Stöd vid vårdnadstvist i Varberg

När man är oense om sina barn kan det ibland bli ohållbart till slut. Då behöver man stöd och hjälp för att reda ut vad som är barnets bästa och hur man bäst ska kunna lösa situationen framöver.

Drömmen om att vara sams med sin före detta partner och att dela på beslut och omsorg om barnet är i många fall bara en dröm. Det finns ofta sårade känslor som kan komma emellan eller så har man helt enkelt en oro för hur barnet har det hos den andra föräldern. Kanske finns det ett våldsamt temperament, en nonchalans, ett missbruk eller något som skapar en obekväm känsla hos ena föräldern. Eller så kanske det har funnits, och finns, misshandel eller hot mellan de två. Då kan det vara en god idé att ansöka om egen vårdnad.

Rätten till advokat

När man hamnar i en osämja gällande beslut om barnet eller oro för barnets välbefinnande, så kan man som väl är ta rättslig hjälp. Söker man efter en advokat vid vårdnadstvist i Varberg så kan man själv välja vem man vill ska representera vid en rättegång.

Och det kan vara viktigt att man känner sig helt trygg och att man upplever sig hörd av den hjälp man får. Med kompetent hjälp blir man lotsad genom hela den rättsliga processen och slutligen representerad under en rättegång, där ett beslut gällande vårdnaden kommer att ske. Är man överens om vårdnaden men inte barnets boende, så kan man istället välja att lösa boendefrågan i rätten.

22 Mar 2021