För dig som blivit utsatt för sexualbrott

Metoo-kampanjen visade hur vanligt förekommande sexuella brott är och hur mycket som sker i det fördolda. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och den drabbade behöver ofta mycket stöd.

Hösten 2017 var speciell på många sätt. Den var dock bland annat speciell eftersom den så kallade “metoo”-kampanjen satte fart på riktigt. Över hela världen, inte minst här i Sverige, gick modiga kvinnor (de flesta var kvinnor) ut och berättade om deras erfarenheter av sexuella kränkningar. Det var allt från ofredande kommentarer till faktiska våldtäkter. Aldrig någonsin får samhället svika någon som blivit utsatt för ett så allvarligt brott som våldtäkt. Det är en mycket grov kränkning av den personliga integriteten och många som faller offer för våldtäktsförövare blir traumatiserade för resten av livet. Ett trauma som ofta behöver återupplevas flera gånger i samband med den juridiska byråkratin efter brottet.

Svår period

Det sista som du ska behöva oroa dig över som målsägande i fall av sexualbrott är att du ska behöva stå ensam. Vid din sida ska det finnas ett målsägarbiträde. Dessutom är det staten som står för den kostnaden, inte du. Rättsprocessen är i regel en mycket tung period för den som är målsägande. Svåra saker som du berättat om i förhör kommer återigen tas upp. Du kommer att behöva se på den som förgrep sig på dig. Du är oerhört modig och stark som har tagit stegen hit och visat att det du utsattes för var fel på så många plan. Du står inte själv i situationen. Mer om våldtäkt kan du läsa på denna hemsida: våldtäkt.com

29 Apr 2021