Juridikproffs.se

PROFFS PÅ JURIDIK

På Juridikproffs.se skriver vi om aktuella teman kopplade till juridik och rättsväsende. Läs om gällande rättspraxis från ett flertal olika rättsområden och aktuella rättsfall.

Undrar du vad skillnaden mellan en advokat och en jurist är, hur man blir advokat eller domare? Här på Juridikproffs.se ger vi dig svaren och reder ut de olika begreppen.

Oavsett om du planerar att utbilda dig inom juridik eller om du söker svar på vilken rättshjälp som du själv kan behöva så hittar du svaren här på sidan.

Sida 2

RSS

Stöd vid vårdnadstvist i Varberg

22 Mar 2021

När man är oense om sina barn kan det ibland bli ohållbart till slut. Då behöver man stöd och hjälp för att reda ut vad som är barnets bästa och hur man bäst ska kunna lösa situationen framöver.

Drömmen om att vara sams med sin före detta partner och att dela på beslut och omsorg om barnet är i många fall bara en dröm. Det finns ofta sårade känslor som kan komma emellan eller så har man helt enkelt en oro för hur barnet har det hos den andra föräldern. Kanske finns det ett våldsamt temperament, en nonchalans, ett missbruk eller något som skapar en obekväm känsla hos ena föräldern. Eller så kanske det har funnits, och finns, misshandel eller hot mellan de två. Då kan det vara en god idé att ansöka om egen vårdnad.

Rätten till advokat

När man hamnar i en osämja gällande beslut om barnet eller oro för barnets välbefinnande, så kan man som väl är ta rättslig hjälp. Söker man efter en advokat vid vårdnadstvist i Varberg så kan man själv välja vem man vill ska representera vid en rättegång.

Och det kan vara viktigt att man känner sig helt trygg och att man upplever sig hörd av den hjälp man får. Med kompetent hjälp blir man lotsad genom hela den rättsliga processen och slutligen representerad under en rättegång, där ett beslut gällande vårdnaden kommer att ske. Är man överens om vårdnaden men inte barnets boende, så kan man istället välja att lösa boendefrågan i rätten.

Att ansöka om uppehållstillstånd eller asyl

13 Mar 2021

Det finns många anledningar till att man ansöker om asyl och varje asylansökan ska prövas individuellt. Själva asylprocessen är ofta krånglig och det är viktigt att man får juridisk hjälp.

Det är hos Migrationsverket som man ansöker om asyl. Vid första kontakten med dem brukar man få ett offentligt biträde som betalas av staten och som hjälper en genom processen. Man kan också själv föreslå ett namn på en jurist eller advokat som man vill ha som offentligt biträde.

Att ansöka om asyl är ofta förknippat med många känslor då anledningen kan bero på krig, svält, förföljelse, hot och våld etc. Det är därför viktigt att man litar på och känner sig trygg med det offentliga biträde som man väljer.

Ta hjälp av en asyladvokat

Är man ny i ett land är det inte alltid så lätt att veta vilken advokat man ska kontakta. Ett bra sätt att hitta en advokat specialiserad på asylfrågor kan vara att fråga vänner om rekommendationer. Man kan även söka på nätet eller använda sökfunktionen som finns på advokatsamfundets hemsida.

Ska man kontakta en asyladvokat i Stockholm för första gången kan det vara bra att ta med sig alla papper och dokument som man har. Vid mötet går man sedan igenom vilka skäl man vill åberopa för asylansökan och påbörjar därefter processen. Sedan är det Migrationsverket som fattar beslut om man ska få ett uppehållstillstånd. Skulle man nekas uppehållstillstånd kan man överklaga beslutet till Migrationsdomstolen som då ofta prövar ärendet på nytt.

En advokat vid din sida

6 Feb 2021

När man står anklagad för brott kan man känna sig förtvivlad och ensam. Men det är man inte, för i Sverige har du turen att ha rätt till en brottmålsadvokat, som står vid din sida hela tiden.

En brottmålsadvokat företräder dig som står anklagad för ett brott. Man blir tilldelad en från staten om man inte har en privat. Med sin advokat kan man känna sig trygg att de är på ens sida. De kommer vara med dig längs hela vägen. Advokaten är med under hela processen och vill man söka skadestånd hjälper de även till med det. En brottmålsadvokat har tystnadsplikt, vilket innebär att den inte får säga något om vad ni pratat om. Brottmålsadvokaten är specialiserad inom just brottmål. Det finns flera bra byråer som arbetar med detta och brinner för sitt jobb. Dessa hittar du genom att söka efter det på internet.

Mer om brottmålsadvokat hittar du här.

Vad krävs för att bli en brottmålsadvokat?

Sveriges lagar är omfattande. Det finns därför flera olika inriktningar, exempelvis brottmålsadvokat. Här är man inriktad på just brott. För att bli en brottmålsadvokat behöver man först genomgå cirka fem år juridisk utbildning och ta juristexamen på universitet. Därefter behöver man även praktisera på en advokatbyrå eller en egen juridisk byrå i minst tre år. Det är aldrig för sent att utbilda sig till advokat, så detta är något man kan göra även i vuxen ålder. Det är ett välbetalt yrke där man snabbt kan hitta jobb. Det krävs dock en hel del för att klara det. 

Med fokus på barnens bästa

1 Feb 2021

Vid en skilsmässa är det ofta barnen som får lida, speciellt ifall föräldrarna inte kommer överens om var deras barn ska bo och hur mycket. Då kan man få hjälp av en expert inom familjerätt.

Hur gärna man än önskar att man ska hålla sams och tycka precis likadant vid en eventuell skilsmässa, så kan det många gånger vara ganska så svårt i praktiken. Det är få förunnat att gå igenom en helt smärtfri och problemfri skilsmässa, och särskilt om det finns barn med i bilden. Barnens bästa måste komma först. Men det är inte alltid det blir så. Om man har svårt att komma överens, kanske för att man är väldigt osams eller liknande, så finns det utomstående hjälp att få.

Anlita en expert inom familjerätt

Att ta hjälp av en advokat som är expert inom just familjerätt kan vara väldigt bra om man har svårt att komma överens när det gäller barnen och deras vistelsetid hos föräldrarna. Vem ska barnet bo hos? Hur många dagar ska barnet bo hos den ena föräldern för att sedan åka till den andre? Sådana här saker kan vara svårt att komma överens om ifall man hyser agg mot varandra och är arga i grunden. Barnen behöver båda sina föräldrar och en skicklig advokat inom familjerätt kan hjälpa er att medla och göra upp en plan för hur umgänget mellan barn och respektive förälder ska se ut. Detta för att det ska bli så bra som möjligt för båda parter. Hitta mer info om familjerätt på denna sida: https://www.familjerättgöteborg.se

Den bästa lösningen för alla

30 Dec 2020

Alla historier och romanser slutar inte med rosor. Under 2019 slutade över 25 000 äktenskap i skilsmässa. Ofta en bra lösning för de inblandade. Sedan återstår det att lösa det praktiska.

Det är inte obekant för någon vuxen människa att många förhållanden tar slut. Ser man till statistiken slutar många äktenskap med skilsmässa efter ett antal år. Har man inte längre en fungerande relation är detta inte mycket att orda om. Livet ska levas så lyckligt som möjligt.

I många fall finns det små komplikationer och de brukar benämnas barn. Barn mår också bättre när deras föräldrar fungerar och är glada. Föräldrar som mår bra och kan samarbeta orkar med att ta hand om de små på ett riktigt sätt. Glada föräldrar förstår att sätta barnens behov framför sina egna. Det är inte alltid livet vill sig och fungerar som det ska dock, och då måste man lösa problemen.

Vårdnad och umgänge

I de fall föräldrar väljer att bosätta sig på olika orter kan det inte alltid fungera med delad vårdnad. Annars är detta att föredra i de flesta fall. Men en förälder i Kalmar och en i Uppsala fungerar ganska illa för barn. I synnerhet de yngre barnen kan inte skjutsas mellan orterna varannan vecka.

När samarbete och andra omständigheter inte tillåter delad vårdnad kan man behöva inleda en vårdnadstvist för att ge en an föräldrarna enskild vårdnad. Tvärtemot vad många tror innebär det inte att barnet förlorar en av föräldrarna. Ett barn har alltid rätt till båda. Läs mer om vårdnad på denna hemsida: https://www.vårdnadgöteborg.se

Behöver du en duktig brottmålsadvokat?

26 Dec 2020

Är du anklagad för ett brott? Oavsett om du har gjort det eller inte har du rätt till en advokat. Kontakta en advokatbyrå om du eller någon i din bekantskap är misstänkt för något brott.

Är man misstänkt för ett brott kan det kännas väldigt jobbigt. Det är ett komplicerat system och många olika förhör som gås igenom. Men inte utan en advokat vid din sida. Är du misstänkt för ett brott har du rätt att ha en brottmålsadvokat. Denne kommer hjälpa dig i ditt ärende. Vissa gör även en egen utredning där de hittar information som inte polisen hittat än.

Juridik är ett stort och komplext område, det räcker att titta i lagboken så förstår man det. Det finns många olika inriktningar och området är brett. Men när det kommer till brott är det just en brottmålsadvokat man ska ha.

Hitta rätt firma

Du har rätt att byta advokat när du vill under processens gång. Det är viktigt att du känner dig nöjd och trygg med den du har. När du letar firma bör du kolla vad deras tidigare klienter har tyckt om dem. Att du hittar en firma som är kunnig och proffsig är otroligt viktigt.

Letar du brottmålsadvokat i Helsingborg hittar du bra firmor som är seriösa och kan göra ett bra jobb. Vid första kontakt bör du maila eller ringa dem. Berätta gärna om ditt ärende så kan de direkt svara om de är rätt advokatbyrå för dig. De flesta tar inte betalt för en första konsultation.

Ofta kan medling lösa tvisten

8 Dec 2020

Det är vanligt att föräldrar inte kommer överens om barnen efter en skilsmässa. Då det ofta är svårt att vara objektiv bör man ta hjälp av en jurist för att kunna få till en fungerande lösning.

Oftast är delad vårdnad det bästa för barnet, men det förutsätter självfallet att barnet inte far illa hos någon av vårdnadshavarna. Men efter en skilsmässa kan det vara svårt att komma överens om umgänget och var barnet ska bo. En familjerättsjurist kan ofta hjälpa till att lösa tvisten i ett tidigt skede genom medling, och man skriver sedan ett ordentligt umgängesavtal när parterna är överens. Genom att ha ett avtal undviker man förhoppningsvis framtida missförstånd och konflikter, men man kan även vända sig till socialtjänsten i den kommun där man bor och av dem få hjälp med medling och upprättande av ett umgängesavtal.

Rättshjälp från staten vid vårdnadstvist

Ibland är det dock bäst om endast en förälder ansvarar för vårdnaden om barnet. Det kan exempelvis vara om en förälder har missbruksproblem, är psykiskt instabil eller våldsam mot barnet. Ofta kan man även i dessa ärenden komma överens genom medling. I andra fall är tyvärr tvisten så pass komplicerad att det blir bäst att den avgörs i domstol.

Behöver man hjälp i en vårdnadstvist ska man kontakta en erfaren familjerättsadvokat som är specialist på familjerätt. Kostnaden för advokaten täcks vanligtvis av hemförsäkringens rättsskydd men man kan även få allmän rättshjälp av staten. Eftersom det är barn inblandade är det viktigt att man söker kvalificerad hjälp. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

Så kommer barnet hem efter LVU

7 Dec 2020

Om ditt barn har blivit tvångsomhändertaget med stöd av LVU kan du överklaga beslutet i domstol. Ta hjälp av juridiska experter och advokater särskilt inriktade på LVU för bäst utfall.

Ingen förälder vill någonting annat än att vara tillsammans med sitt barn. Man vill spendera de bästa åren man har tillsammans, se sitt barn växa upp och finnas där för barnet i alla de viktiga och vardagliga ögonblick som definierar dess uppväxt. Men ibland finns det någon, eller något, som vill annorlunda. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, även kallat LVU, är en lag som bestämmer om tvångsvård av barn under 18 år. Då kan barnet tas från föräldrarna och dess familj och placeras på ett särskilt boende eller i ett familjehem. Det är en lag som splittrar familjer och säger att den gör det för barnets bästa. Du som förälder kan ta strid mot ett sådant beslut. Men du kommer högst troligen att behöva en advokat särskilt inriktad på LVU.

Omprövas var sjätte månad

Ett LVU-beslut är i regel det allra sista beslutet som tas i ett ärende som handlar om barn. I första hand försöker man alltid hjälpa till med frivilliga insatser. Ett LVU-beslut ska omprövas var sjätte månad, och för att ett beslut inte ska gå samma väg igen gäller det att du vässar argumenten. Din advokat kan hjälpa dig att formulera just varför det är för ditt barns bästa att barnet får komma hem till er föräldrar igen. Läs mer om LVU advokater på denna hemsida: https://www.lvuadvokat.se/

Vad är affärsjuridik?

1 Dec 2020

Affärsjuridik är ett brett område som innefattar mycket. Som företagare kan man behöva hjälp med affärsjuridiken. Men det kan man även behöva som privatperson. Var hittar man sådan hjälp?

Affärsjuridik är ett väldigt brett begrepp. Det innefattar allt från företagare till privatpersoner. Som affärsjurist kan man hjälpa till med frågor gällande företag, avtal, kontrakt, uppsägning, anställning, mm. Men det kan även innefatta andra saker som skilsmässa, vilket gäller familjerätten. Så pass brett är det. En affärsjurist är ofta en advokat. De arbetar oftast för sig själva eller som en del av en advokatbyrå eller en större juristbyrå. Affärsjuridik innebär ofta att man tar hand om företagsjuridiska behov. Detta är alltså något vi alla kan vara i behov av på olika sätt och inom olika riktningar.

Hur gör man om man vill bli affärsjurist?

Är detta något man vill arbeta med måste man ha en juristexamen eller en masterexamen. Detta får man från ett affärsjuridiskt program på högskolenivå. Innan man kan få juristexamen måste man ha godkända och avslutade studier på juristprogrammet. Vill du veta mer om detta finns det mer info på internet. Detta är ett brett ämne och man specificerar sig ofta inom ett specifikt område. Trots det sitter man på stor kunskap. Det går att gå utbildningen både på distans och i vanlig skola. Behöver du ha hjälp av en affärsjurist hittar du olika jurister när du söker efter det. Känner du dig osäker kan du mejla eller ring. Har du inte kommit rätt kan de säkert tipsa dig om någon annan. Läs mer om affärsjuridik på denna hemsida: https://www.affärsjuridikgöteborg.se  

Vägen till arbetstillstånd

30 Nov 2020

Är man medborgare i ett land som inte innefattas av Europas inre marknad så måste man ansöka om ett arbetstillstånd om man vill arbeta i Sverige. Här är några tips på hur man kan gå tillväga.

Kommer man från ett land utanför EU, EES och Schweiz och vill arbeta i Sverige så måste man först ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket. Vilka kraven är och vad som ska finnas med i formulären beror på var i världen man kommer ifrån. Men också hur länge man vill stanna och vad man ska arbeta med spelar in. Generellt är det så att man först måste ha ett arbete eller anställningserbjudande för att kunna ansöka om arbetstillstånd. Det är arbetsgivaren som först påbörjar processen genom att be om ett godkännande från den fackförening som är mest representativ för det arbete som man ska utföra. Först efter detta godkännande kan man sedan påbörja ansökan om arbetstillstånd.

Få hjälp med ansökan

Vissa tycker att det är omständigt och svårt att själva fylla i ansökan och tar då istället hjälp av ett ombud. Detta är helt lagligt, men för att det ska gälla måste man skriva en fullmakt så att Migrationsverket vet vem som är företrädare. Det finns särskilda företag som lång erfarenhet av att hjälpa till med att ordna arbetstillstånd. De vet hur man skriver en komplett och korrekt ansökan på myndighetsspråk, vilket ofta snabbar på processen. Tjänsten kostar pengar, men de åtar sig inte uppdrag om de inte tror att det finns goda chanser till ett arbetstillstånd. Lär dig mer om arbetstillstånd på denna hemsida: https://www.arbetstillstånd.eu

Ta hjälp av en offentlig försvarare

11 Nov 2020

Att vara misstänkt för ett brott är en allvarlig sak och fälls man kan det påverka livet en lång tid framöver. Därför är det viktigt att tidigt i processen ha en försvarsadvokat vid sin sida.

Är man misstänkt för ett brott underlättar det för den egna processen om man får hjälp av en försvarsadvokat så tidigt som möjligt. I samband med att man delges misstanke om brott har man rätt att begära en offentlig försvarare och man kan då även be att få en specifik advokat.

Det är domstolen som bestämmer om man ska ha rätt till en offentlig försvarare, men om brottet man är misstänkt för kan ge minst sex månaders fängelse brukar man alltid få det. Det innebär att staten står för kostnaden för den offentliga försvararen. Är brottet ringa och om rätten bedömer att man inte har rätt till en offentlig försvarare får man själv stå för advokatkostnaderna.

Så ska en bra försvarsadvokat vara

Det är ett måste att den advokat man väljer att anlita har stor erfarenhet av liknande mål. En erfaren brottmålsadvokat vet vilka frågor som kan komma att ställas i polisförhör och kan då förbereda sin klient och även sitta med som stöd vid förhören. Att vara misstänkt för ett brott är självklart stressande och att då ha en advokat vid sin sida som ser till att man får sina rättigheter respekterade är viktigt. Det är inte alltid man förstår processen eller vad som sker, men en bra försvarsadvokat finns hela tiden med och förklarar.

Föräldrar som uppfostrar barn tillsammans

23 Oct 2020

Barn är en källa till glädje och lycka för sina föräldrar. Även om vissa dagar kan vara ganska tuffa så kan det ändå kännas övermäktigt att tänka på att inte få spendera varje dag med sina barn.

Även om alla barn har två föräldrar så innebär det inte att alla växer upp i en kärnfamilj med en mamma och en pappa. Tar man det till sin ytterlighet så finns det de som kommit till genom provrörsbefruktning, där pappan kanske inte ens vet om att man finns. Eller de som kommit till sin nya familj via en adoption. I båda fallen kan det röra sig om endast en förälder som är den som från början tar hand om barnet. Och det kan vara så under hela barnets uppväxt och liv.

När det är fallet så är det inte konstigt att det endast är en förälder som har vårdnaden om barnet. Eller så kan det vara så att en eller båda föräldrarna har vårdnad om barnet men inte är barnets biologiska förälder. Alla möjliga olika sätt finns att lösa föräldraskapet och vårdnaden på. Det viktiga är bara att barnet har någon och att barnet mår bra.

En eller två

Redan när ett barn kommer till sin vårdnadshavare, genom födsel eller adoption, så finns det val att göra. Är man två så kan man redan där bestämma sig för att ha gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. För många kan det vara ett känsligt ämne där man ser sig som mindre förälder om man inte har vårdnaden om ett barn. Men det är en laglig term som inte har något med föräldraskapets kärna att göra utan mer handlar om daglig enkelhet. Därför är det också många som direkt beslutar sig för att välja ensam vårdnad istället för gemensam.

Det dagliga livet

Om man är två som har vårdnad om ett barn, så kallad gemensam vårdnad, så ska man båda två besluta om barnets liv och vardag. Kokar man ner det till sin kärna så handlar det om var barnet ska gå i skolan. Var barnet ska bo. Medicinska åtgärder med mera. Det handlar inte om boendets delning mellan föräldrarna. Något som många blandar ihop. Därför är det många som beslutar sig för att en ensam vårdnad är smidigare då den ena föräldern kanske bor långt bort, har någon sjukdom eller missbruk som kan försvåra samarbetet. Eller inte önskar vara beslutsfattande.

Klara riktlinjer för din entreprenad

19 Oct 2020

Står ni i begrepp att starta en entreprenad? Är du beställare eller utförare av entreprenaden? Vet alla vad som gäller och hur ansvarsfördelningen ser ut? Frågetecken bör rätas ut innan start.

Entreprenader är komplexa projekt på alla sätt och vis. Det gäller för alla projekt inom entreprenad, stora som små. Det är flera, ibland många, organisationer som behöver samarbeta och bestämma tågordning och ansvarsfördelning. I alla delar, från det praktiska till det juridiska, behövs klarhet.

Man bör räkna med att förplaneringen ska ta lika mycket tid som själva utförandet av entreprenaden. För den aktör som vet att förbereda sig rätt och som arbetar aktivt visar sig fördelarna snabbt. Det kommer alltid att uppstå problem och oväntade händelser under exempelvis ett bygge. Med rätt beredskap blir lösningen enklare att finna, och snabbare.

Entreprenadrätt är, för att uttrycka sig enkelt, ett specialområde inom civilrätt. Entreprenadrätt behandlar frågor som avtal och byggrätt vid byggande av exempelvis fastigheter, vägar och anläggningar. När entreprenader sker brukar standardavtal upprättas. Villkoren i dessa kan dock aldrig gå före den svenska lagstiftningen.

Hur ser olika former av entreprenadavtal ut?

Det finns troligen lika många varianter på skrivningar om ansvarsfördelning och andra väsentliga frågor som det finns entreprenader. Inom branschen brukar huvudsakligen två standardavtal användas. De benämns AB04 och ABT06.

Den väsentliga skillnaden mellan dessa två avtal handlar om vilken av parterna som sköter planeringen av det gemensamma projektet. I exemplet med AB04 är det beställaren av entreprenaden som sköter planeringen. ABT06 förutsätter att entreprenaden står för planeringen. I övrigt innehåller båda avtalen de allmänna bestämmelser som gäller området. I inget fall kan man genom dessa avtal förhandla bort de lagar som gäller inom området.

Vikten av kunskap inom entreprenadrätt

Det finns ingen snabbfil för entreprenadrätt. När ett avtal ska upprättas och ett samarbete ska inledas behöver alla parter vara på det klara med vad som gäller. Ett standardavtal är grundläggande för att entreprenaden ska kunna genomföras, men för ett lyckat projekt behövs väldigt mycket mer.

Entreprenadrätt innefattar frågor om upphandling och om avtal. Områden som ansvar och projektavstämningar behöver diskuteras. Skulle man hamna i situationen att en tvist uppstår är alla parter betjänta av att man redan innan start har förutsättningar på pränt, och underskrivna papper.

Entreprenader behöver också tillstånd enligt miljöbalken och specialförfattningar. Den expertis som kanske saknas i den egna organisationen behöver man hitta på annat håll. Ingen är bättre lämpad för uppdraget än en erfaren juristfirma. Läs mer om entreprenadjuridik på denna sida: https://www.entreprenadjuridikgöteborg.se

Stöttepelaren i rättsprocessen

22 Sep 2020

När man i tvistemål kring lagen vill man vara bergsäker på vad man får och inte får lov att göra. Ibland hänger till och med ens liv på det. Då behöver du en stabil brottmålsadvokat vid din sida.

Att bli anklagad för ett brott kan få förödande konsekvenser på många olika plan. I förhör är det viktigt att inte säga sådant som kan komma att användas som argument mot dig, även om du är genuin och ärlig i dina svar och vet att du inte behöver dölja någonting.

En missuppfattning kan vara till din direkta nackdel i en senare domstolsförhandling. Därför bör du alltid ha ett juridiskt ombud eller en advokat specialiserad på brottmål vid din sida. Varje gång du är osäker finns hen där som ett bollplank att ge dig rådgivning kring vad du bör svara på samt vad du bör vara.

Att vara oskyldigt anklagad

Föreställ dig att vara oskyldigt anklagad för ett brott du inte har begått. Du kanske har varit på fel plats vid fel tillfälle och misstagits för att vara en annan person. Omständigheterna och tillfälligheterna var inte på din sida, och ur utifrånperspektivet tycks mycket tala för att du faktiskt är skyldig. Även om du vet om att så inte är fallet.

Att bli dömd kan leda till konsekvenser även i det långa loppet. Förutom att du riskerar ett kännbart straff, kanske höga böter eller till och med fängelse, blir det svårare att vinna till exempel en arbetsgivares förtroende med en dom på ditt konto. Ännu värre är det förstås om du vet i ditt hjärta att domen är felaktig.

Detta är advokatens roll

Om du är anklagad för ett brott är det din advokats uppgift att försvara dig i rätten. Alla har enligt svensk lag rätt till en egen försvarare. Du behöver med andra ord inte stå emot åklagarens anklagelser på egen hand. En advokat har kompetensen du inte behöver ha. Lagen är komplicerad och svårtolkad. Det blir din advokats uppgift att tolka den på ett sätt som är till din fördel.

En advokat är med längs hela vägen och din stöttepelare i rättsprocessen. Vänner, familj och kollegor kanske vänder ryggen mot dig, men en advokat står vid din sida ända in i kaklet och kommer kämpa med näbbar och klor för att du ska få ett så gynnsamt utfall av den juridiska processen som överhuvudtaget är möjligt. Du kan alltid lita på din advokat.

Visa omtänksamhet och upprätta ett äktenskapsförord

1 Sep 2020

Det är lätt att gå bort sig i romantik och allt annat som ska planeras inför ett giftermål. Men att skriva ett äktenskapsförord kan vara det mest omtänksamma man kan göra för varandra.

Man vill självfallet inte tänka på skilsmässa när man ska gifta sig och lova varandra evig trohet. Men många äktenskap slutar trots allt i skilsmässa. Har man ett äktenskapsförord på plats kan många tråkiga gräl och konflikter undvikas. Ett äktenskapsförord är ett kontrakt eller avtal mellan gifta eller blivande maka där man avtalar bort delar eller hela den så kallade giftorätten och i stället gör den till enskild egendom. Utan äktenskapsförord har makar vid skilsmässa, bodelning eller dödsfall rätt till hälften av tillgångarna i det gemensamma boet.

Viktigt att avtalet skrivs på rätt sätt och att det även registreras

Man kan välja att endast avtala bort delar av giftorätten och inte göra allt till enskild egendom. Kanske har man en sommarstuga som har gått i arv i generationer och som man inte vill riskera att i framtiden behöva dela eller sälja vid en eventuell skilsmässa. Det kan även vara att den ena partnern själv byggt upp ett företag under många år och man vill att detta ska förbli ens eget företag vid giftermålet. När man skriver ett äktenskapsförord är det viktigt att det skrivs på rätt sätt, men också att det registreras. Man kan själv upprätta ett äktenskapsförord, men för att vara säker på att allt blir rätt är det säkrast att anlita en advokat specialiserad på familjerätt. En familjerättsadvokat kan även hjälpa till med andra familjerättsliga avtal som samboavtal, testamente, adoption med mera. Vissa advokater specialiserade på familjerätt arbetar även med vårdnadstvister.

Jämför priser mellan olika advokater

När man väljer familjerättsadvokat är det viktigt att han eller hon även har erfarenhet av det man vill ha hjälp med. Juridik, men även de olika rättsområdena är komplexa och det är omöjligt för en advokat att kunna vara väl insatt i allt. Även om en advokat inte ska åta sig uppdrag med ämnen som de inte behärskar är det alltid bra att också förvissa sig om att advokaten har den erfarenhet som krävs. Detta brukar framgå av deras hemsidor, men hos advokatsamfundet står advokater även listade efter sitt specialområde. Advokater tar betalt per timme och priserna varierar. Det kan därför vara en god idé att även ta hänsyn till detta när man väljer advokat. Naturligtvis utan minskade kunskapskrav.

← Äldre inlägg