är expert på vad lagen säger. Det kan finnas lagliga möjligheter att göra gynnsamma avslut.

Det är kanske inte förrän när en uppsägning är på gång som man upptäcker att man har ett stort problem, ofta en konflikt om pengar. Speciellt när det gäller en anställd som har haft en högre befattning på företaget kommer det upp diskussioner om ersättningar och arvoden. Anlitar man en arbetsrättsjurist i Stockholm kan man få hjälp med att utforma en uppgörelse som båda parter kan vara nöjda med. En utomstående, kompetent yrkesman, som inte är känslomässigt involverad i konflikten, kan lättare se till att diskussioner mellan parterna hålls på ett lugnt och sansat sätt.

Förebygg konflikter med smarta avtal

När en anställning görs är båda parter förhoppningsfulla och positiva, och då är det viktigt att man inte glömmer bort att situationen kan komma att förändras. Det är allra bäst att anlita en rutinerad arbetsrättsjurist, som redan från början kan vara behjälplig med att skriva ett avtal mellan parterna. Vad händer om den anställde exempelvis är illojal, hoppar över till en konkurrent, missköter sig på jobbet eller avlider? Vems är rättigheterna till kunder, producerat material etc. och kan det ställas krav på ekonomisk ersättning vid ett avsked? Det är omöjligt att förutse alla kommande situationer, men det är bra att vara garderad med ett professionellt skrivet avtal.

Något kan alltid göras

I normala fall är det glasklart att arbetstagaren ska vara lojal, och att det som produceras i tjänsten är arbetsgivarens egendom, men när det gäller anställda med högre befattningar, kan man hamna i en gråzon, där gränserna suddas ut mellan privata datorer och företagets egendom. Folk jobbar hemifrån, skaffar nya kunder, får personliga kundkontakter på mobiltelefonen etc. Det kan vara svårt för en arbetsgivare att kontrollera vad som händer. Om det nu har hänt, att man är djupt oense och den anställde bör lämna företaget, kan det kosta rejäla summor för en arbetsgivare. En arbetsrättsjurist är van vid just sådana situationer, och hjälper till att få ett så gynnsamt resultat som möjligt. Med hjälp av lagar och praxis kan man ofta få parterna att enas, så det är en bra investering att ha en bra kontakt med en arbetsrättsjurist. Något kan alltid göras, och det kan spara många pengar åt företaget. Vi tipsar om denna sajt: https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se

Försvara dig mot narkotikamisstankar

10 jul 2020

Sverige har stränga narkotikalagar och narkotikabrott är ett vanligt förekommande brott. Är du eller någon du känner misstänkt för narkotikabrott har du alltid rätt till en försvarare.

Narkotika hänvisar till förbjudna droger, som till exempel cannabis och heroin. Narkotika är ett ämne som delar världen och det finns ingen universal överenskommen syn på hur man ska förhålla sig till droger. Varken när det kommer till eget bruk eller försäljning. I flera amerikanska stater kan man till exempel få köpa medicinsk marijuana. I Nederländerna kan man röka cannabis på så kallade “Coffee Shops”. I Portugal är narkotika avkriminaliserat i den grad att du inte automatiskt blir bestraffad om du grips påverkad eller med ett innehav. I Sverige däremot har vi en sträng narkotikapolitik med relativt hårda juridiska påföljder av narkotikabrott.

Så långa straff ger narkotikabrott

I Sverige är i princip all interaktion med narkotika förbjuden. Det är inte tillåtet att köpa, sälja, tillverka, använda, inneha eller transportera. Det finns naturligtvis inte en och samma påföljd för alla typer av narkotikabrott. Strafflängden ser annorlunda ut beroende på typ av drog och framför allt omfattning. För ringa brott mot narkotikalagen kan du få fängelse i upp till sex månader. Men ett grövre brott kan sätta dig bakom lås och bom i allt mellan 2-10 år. Det finns såklart även sociala påföljder utanför det juridiska. Har man blivit dömd för narkotikabrott är det svårare att få jobb, körkort eller bostad. Man får direkt en svår uppförsbacke i livet om man grips och döms för narkotikabrott.

Rätt till försvar vid misstanke

Med tanke på Sveriges stränga narkotikapolitik är det många som fälls för narkotikabrott. Det är en oerhört vanlig brottsrubricering i Sverige. Det innebär också att det kanske inte krävs sådär jättemycket för att bli misstänkt för just narkotikabrott. Det kanske räcker att man varit på fel plats vid fel tillfälle eller inte riktigt varit sig själv i just den situationen.

Om du blir misstänkt för narkotikabrott ska du dock inte oroa dig för att behöva stå där själv och tala för din sak. Du har alltid rätt till ett juridiskt ombud som kan försvara ditt ärende i en rättssal inför domare och åklagare. Det är en lagstadgad rättighet som ingen kan ta ifrån dig. Ett narkotikabrott ska inte behöva förfölja dig under resten av livet. I synnerhet inte om du är oskyldig. Det är din försvarsadvokats uppgift att se till.

Vem ska ha hunden vid en skilsmässa?

9 jul 2020

I samband med skilsmässa gör man en bodelning. En jurist hjälper till, och det är allra bäst om parterna kan enas smidigt om bohaget. Annars behövs det en särskild bodelningsförrättare.

Ska man skiljas måste man dela upp giftorättsgodset mellan sig. Man bör göra det så snart som möjligt, och det är värdet vid skilsmässoansökan som gäller. Efter tingsrättens dom om skilsmässa kan man lätt genomföra bodelningen med hjälp av en jurist. Det är förstås bäst om parterna i samförstånd kan avgöra hur man vill dela upp ägodelarna.

Giftorättsgods är allt utom enskild egendom

De tillgångar man har, bilar, företag, bohag, pengar på banken, husdjur och annat som man har samlat på sig under äktenskapet, allt är giftorättsgods och ska delas lika mellan parterna. Enda undantaget är om man har papper på att något är enskild egendom. Det är kanske ett arv eller en gåva man har fått, eller en sommarstuga som man har bestämt att den ena parten ska ha som enskild egendom. Den ena parten kan ha startat ett företag i blygsam skala, men helt plötsligt blev det en succé och en stor tillgång, fast inga papper är skrivna. Då ingår även detta i giftorättsgodset. Så hunden och hästen räknas som saker i just detta fallet, och är det en dyrbar hund, har den ett ekonomiskt värde.

Det är ingen idé att krångla till det

Även om känslorna svallar och man är osams, är det ingen idé att krångla till det. Det finns lagar och regler att följa, och ju mer man kan samarbeta, ju billigare blir det för parterna. Den juridiska biten får man ingen rättshjälp för, utan det är en kostnad man får betala själv. Om en av parterna vägrar att medverka, måste man anlita en speciell bodelningsförrättare. Hans uppgift är då bara att opartiskt se till att bodelningen blir av. Blir det bråk om en gammal vas eller en byrå, bestämmer han vem som ska ha vad. Det är inte heller någon bra idé att dra ut på tiden med bodelning för att man väntar på att bostadsvärdet ska gå upp lite till, för det är värdet vid skilsmässoansökan som gäller. Kan man komma överens är mycket vunnet. Vill du ha hunden, företaget eller bostaden kvar, löser du bara ut den andra parten. Är bostaden värd en miljon, får du kompensera den andra parten med en halv miljon i pengar eller andra tillgångar, så är saken klar.

Vad gör man vid en vårdnadstvist?

6 jul 2020

Alla vill vi göra vårt bästa, men vad händer när det inte går? Som när man tvingas gå igenom en skilsmässa och barnen plötsligt får två hem? Vem har egentligen rätt till vårdnad om barnen då?

Likt en berg- och dalbana så har livet sina upp- och nedgångar. Det flyter på som det ska, men helt plötsligt kanske något oförutsett inträffar och livet blir istället tråkigt och ledsamt. Men som alla visa människor brukar säga: efter regn kommer solsken. Det blir oftast bättre igen. Livet har sin gång och vi kan inte göra mer än att vårt bästa. Det kan vara så att du och din partner är lyckligt gifta med hus och barn men när åren går så kanske förhållandet blir svårare och till slut så leder det till en skilsmässa.

Ta hjälp vid vårdnadstvist

Det är inte alltid så lätt att göra det rätta när man står mellan flera olika val och inget av dem känns riktigt rätt. Hur gör man i en situation då ens barn hamnar i kläm? När man inte vet hur man ska lösa en svår konflikt så finns det som tur är hjälp att få. Det finns advokatfirmor som arbetar med vårdnadstvister och som mer än gärna hjälper dig. Det tar på dig psykiskt att ha ett så stort ansvar själv. Man ska tänka på alla parter, det ska vara rättvist och ingen ska behöva bli sårad. Barnen, som ni så klart vill ska få det så bra som möjligt, vill bo hos båda föräldrarna. Eller så kanske de bara vill bo hos en förälder men både du och din partner vill ju att era barn ska bo hos er. Det är inte alltid lätt att komma överens om när de ska bo var, och ibland skapas därför svåra konflikter som i värsta fall kan sluta med anmälningar. Det går helt enkelt inte att lösa er emellan. Ni behöver hjälp av en advokatfirma som kan reda ut era problem.

För barnens bästa

Lagen finns av en anledning och det bästa är att följa de regler som finns gällande vårdnad. Beroende på ålder så kan barnen ha rätt att vara med i beslutstagandet och det är många faktorer som spelar roll; vem av er som ska flytta, var barnen ska gå i skolan, vem som kommer ha bäst levnadsstandard och mycket annat. Tänk smart och slipp bråk - ta hjälp av en advokat.

Upphäva beslut om ensam vårdnad

3 jul 2020

Vid en vårdnadstvist eller överklagande av ett beslut som rör ensam vårdnad bör man alltid använda sig av juridisk expertis eftersom detta ökar chanserna till den dom man eftersträvar.

Exempel på allvarliga situationer där ensam vårdnad kan vara den enda lösningen är relationer där det finns en missbruksproblematik, hot och våld eller där sexuella övergrepp förekommer. Andra skäl som försvårar gemensam vårdnad kan vara att en av föräldrarna hindrar barnet från att umgås med den andra föräldern eller rentav hotar att försvinna till okänd ort eller utomlands.

Föräldrarnas ansvar och motpartens rättigheter

Att sträva efter att till varje pris dra den andra föräldern inför Tingsrätten bör inte vara det första alternativet annat än vid extrema fall. En lösning kan vara att använda sig av så kallade samarbetssamtal, vilka samtliga av landets kommuner är skyldiga att erbjuda föräldrar som befinner sig i situationer som rör vårdnadstvister om barn.

I de fall Tingsrätten beslutar om vårdnaden har man alltid barnets bästa för ögonen, vilket i en stor andel av fallen beslutar om att den gemensamma vårdnaden ska fortsätta. I vissa fall, där en av föräldrarna tilldelas ensam vårdnad, förlorar den andra föräldern bland annat sitt juridiska ansvar och även möjligheten att fatta viktiga beslut kring barnets framtid.

Att överklaga Tingsrättens beslut till Hovrätten

När en förälder tilldelas ensam vårdnad kommer det ändå att finnas en umgängesrätt för den andra föräldern som måste respekteras. Den förälder som har förlorat vårdnaden om sitt barn har dessutom möjlighet att överklaga till Hovrätten och här är det så gott som alltid nödvändigt att använda sig av juridisk hjälp. Har man starka skäl har man också möjlighet att åberopa nya vittnen men man ska i så fall kunna klargöra för varför dessa vittnen inte kallades till tingsrättsförhandlingen. Om fallet skulle bedömas som prejudicerande ökar möjligheterna att få till ett prövningstillstånd. Skulle det i sin tur beviljas och fallet kommer att gå upp i Hovrätten ger detta motparten en ny chans att presentera nya bevis. Här är alltid en jurist som har satt sig in i det specifika ärendet inkopplad. Eftersom denne jurist är insatt i ärendet och därmed kan lägga fram fakta för domarna blir detta avgörande för prövningstillståndet. Det är vanligt att domarna från Hovrätten anser att de redan har tillräckligt med fakta och de bevis som behövs för att besluta i ärendet om överklagande av ensam vårdnad och då behövs ingen rättegång. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.ensamvårdnad.net

Detta bör du undersöka för att upptäcka dolda fel i ett hus

29 maj 2020

Undersökningsplikten gäller för samtliga utrymmen i och tillhörande en fastighet som går att undersöka manullet. Här är några saker som man ska vara extra uppmärksam på vid en husundesökning.

Kontrollera att allt fungerar

Testa alla kranar i hela huset, i kök, badrum och tvättstuga och alla andra rum där kran finns. Kolla att trycket är bra, att temperaturen är reglerbar, att flera kranar går att spola simultant och att vattnet sjunker undan ordentligt. Testa spolfunktiionen och hur snabbt tanken fylls på igen, gärna med lite toalettpapper i för att verkligen testa funktionen. Kontrollera alla lås, även till garage och eventuella förråd. Vitvaror, spis och ugg samt fläktar bör också funktionskontrolleras. Kontrollera att alla fönster och dörrar går att öppa och stänga och att de håller tätt ordentligt. Testa alla ellutag, lampor och element, och givetvis även ventilationen. Kort sagt: kontrollere alla funktioner i huset så noga du kan.

Väggar, golv och tak

Titta noga på hur tapeter, väggar i våtrum, kakel och klinkers och alla typer av väggar. Är det välgjort eller finns det ojämnheter, sprickor, dåligt utförda arbeten och så vidare. Samma sak med golven, se framförallt upp med eventuella vattenskador. Trösklar och lister kan ofta vara problematiska, kontrollera därför dessa extra noga. Glöm inte att titta noga bakom objekt som står i vägen. Även taket bör självklart kontrolleras så att det inte finns sprickor, fuktproblem eller hål. Uteplatser, balkonger, verandor, friggebodar etcetera bör också kontrolleras noga.

Tillstånd för eget avlopp

Om en fastighet har enskilt avlopp måste ägaren ha tillstånd för detta. Om detta inte finns så kan det vara så att funktionen inte är ordentligt kontrollerad.

Vattenprov

Det är viktigt att kontrollera vattnets kvalitet i huset, särskilt om fastigheten har en egen brunn. Är det anslutet till det kommunala vattnet så är det kommunens ansvar att utröna om det är lämpligt som dricksvatten eller inte. Kolla om det finns framtida planer för bostadsområdet Kommer det att byggas nya byggnader, vägar, elledningar eller liknande som kommer att påverka din livsmiljö i framtiden? Detta kan påverka både marknadsvärde och livskvalitet i framtiden. Nya byggnader kan försämra utsikten., nya vägar kan öka bullret och smutsa ned luften och så vidare. Bra att veta redan från början innan du flyttar in i ett nytt hem.

Fastighetens övergripande skick

Hur är fastigheten i förhållande till sin ålder, typ och konstruktion? Är slitage som förekommer rimligt i förhållande till vad den använts till? Har någonting ändrats i fastigheten? Det kan även vara mycket fördelaktigt att kolla planritningar och om något i dessa förändrats genom åren. Gå även eventuella tidigare besiktningar, där kan man hitta värdefull information om fastighetens tillstånd. Genomför du dessa åtgärder så har du gjort merparten av din undersökningsplikt för dolda fel i hus. Vi tipsar att läsa mer på denna webbsida: https://www.doldafelhus.se/

Jag trodde att jag hade rätt att ärva...

10 apr 2020

När det gäller arvsrätt finns det många missuppfattningar. En advokat vet allt om lagen om arvsrätt. Råden från en sådan kan visa sig vara extremt värdefulla.

En kvinna har levt separerad från sin man under en längre tid. Hon har till och med inlett en ny relation. Hon är skriven på en annan adress sedan länge. Mannen bor kvar i det gamla huset i flera år. Det är deras gemensamma egendom. Till sist är det dags för skilsmässa. Den är klar på en vecka, för deras barn är vuxna, och hon ska träffa sin exman för att äntligen dela upp bohaget. Han har suttit i orubbat bo, och nu ska hon ha hälften. Hon åker iväg för att köpa fikabröd, och när hon återvänder är exmaken död. Chocken är total. Hon har varit formellt gift länge, troligen för att säkra en eventuell änkepension, men… hon blir arvlös! Det är bara den som är formellt gift vid dödsfallet, som kan ärva sin make. Det vet en advokat, och säkert du också.

Att göra barnen arvlösa

En man, en företagare, har förutom sin nuvarande familj även en son från ett tidigare äktenskap. Han ville vara juste mot sin äldste son och involvera honom i firman. De blev emellertid osams, och nu vill mannen göra sonen arvlös. Det är inte lätt, för alla barn, även dem som man aldrig har sett, har rätt till sin avslott. Den kan halveras genom ett testamente, och då kallas den laglott, men i Sverige kan man inte göra sina barn helt arvlösa. Vad gör mannen då? Han skriver över allt han äger på sin nuvarande hustru. Det är riskabelt, för hustrun blir svårt sjuk och personlighetsförändrad. Ja, han måste ta hand om henne och lyda hennes nycker. Eller så kanske han borde konsultera en mycket skicklig advokat. Mannen äger i princip ingenting.

Han är ju en slarvpelle, han behöver inga pengar

Två systrar har en bror, som är alkoholist, kanske narkoman också. När mamman dör, ska alla tre ärva lika. Men systrarna räknar bort brorsan, för han lever inte enligt deras värderingar. Men enligt lagen har han lika stor arvsrätt som systrarna. Det gäller att känna till det, och att driva sin sak. Kanske behövs det en advokat, för att rätt ska vara rätt. Man kan konstatera att både förhållanden och personligheter kan förändras. Det är därför det är så viktigt att skriva sitt testamente i tid. Vi rekommenderar denna webbsajt: https://www.arvsrätt.nu

Hur går ett brottmål till?

6 apr 2020

Har man blivit utsatt för ett brott är frågorna många. Man kanske inte orkar ta reda på hur allt fungerar. Som tur är finns det proffs som kan hjälpa till med information, stöd och rättshjälp.

När man blivit utsatt för brott kan man bli uppringd av brottsofferjouren som i första hand lyssnar, tar reda på hur du mår och hur du har det. Brott är ofta en kränkning av bland annat offrets integritet och kan göra att man mår psykiskt dåligt. Då känns det skönt att ha någon som finns där och lyssnar.

Hur går man vidare

När man anmält en händelse där en person misstänks för att ha utfört ett brott behandlas fallet som ett brottmål. Man kan då få hjälp av en advokat med alla de praktiska detaljerna. Man behöver inte oroa sig för höga advokatkostnader då de oftast bekostas av staten. Men givetvis finns undantag. Så det är viktigt att kontrollera vad som gäller i det specifika fallet så att man slipper onödiga överraskningar i ett senare skede. Innan fallet kan gå vidare till åtal krävs det en fullständig utredning med bevismaterial, förhör och annan viktig information som ger en helhetsbild av brottet.

Vad kan en advokat hjälpa till med?

I första skedet kan en brottmålsadvokat svara på frågor kring händelseförloppet. De hjälper till med ett målsägandebiträde som ser till att brottsoffrets rättigheter kommer fram i målet. En annan aspekt är skadestånd för brottet man utsatts för. Det kan vara lite olika beroende på brottets art. Förstörd egendom är något som man tycker att det är självklart att man ska få skadestånd för. Samma sak gäller för förlorad inkomst eller intäkt. Dessutom finns en sak till. Nämligen kränkning, som kan innefatta många olika händelser. Ett utav dem kan vara exempelvis hemfridsbrott där en person tar sig in i någons hem utan tillåtelse oavsett om det gjorts via en krossad ruta eller en olåst dörr. Ingen har rätt att ta sig in i någons hem utan tillåtelse. När brottet har ägt rum är det en bra idé att se över om något förstörts eller saknas och skriva upp det inför framtida skadeståndskrav.

En sak som inte tagits upp här men som faktiskt är relevant är om någon begått ett brott. Även då har du rätt till advokat, som då kallas försvarsadvokat. Även denna tjänst betalas av staten, men endast om den åtalade blir frikänd i rätten.

Lär dig om entreprenadjuridik

1 apr 2020

I en byggprocess är det många inblandade; byggföretag, entreprenörer och underleverantörer. Det kan uppstå många olika sorters konflikter och tvister. Läs på om entreprenadjuridik.

Vid varje större byggnation eller anläggningsarbete är det ofta många olika aktörer inblandade, och då bör man inte glömma att knyta en advokatbyrå till aktörerna. En firma som har bred och långvarig erfarenhet av entreprenadjuridik. Då är chansen betydligt större att man under vägen kan lösa konflikter som eventuellt uppstår, smidigt och utan långa dröjsmål. Advokater som är experter på de ofta krångliga reglerna och lagarna som omgärdar byggprojekt. En advokatfirma som kan ge juridiskt stöd till byggföretag, vid avtal och förhandlingar. Som hjälper till att tolka dokument och som kan lösa tvister.

Bra avtal är en bra grund

Att ha korrekt upprättade avtal som styrdokument vid entreprenader är otroligt viktigt. Det är dessa som sedan blir gällande vid alla diskussioner och eventuella missförstånd. För att upprätta bra och fungerande avtal är det viktigt att de är juridiskt hållbara. Ta hjälp av experter inom entreprenadjuridik för att utforma avtalen så att inget viktigt missas. Skulle man missa att ta med något från början kan det bli mycket kostsamt och leda till onödiga tvister. Med ett juridiskt hållbart och korrekt avtal kan man känna sig trygg och veta att man kan luta sig på det skrivna kontraktet. Med hållbara avtal kan man fokusera på arbetet med projektet och slipper oroa sig så fort något problem uppstår. Är något oklart, skall man bara behöva gå till avtalet för att hitta svaret. Det är tänkt att fungera som ett slags regelverk att förhålla sig till under arbetets gång. Det blir enkelt och tydligt för alla inblandade.

Heltäckande avtal - bra försäkring

Ju mer detaljerad och skräddarsytt avtalet är för varje enskilt projekt, desto mindre risk för oväntade problem. Det kan vara förseningar pga tidspress eller försenade leveranser, där man kan utkräva vite. Det kan vara säkerhetsfrågor eller ansvarsbörda vid olyckor. Det finns en mängd olika scenarier som man med ett heltäckande avtal kan friskriva sig från eller ha med i beräkningen. Då är det också lättare att göra upp en korrekt budget, när man vet vilka ansvarsområden man har och vilka eventuella kostnader det kan medföra. Det blir ett dokument att gå tillbaka till för att veta vad som gäller i varje given ny situation. När det gäller stora komplexa projekt är det en förutsättning. Kontakta din jurist idag. Vi skulle rekommendera denna hemsida: https://www.entreprenadjuridik.nu/

Får barnet bestämma i en vårdnadstvist?

27 mar 2020

Delad vårdnad eller boende kan vara en svår situation för både föräldrar och barn. Men när får barnet själv bestämma vem hen får bo hos? Hur går det till och vem fattar beslut om genomförandet?

Många har uppfattningen att barn får välja själva vem de ska bo hos när de fyller tolv, men det stämmer inte enligt lag. Vårdnadshavaren har ansvar för barnets bästa ända fram tills barnet fyller arton år. Och på vissa sätt även efter det, trots att barnet då räknas som vuxen. Missförståndet kan komma ifrån att barn som egentligen skulle vara hos en förälder inte ska tvångshämtas från och med tolv års ålder, om barnet uttrycker en vilja att stanna hos den andra föräldern. Men det finns ett stort men. Om den andra vårdnadshavaren, sociala myndigheter eller polis, anser att det är för barnets bästa att inte stanna hos den förälder den valt, så kan en förflyttning ändå ske.

Varför man går emot barnets vilja

Ett barn är i en beroendesituation till sina föräldrar, och är oftast även fysiskt och psykiskt underlägsen föräldern. Även om ett barn säger att den vill bo enbart hos den ena föräldern så behöver det inte innebära att barnet mår bra där, eller ens att barnet egentligen vill det. Tyvärr är inte alla föräldrar bra för sina barn av olika anledningar, och barnet kan säga att det väljer en förälder för att barnet tror att den föräldern behöver det eller så kan den föräldern ha hotat barnet på något sätt. Det finns många facit i efterhand där nu vuxna berättat om hur de utsatts för både vanskötsel, misshandel och incest, men utåt tvingats, eller känt sig tvungna, att dölja detta eller påstå motsatsen. Därför är det den andra vårdnadshavarens och omgivningens plikt att kliva in och gå emot barnets vilja om man ser att barnet far illa av sitt beslut.

Vem som bestämmer

Om ett barn vill bo helt, eller mer än hälften, hos den ena föräldern så kan detta beslut fattas av föräldrarna själva om de är överens om detta. Men om föräldrarna inte är överens så kan man börja med ett samtal hos socialtjänsten, som kan medla och ge råd utifrån sitt perspektiv och vad de hör i samtal med föräldrar och barn. Om föräldrarna ändå inte är överens så går ärendet till rättegång där beslut gällande boende, och kanske även vårdnad, sker av domare. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.vårdnadstvist.nu

Rätt hjälp och engagemang

20 mar 2020

Om du hamnar i en situation där du behöver juridisk rådgivning så finns det professionell hjälp att få. Vid juridiska frågor är det viktigt med en jurist som är både engagerad och erfaren.

Ibland i livet kan det uppstå situationer som du inte är van vid och där du behöver hjälp med juridiska frågor. I det vardagliga livet funderar man sällan över att man kan hamna i jobbiga situationer som kräver hjälp av en advokat. Men när de svåra tillfällena dyker upp är det bra om du har en advokat som du kan lita på och som är engagerad i din situation. För i juridiska frågor är de flesta av oss inte speciellt kunniga och vi måste helt förlita oss på den hjälp vi anlitar. Behöver du en engagerad advokat så är det lätt att hitta och du kommer kunna pusta ut när du har någon som hjälper dig. För de flesta av oss utan juridisk erfarenhet är det svårt att ta oss ur vissa situationer utan den professionella hjälpen. Så en advokat kan göra din svåra situation lättare att hantera och du kan känna dig lugnare.

När behövs det en advokat?

Att ta hjälp av en advokat är ibland oundvikligt för dig som hamnat i vissa svåra situationer. Det kan vara en jobbig skilsmässa eller kanske är du i en rättslig tvist med företaget. Det kan vara många situationer som kräver advokat närvarande. Det kan vara du som behöver en advokat till någon form av rättslig process. Men också vid andra tillfällen, som till exempel vid en bouppteckning, kan det vara bra med en advokat. Vid en bouppteckning så är det inte ett krav att det är juridisk hjälp närvarande men det kan underlätta avsevärt, eftersom det efter ett dödsfall kan vara väldigt emotionellt att klara av allt arbete med en bouppteckning själv. Och ibland kan det tyvärr bli osämja hos den efterlämnade familjen och för att klara bouppteckningen så måste de finnas en advokat till hjälp för att undvika bråk.

Tips vid juridisk hjälp

Hamnar du i en situation där du behöver juridisk hjälp vid en rättslig process så är ett tips att tidigt ta kontakt med din advokat. För ju tidigare din advokat får känna till ditt fall och vem du är, desto lättare är det för dig att få bra hjälp. En advokat gör det bästa jobbet med ordentlig information och genom att ha varit delaktig från start. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.advokatistockholm.nu/

Ta hjälp av en kunnig jurist inom familjerätt

21 feb 2020

Behöver jag verkligen komma i kontakt med en jurist inom familjerätt i Stockholm? Det finns all anledning att fundera över detta. Kanske inte just nu, men man vet aldrig vad framtiden har i sitt sköte. Vår poäng är att familjerätt, oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan stad, ofta handlar om oväntade tvister och konflikter; sådana som man aldrig trodde sig kunna hamna i.

Det kan handla om en tvist med sin bror gällande ett arv, det kan kan handla om en tvist i samband med en skilsmässa och det kan handla om en uppslitande vårdnadstvist om sina barn. Livet är föränderligt och på bara några år så kan saker och ting komma att ändras så pass mycket att man plötsligt hamnar i konflikt med den personen man än gång älskat.

Om man ska säga något om familjerätt och tvister inom detta juridiska område så är det att det nästan alltid handlar om mer känslomässiga och känslostyrda ärenden än inom andra juridiska grenar.

Två vigselringar i guld

Välj rätt juridisk hjälp inom familjerätt

Detta sätter ett större krav på den jurist man anlitar. Vi kan säga att det handlar om en vårdnadstvist i Stockholm och att du är pappan i denna fråga. Du och din fru har valt att separera och ni har gjort detta på ett allt annat än vänskapligt sätt. Det som hänt är att du träffat en annan och att du numera vill leva ditt liv med en annan kvinna.

Du och din forna fru har två stycken barn och ni har delad vårdnad om dessa - något som alltid sker i samband med en skilsmässa mellan äkta makar. Det mesta fungerar bra - barnen bor hos mamma under veckorna och spenderar varannan helg hos dig. Du och mamma till barnen sköter all kommunikation via mail och sms; hon vägrar fortfarande att tala med dig och hon är fortfarande upprörd över ditt svek och ditt livsval. Det har hon rätt att vara.

Exempel på hur en jurist kan hjälpa dig

Men, det som sker härnäst är diskutabelt. Du mottar nämligen en stämningsansökan där mamman söker ensam vårdnad om barnen och du vill naturligtvis bestrida denna. Hur gör du? Det är här en skicklig jurist inom familjerätt kan göra skillnad. Vi säger detta då det visat sig att många liknande tvister de facto döms till mammans fördel.

Även om du som pappa inte gjort något fel, mer än att älska någon annan, så kan detta innebära att mamman får ensam vårdnad. Rätt jurist inom familjerätt i Stockholm kan föra din talan och slå hål på de tveksamma argument som mamman använder sig av.

Att du träffat en ny kvinna och att du inledde romansen under ert äktenskap gör dig kanske till en opålitlig människa rent moraliskt - men det gör dig inte till en sämre pappa. Det är den logiken som din jurist kommer att presentera i domstolen - om det går dit, många vårdnadstvister löses innan och via samarbetssamtal - och som kan leda till att du även fortsatt får ha vårdnaden om dina barn.

Tyvärr så inleds många vårdnadstvister på allt annat än sakliga grunder och det som visat sig är att en engagerad och kunnig jurist inom familjerätt har en förmåga att göra skillnad i dessa mål.

För mer information, besök www.familjerättstockholm.com

Oro över umgänget med barnets andra förälder?

15 jan 2020

Känner du oro över hur ditt barn har det när hon, eller han ska umgås med barnets andra förälder? Om så är fallet, och du ser tydliga tecken på att barnet utsätts för våld eller andra övergrepp, blir mycket vanskött eller på andra sätt visar tecken på att fara illa under umgänget med den andra föräldern, bör du få hjälp för att kunna skydda barnet.

Att bara låta barnet hoppa över umgänget med den andra föräldern hjälper absolut inte. Det straffar sig och den förälder som gör så kan bli av med hela vårdnaden. Det kan sluta så illa att man istället inte får träffa sitt barn alls. Därför måste man i stället anlita en duktig och erfaren advokat som kan hjälpa en undvika de värsta fällorna för att kunna skydda sitt barn. 

Finns mycket liten hjälp för utsatta barn

Skulle ditt barn vara utsatt på något sätt för våld, misshandel eller vanskötsel, så finns det tyvärr få instanser i samhället som fungerar som de ska när det kommer till att kunna skydda ett barn. Det skyddsnät som förut fanns kring barn (om det någonsin funnits) finns inte där. Istället är det upp till en förälder att själv försöka skydda sitt barn så mycket det bara går och försöka agera sin egen polis; samla bevis som kan överbevisa en domstol om att barnet helt uppenbart far illa. Och ska man lyckas med det konststycket, så är tvungen att hitta den allra bästa och tänkbara advokat som har erfarenhet av att lyckas skydda barn.

Bättre samla bevis på barnet far illa

Det kan tyckas som att det är cyniskt att samla bevis på att barnet far illa, men så är faktiskt fallet. Är man en förälder som är orolig över att barnet far illa under sitt umgänge med den andra föräldern, bör man samla bevis. Skulle umgänget bli en domstolsfråga, så kan man inte komma med lösa anklagelser om det ena eller det andra. Det enda som man kan föra fram, är sådant som du som förälder kan bevisa. Ingen tror på en förälder som kommer med lösa anklagelser. Det är inte trovärdigt om inte både domstol, socialtjänst eller polis blir övertygad om att det som sägs faktiskt har hänt.

Det går att skydda barn – med rätt advokat

Det är valet av advokat som kommer att avgöra om man kan skydda sitt barn eller inte. Ett förfarande i domstol är en ganska komplicerad sak. Och de allra, allra flesta domstolar är inte anpassade för barns behov eller hur barn kommunicerar. De flesta domstolar anlitar därför socialtjänsterna i landets kommuner som ska ta reda på hur barnet har det med den andra föräldern, och det är tyvärr inte alla socialtjänster som gör logiska eller de rätta utredningarna heller. Tyvärr. Läs mer om umgängesrätt här: https://www.umgängesrätt.com.

Varför har alla rätt till försvarsadvokat?

5 jan 2020

I Sverige har alla rätten att få en försvarsadvokat förutsatt att det är ett offentligt ärende. Men varför har alla rätt till försvarsadvokat?

Grundläggande rättighet i en demokrati

Rätten till att få försvarsadvokat brukar nämnas som grundläggande rättighet inom en demokratisk rättsstat. I en diktatur kan staten ”bestämma” att en person är skyldig och utan försvarsadvokat ges ingen möjlighet att juridiskt försvara sin rätt. Genom att man får en advokat upprätthålls helt enkelt rättssäkerheten i ett land. 

Stadgat i Europakonventionen

Rätten till advokat är även stadgad i Europakonventionen. Detta för att säkerställa att en rättegång är rättvis från bägge parter. 

Rätt till advokat – när staten är involverad

Man har inte alltid rätt till en gratis försvarsadvokat utan det gäller när staten är involverad i det mål som ska utredas. När en person bryter mot lagen är det staten som är en part och den åklagande andra parten. I detta fall finns rätten till en fri försvarsadvokat. 

Anser man att ett företag gjort fel och drar ärendet till domstol är generellt inte staten inblandad. I detta fall behöver man själv stå för advokatkostnaderna. I vissa fall kan försäkring täcka detta. 

Domstolen avgör

Blir du anklagad för ett brott kan du begära att få en offentlig advokat. Det är sedan domstolen som slår fast om du har rätt att få detta eller inte. Delvis beror det på brottets storlek. 

Sällan vid böter

I det fall som brottet är så litet att straffet enbart kan bli böter kommer generellt ingen offentlig försvarare att utses. Det kan däremot ske om man anser att det finns ”särskilda skäl”. Även detta är det domstolen som avgör. 

Rätt att välja själv

Generellt har man rätten att själv välja vilken försvarsadvokat som önskas. De flesta nöjer sig däremot med den som utses via domstolen. Har man åsikter om vilken advokat som ska anlitas ska domstolen tilldela denna advokat förutsatt att det är möjligt rent tidsmässigt (advokaten kan ju vara upptagen under tiden) samt om de inte finns särskilda skäl som motsäger sig detta val. Det är exempelvis inte lämpligt att advokaten är släkt med den åtalade. 

Alltid rätt till privat försvarare

Man har alltid rätt att välja en privat advokat. Skulle domstolen anse att någon offentlig försvarare inte ska utses kan man, på egen hand, kontakta en advokat som tar på sig ärendet. Det innebär däremot att man kan få betala hela kostnaden själv.

Här hittar du en duktig försvarsadvokat i Stockholm: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz/

← Äldre inlägg