Att ansöka om uppehållstillstånd eller asyl

Det finns många anledningar till att man ansöker om asyl och varje asylansökan ska prövas individuellt. Själva asylprocessen är ofta krånglig och det är viktigt att man får juridisk hjälp.

Det är hos Migrationsverket som man ansöker om asyl. Vid första kontakten med dem brukar man få ett offentligt biträde som betalas av staten och som hjälper en genom processen. Man kan också själv föreslå ett namn på en jurist eller advokat som man vill ha som offentligt biträde.

Att ansöka om asyl är ofta förknippat med många känslor då anledningen kan bero på krig, svält, förföljelse, hot och våld etc. Det är därför viktigt att man litar på och känner sig trygg med det offentliga biträde som man väljer.

Ta hjälp av en asyladvokat

Är man ny i ett land är det inte alltid så lätt att veta vilken advokat man ska kontakta. Ett bra sätt att hitta en advokat specialiserad på asylfrågor kan vara att fråga vänner om rekommendationer. Man kan även söka på nätet eller använda sökfunktionen som finns på advokatsamfundets hemsida.

Ska man kontakta en asyladvokat i Stockholm för första gången kan det vara bra att ta med sig alla papper och dokument som man har. Vid mötet går man sedan igenom vilka skäl man vill åberopa för asylansökan och påbörjar därefter processen. Sedan är det Migrationsverket som fattar beslut om man ska få ett uppehållstillstånd. Skulle man nekas uppehållstillstånd kan man överklaga beslutet till Migrationsdomstolen som då ofta prövar ärendet på nytt.

13 Mar 2021