Alla bör gå kurs i arbetsrätt

I Sverige styr arbetsrätten vad som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Framför allt behöver arbetsgivare veta vilka regler som gäller. Kurser i arbetsrätt är därför viktiga.

Du kanske har hört på nyheterna om anställda som blivit varnade när de gått till media om säkerhetsproblem på arbetsplatsen. Sen har medarbetarna fått sparken eller blivit varnade. Detta trots att det finns något som kallas för meddelarfrihet. Men vem får säga vad och när, och till vem? Det är en del av arbetsrätten som ska skydda arbetarna mot arbetsköpare som begår fel. Däremot finns det klausuler som reglerar vad som anses vara affärssekretess. Så balansen är svår. Som arbetstagare kan det vara minst lika viktigt att vara insatt i arbetsrätt som för en HR-avdelning.

Varför ska ett företag gå kurs i arbetsrätt?

Som arbetsgivare har du många skyldigheter att leva upp till. Har du anställda är det bra att gå en kurs i arbetsrätt. Det kan vara avgörande att kunna grundläggande arbetsrätt om det blir en tvist på jobbet. Gör du som arbetsgivare fel kan det bli dyrt för företaget. Dessutom ändras lagar över tid och det kommer ny praxis. Därför är det bra att då och då uppdatera sig.

Genom att gå kurser i arbetsrätt stärker du också företagets varumärke. Det är mer attraktivt att arbeta hos någon som vet vad som gäller. Därför kan det vara avgörande när du ska rekrytera rätt kompetenser. Så företag har allt att vinna på att vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterade.

21 Jun 2021