Så kommer barnet hem efter LVU

Om ditt barn har blivit tvångsomhändertaget med stöd av LVU kan du överklaga beslutet i domstol. Ta hjälp av juridiska experter och advokater särskilt inriktade på LVU för bäst utfall.

Ingen förälder vill någonting annat än att vara tillsammans med sitt barn. Man vill spendera de bästa åren man har tillsammans, se sitt barn växa upp och finnas där för barnet i alla de viktiga och vardagliga ögonblick som definierar dess uppväxt. Men ibland finns det någon, eller något, som vill annorlunda. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, även kallat LVU, är en lag som bestämmer om tvångsvård av barn under 18 år. Då kan barnet tas från föräldrarna och dess familj och placeras på ett särskilt boende eller i ett familjehem. Det är en lag som splittrar familjer och säger att den gör det för barnets bästa. Du som förälder kan ta strid mot ett sådant beslut. Men du kommer högst troligen att behöva en advokat särskilt inriktad på LVU.

Omprövas var sjätte månad

Ett LVU-beslut är i regel det allra sista beslutet som tas i ett ärende som handlar om barn. I första hand försöker man alltid hjälpa till med frivilliga insatser. Ett LVU-beslut ska omprövas var sjätte månad, och för att ett beslut inte ska gå samma väg igen gäller det att du vässar argumenten. Din advokat kan hjälpa dig att formulera just varför det är för ditt barns bästa att barnet får komma hem till er föräldrar igen. Läs mer om LVU advokater på denna hemsida: https://www.lvuadvokat.se/

7 Dec 2020