Snabbaste vägen till arbetstillstånd

Om man kommer från ett land utanför EU och vill komma till Sverige för att arbeta, måste man först ansöka om arbetstillstånd. Här kommer några tips på hur man kan snabba på processen.

Kommer man från ett land utanför EU och vill åka till Sverige för arbeta, måste man först ansöka om arbetstillstånd. Ansökan måste göras innan man kommer till Sverige, och den måste även ha beviljats. Man kan alltså inte åka till Sverige utan att först ha ett arbete och anställning som väntar. Det är en invecklad process som tar tid, och det gäller att påbörja ansökan om arbetstillstånd så fort som möjligt efter det att man erhållit ett erbjudande om anställning. Ansökan ska göras till Migrationsverket och det är också de som fattar beslut i frågan. Men då reglerna kan variera beroende på vilket yrke det gäller, eller vilket land man kommer ifrån, kan det gå snabbare om man ansöker om arbetstillstånd via advokat.

Advokat certifierad av Migrationsverket och specialist på arbetstillstånd

Det finns advokatbyråer som är specialiserade på att hjälpa till med ansökningar gällande arbetstillstånd. De är certifierade av Migrationsverket och brukar kunna snabba på handläggningsprocessen. Detta eftersom de är väl insatta i svensk migrationsrätt, och vet vad som gäller för olika yrkesgrupper, som exempelvis byggarbetare, hotellpersonal, restaurangpersonal, sjukvården och IT-specialister. Som sökande från ett annat land är det heller inte alltid lätt att förstå svenska eller engelska. Men det finns också advokatbyråer som arbetar med migrationsrätt, och där advokaterna talar flera olika språk som exempelvis persiska, arabiska, turkiska och ryska.

12 Dec 2021