Försvara dig mot narkotikamisstankar

Sverige har stränga narkotikalagar och narkotikabrott är ett vanligt förekommande brott. Är du eller någon du känner misstänkt för narkotikabrott har du alltid rätt till en försvarare.

Narkotika hänvisar till förbjudna droger, som till exempel cannabis och heroin. Narkotika är ett ämne som delar världen och det finns ingen universal överenskommen syn på hur man ska förhålla sig till droger. Varken när det kommer till eget bruk eller försäljning. I flera amerikanska stater kan man till exempel få köpa medicinsk marijuana. I Nederländerna kan man röka cannabis på så kallade “Coffee Shops”. I Portugal är narkotika avkriminaliserat i den grad att du inte automatiskt blir bestraffad om du grips påverkad eller med ett innehav. I Sverige däremot har vi en sträng narkotikapolitik med relativt hårda juridiska påföljder av narkotikabrott.

Så långa straff ger narkotikabrott

I Sverige är i princip all interaktion med narkotika förbjuden. Det är inte tillåtet att köpa, sälja, tillverka, använda, inneha eller transportera. Det finns naturligtvis inte en och samma påföljd för alla typer av narkotikabrott. Strafflängden ser annorlunda ut beroende på typ av drog och framför allt omfattning. För ringa brott mot narkotikalagen kan du få fängelse i upp till sex månader. Men ett grövre brott kan sätta dig bakom lås och bom i allt mellan 2-10 år. Det finns såklart även sociala påföljder utanför det juridiska. Har man blivit dömd för narkotikabrott är det svårare att få jobb, körkort eller bostad. Man får direkt en svår uppförsbacke i livet om man grips och döms för narkotikabrott.

Rätt till försvar vid misstanke

Med tanke på Sveriges stränga narkotikapolitik är det många som fälls för narkotikabrott. Det är en oerhört vanlig brottsrubricering i Sverige. Det innebär också att det kanske inte krävs sådär jättemycket för att bli misstänkt för just narkotikabrott. Det kanske räcker att man varit på fel plats vid fel tillfälle eller inte riktigt varit sig själv i just den situationen.

Om du blir misstänkt för narkotikabrott ska du dock inte oroa dig för att behöva stå där själv och tala för din sak. Du har alltid rätt till ett juridiskt ombud som kan försvara ditt ärende i en rättssal inför domare och åklagare. Det är en lagstadgad rättighet som ingen kan ta ifrån dig. Ett narkotikabrott ska inte behöva förfölja dig under resten av livet. I synnerhet inte om du är oskyldig. Det är din försvarsadvokats uppgift att se till.

10 Jul 2020