Vägen till arbetstillstånd

Är man medborgare i ett land som inte innefattas av Europas inre marknad så måste man ansöka om ett arbetstillstånd om man vill arbeta i Sverige. Här är några tips på hur man kan gå tillväga.

Kommer man från ett land utanför EU, EES och Schweiz och vill arbeta i Sverige så måste man först ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket. Vilka kraven är och vad som ska finnas med i formulären beror på var i världen man kommer ifrån. Men också hur länge man vill stanna och vad man ska arbeta med spelar in. Generellt är det så att man först måste ha ett arbete eller anställningserbjudande för att kunna ansöka om arbetstillstånd. Det är arbetsgivaren som först påbörjar processen genom att be om ett godkännande från den fackförening som är mest representativ för det arbete som man ska utföra. Först efter detta godkännande kan man sedan påbörja ansökan om arbetstillstånd.

Få hjälp med ansökan

Vissa tycker att det är omständigt och svårt att själva fylla i ansökan och tar då istället hjälp av ett ombud. Detta är helt lagligt, men för att det ska gälla måste man skriva en fullmakt så att Migrationsverket vet vem som är företrädare. Det finns särskilda företag som lång erfarenhet av att hjälpa till med att ordna arbetstillstånd. De vet hur man skriver en komplett och korrekt ansökan på myndighetsspråk, vilket ofta snabbar på processen. Tjänsten kostar pengar, men de åtar sig inte uppdrag om de inte tror att det finns goda chanser till ett arbetstillstånd. Lär dig mer om arbetstillstånd på denna hemsida: https://www.arbetstillstånd.eu

30 Nov 2020