Visa omtänksamhet och upprätta ett äktenskapsförord

Det är lätt att gå bort sig i romantik och allt annat som ska planeras inför ett giftermål. Men att skriva ett äktenskapsförord kan vara det mest omtänksamma man kan göra för varandra.

Man vill självfallet inte tänka på skilsmässa när man ska gifta sig och lova varandra evig trohet. Men många äktenskap slutar trots allt i skilsmässa. Har man ett äktenskapsförord på plats kan många tråkiga gräl och konflikter undvikas. Ett äktenskapsförord är ett kontrakt eller avtal mellan gifta eller blivande maka där man avtalar bort delar eller hela den så kallade giftorätten och i stället gör den till enskild egendom. Utan äktenskapsförord har makar vid skilsmässa, bodelning eller dödsfall rätt till hälften av tillgångarna i det gemensamma boet.

Viktigt att avtalet skrivs på rätt sätt och att det även registreras

Man kan välja att endast avtala bort delar av giftorätten och inte göra allt till enskild egendom. Kanske har man en sommarstuga som har gått i arv i generationer och som man inte vill riskera att i framtiden behöva dela eller sälja vid en eventuell skilsmässa. Det kan även vara att den ena partnern själv byggt upp ett företag under många år och man vill att detta ska förbli ens eget företag vid giftermålet. När man skriver ett äktenskapsförord är det viktigt att det skrivs på rätt sätt, men också att det registreras. Man kan själv upprätta ett äktenskapsförord, men för att vara säker på att allt blir rätt är det säkrast att anlita en advokat specialiserad på familjerätt. En familjerättsadvokat kan även hjälpa till med andra familjerättsliga avtal som samboavtal, testamente, adoption med mera. Vissa advokater specialiserade på familjerätt arbetar även med vårdnadstvister.

Jämför priser mellan olika advokater

När man väljer familjerättsadvokat är det viktigt att han eller hon även har erfarenhet av det man vill ha hjälp med. Juridik, men även de olika rättsområdena är komplexa och det är omöjligt för en advokat att kunna vara väl insatt i allt. Även om en advokat inte ska åta sig uppdrag med ämnen som de inte behärskar är det alltid bra att också förvissa sig om att advokaten har den erfarenhet som krävs. Detta brukar framgå av deras hemsidor, men hos advokatsamfundet står advokater även listade efter sitt specialområde. Advokater tar betalt per timme och priserna varierar. Det kan därför vara en god idé att även ta hänsyn till detta när man väljer advokat. Naturligtvis utan minskade kunskapskrav.

1 Sep 2020