Ofta kan medling lösa tvisten

Det är vanligt att föräldrar inte kommer överens om barnen efter en skilsmässa. Då det ofta är svårt att vara objektiv bör man ta hjälp av en jurist för att kunna få till en fungerande lösning.

Oftast är delad vårdnad det bästa för barnet, men det förutsätter självfallet att barnet inte far illa hos någon av vårdnadshavarna. Men efter en skilsmässa kan det vara svårt att komma överens om umgänget och var barnet ska bo. En familjerättsjurist kan ofta hjälpa till att lösa tvisten i ett tidigt skede genom medling, och man skriver sedan ett ordentligt umgängesavtal när parterna är överens. Genom att ha ett avtal undviker man förhoppningsvis framtida missförstånd och konflikter, men man kan även vända sig till socialtjänsten i den kommun där man bor och av dem få hjälp med medling och upprättande av ett umgängesavtal.

Rättshjälp från staten vid vårdnadstvist

Ibland är det dock bäst om endast en förälder ansvarar för vårdnaden om barnet. Det kan exempelvis vara om en förälder har missbruksproblem, är psykiskt instabil eller våldsam mot barnet. Ofta kan man även i dessa ärenden komma överens genom medling. I andra fall är tyvärr tvisten så pass komplicerad att det blir bäst att den avgörs i domstol.

Behöver man hjälp i en vårdnadstvist ska man kontakta en erfaren familjerättsadvokat som är specialist på familjerätt. Kostnaden för advokaten täcks vanligtvis av hemförsäkringens rättsskydd men man kan även få allmän rättshjälp av staten. Eftersom det är barn inblandade är det viktigt att man söker kvalificerad hjälp. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

8 Dec 2020