Klara riktlinjer för din entreprenad

Står ni i begrepp att starta en entreprenad? Är du beställare eller utförare av entreprenaden? Vet alla vad som gäller och hur ansvarsfördelningen ser ut? Frågetecken bör rätas ut innan start.

Entreprenader är komplexa projekt på alla sätt och vis. Det gäller för alla projekt inom entreprenad, stora som små. Det är flera, ibland många, organisationer som behöver samarbeta och bestämma tågordning och ansvarsfördelning. I alla delar, från det praktiska till det juridiska, behövs klarhet.

Man bör räkna med att förplaneringen ska ta lika mycket tid som själva utförandet av entreprenaden. För den aktör som vet att förbereda sig rätt och som arbetar aktivt visar sig fördelarna snabbt. Det kommer alltid att uppstå problem och oväntade händelser under exempelvis ett bygge. Med rätt beredskap blir lösningen enklare att finna, och snabbare.

Entreprenadrätt är, för att uttrycka sig enkelt, ett specialområde inom civilrätt. Entreprenadrätt behandlar frågor som avtal och byggrätt vid byggande av exempelvis fastigheter, vägar och anläggningar. När entreprenader sker brukar standardavtal upprättas. Villkoren i dessa kan dock aldrig gå före den svenska lagstiftningen.

Hur ser olika former av entreprenadavtal ut?

Det finns troligen lika många varianter på skrivningar om ansvarsfördelning och andra väsentliga frågor som det finns entreprenader. Inom branschen brukar huvudsakligen två standardavtal användas. De benämns AB04 och ABT06.

Den väsentliga skillnaden mellan dessa två avtal handlar om vilken av parterna som sköter planeringen av det gemensamma projektet. I exemplet med AB04 är det beställaren av entreprenaden som sköter planeringen. ABT06 förutsätter att entreprenaden står för planeringen. I övrigt innehåller båda avtalen de allmänna bestämmelser som gäller området. I inget fall kan man genom dessa avtal förhandla bort de lagar som gäller inom området.

Vikten av kunskap inom entreprenadrätt

Det finns ingen snabbfil för entreprenadrätt. När ett avtal ska upprättas och ett samarbete ska inledas behöver alla parter vara på det klara med vad som gäller. Ett standardavtal är grundläggande för att entreprenaden ska kunna genomföras, men för ett lyckat projekt behövs väldigt mycket mer.

Entreprenadrätt innefattar frågor om upphandling och om avtal. Områden som ansvar och projektavstämningar behöver diskuteras. Skulle man hamna i situationen att en tvist uppstår är alla parter betjänta av att man redan innan start har förutsättningar på pränt, och underskrivna papper.

Entreprenader behöver också tillstånd enligt miljöbalken och specialförfattningar. Den expertis som kanske saknas i den egna organisationen behöver man hitta på annat håll. Ingen är bättre lämpad för uppdraget än en erfaren juristfirma. Läs mer om entreprenadjuridik på denna sida: https://www.entreprenadjuridikgöteborg.se

19 Oct 2020