Den bästa lösningen för alla

Alla historier och romanser slutar inte med rosor. Under 2019 slutade över 25 000 äktenskap i skilsmässa. Ofta en bra lösning för de inblandade. Sedan återstår det att lösa det praktiska.

Det är inte obekant för någon vuxen människa att många förhållanden tar slut. Ser man till statistiken slutar många äktenskap med skilsmässa efter ett antal år. Har man inte längre en fungerande relation är detta inte mycket att orda om. Livet ska levas så lyckligt som möjligt.

I många fall finns det små komplikationer och de brukar benämnas barn. Barn mår också bättre när deras föräldrar fungerar och är glada. Föräldrar som mår bra och kan samarbeta orkar med att ta hand om de små på ett riktigt sätt. Glada föräldrar förstår att sätta barnens behov framför sina egna. Det är inte alltid livet vill sig och fungerar som det ska dock, och då måste man lösa problemen.

Vårdnad och umgänge

I de fall föräldrar väljer att bosätta sig på olika orter kan det inte alltid fungera med delad vårdnad. Annars är detta att föredra i de flesta fall. Men en förälder i Kalmar och en i Uppsala fungerar ganska illa för barn. I synnerhet de yngre barnen kan inte skjutsas mellan orterna varannan vecka.

När samarbete och andra omständigheter inte tillåter delad vårdnad kan man behöva inleda en vårdnadstvist för att ge en an föräldrarna enskild vårdnad. Tvärtemot vad många tror innebär det inte att barnet förlorar en av föräldrarna. Ett barn har alltid rätt till båda. Läs mer om vårdnad på denna hemsida: https://www.vårdnadgöteborg.se

30 Dec 2020