Föräldrar som uppfostrar barn tillsammans

Barn är en källa till glädje och lycka för sina föräldrar. Även om vissa dagar kan vara ganska tuffa så kan det ändå kännas övermäktigt att tänka på att inte få spendera varje dag med sina barn.

Även om alla barn har två föräldrar så innebär det inte att alla växer upp i en kärnfamilj med en mamma och en pappa. Tar man det till sin ytterlighet så finns det de som kommit till genom provrörsbefruktning, där pappan kanske inte ens vet om att man finns. Eller de som kommit till sin nya familj via en adoption. I båda fallen kan det röra sig om endast en förälder som är den som från början tar hand om barnet. Och det kan vara så under hela barnets uppväxt och liv.

När det är fallet så är det inte konstigt att det endast är en förälder som har vårdnaden om barnet. Eller så kan det vara så att en eller båda föräldrarna har vårdnad om barnet men inte är barnets biologiska förälder. Alla möjliga olika sätt finns att lösa föräldraskapet och vårdnaden på. Det viktiga är bara att barnet har någon och att barnet mår bra.

En eller två

Redan när ett barn kommer till sin vårdnadshavare, genom födsel eller adoption, så finns det val att göra. Är man två så kan man redan där bestämma sig för att ha gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. För många kan det vara ett känsligt ämne där man ser sig som mindre förälder om man inte har vårdnaden om ett barn. Men det är en laglig term som inte har något med föräldraskapets kärna att göra utan mer handlar om daglig enkelhet. Därför är det också många som direkt beslutar sig för att välja ensam vårdnad istället för gemensam.

Det dagliga livet

Om man är två som har vårdnad om ett barn, så kallad gemensam vårdnad, så ska man båda två besluta om barnets liv och vardag. Kokar man ner det till sin kärna så handlar det om var barnet ska gå i skolan. Var barnet ska bo. Medicinska åtgärder med mera. Det handlar inte om boendets delning mellan föräldrarna. Något som många blandar ihop. Därför är det många som beslutar sig för att en ensam vårdnad är smidigare då den ena föräldern kanske bor långt bort, har någon sjukdom eller missbruk som kan försvåra samarbetet. Eller inte önskar vara beslutsfattande.

23 Oct 2020