Ta hjälp av en kunnig jurist inom familjerätt

Behöver jag verkligen komma i kontakt med en jurist inom familjerätt i Stockholm? Det finns all anledning att fundera över detta. Kanske inte just nu, men man vet aldrig vad framtiden har i sitt sköte. Vår poäng är att familjerätt, oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan stad, ofta handlar om oväntade tvister och konflikter; sådana som man aldrig trodde sig kunna hamna i.

Det kan handla om en tvist med sin bror gällande ett arv, det kan kan handla om en tvist i samband med en skilsmässa och det kan handla om en uppslitande vårdnadstvist om sina barn. Livet är föränderligt och på bara några år så kan saker och ting komma att ändras så pass mycket att man plötsligt hamnar i konflikt med den personen man än gång älskat.

Om man ska säga något om familjerätt och tvister inom detta juridiska område så är det att det nästan alltid handlar om mer känslomässiga och känslostyrda ärenden än inom andra juridiska grenar.

Två vigselringar i guld

Välj rätt juridisk hjälp inom familjerätt

Detta sätter ett större krav på den jurist man anlitar. Vi kan säga att det handlar om en vårdnadstvist i Stockholm och att du är pappan i denna fråga. Du och din fru har valt att separera och ni har gjort detta på ett allt annat än vänskapligt sätt. Det som hänt är att du träffat en annan och att du numera vill leva ditt liv med en annan kvinna.

Du och din forna fru har två stycken barn och ni har delad vårdnad om dessa - något som alltid sker i samband med en skilsmässa mellan äkta makar. Det mesta fungerar bra - barnen bor hos mamma under veckorna och spenderar varannan helg hos dig. Du och mamma till barnen sköter all kommunikation via mail och sms; hon vägrar fortfarande att tala med dig och hon är fortfarande upprörd över ditt svek och ditt livsval. Det har hon rätt att vara.

Exempel på hur en jurist kan hjälpa dig

Men, det som sker härnäst är diskutabelt. Du mottar nämligen en stämningsansökan där mamman söker ensam vårdnad om barnen och du vill naturligtvis bestrida denna. Hur gör du? Det är här en skicklig jurist inom familjerätt kan göra skillnad. Vi säger detta då det visat sig att många liknande tvister de facto döms till mammans fördel.

Även om du som pappa inte gjort något fel, mer än att älska någon annan, så kan detta innebära att mamman får ensam vårdnad. Rätt jurist inom familjerätt i Stockholm kan föra din talan och slå hål på de tveksamma argument som mamman använder sig av.

Att du träffat en ny kvinna och att du inledde romansen under ert äktenskap gör dig kanske till en opålitlig människa rent moraliskt - men det gör dig inte till en sämre pappa. Det är den logiken som din jurist kommer att presentera i domstolen - om det går dit, många vårdnadstvister löses innan och via samarbetssamtal - och som kan leda till att du även fortsatt får ha vårdnaden om dina barn.

Tyvärr så inleds många vårdnadstvister på allt annat än sakliga grunder och det som visat sig är att en engagerad och kunnig jurist inom familjerätt har en förmåga att göra skillnad i dessa mål.

För mer information, besök www.familjerättstockholm.com

21 Feb 2020