Får barnet bestämma i en vårdnadstvist?

Delad vårdnad eller boende kan vara en svår situation för både föräldrar och barn. Men när får barnet själv bestämma vem hen får bo hos? Hur går det till och vem fattar beslut om genomförandet?

Många har uppfattningen att barn får välja själva vem de ska bo hos när de fyller tolv, men det stämmer inte enligt lag. Vårdnadshavaren har ansvar för barnets bästa ända fram tills barnet fyller arton år. Och på vissa sätt även efter det, trots att barnet då räknas som vuxen. Missförståndet kan komma ifrån att barn som egentligen skulle vara hos en förälder inte ska tvångshämtas från och med tolv års ålder, om barnet uttrycker en vilja att stanna hos den andra föräldern. Men det finns ett stort men. Om den andra vårdnadshavaren, sociala myndigheter eller polis, anser att det är för barnets bästa att inte stanna hos den förälder den valt, så kan en förflyttning ändå ske.

Varför man går emot barnets vilja

Ett barn är i en beroendesituation till sina föräldrar, och är oftast även fysiskt och psykiskt underlägsen föräldern. Även om ett barn säger att den vill bo enbart hos den ena föräldern så behöver det inte innebära att barnet mår bra där, eller ens att barnet egentligen vill det. Tyvärr är inte alla föräldrar bra för sina barn av olika anledningar, och barnet kan säga att det väljer en förälder för att barnet tror att den föräldern behöver det eller så kan den föräldern ha hotat barnet på något sätt. Det finns många facit i efterhand där nu vuxna berättat om hur de utsatts för både vanskötsel, misshandel och incest, men utåt tvingats, eller känt sig tvungna, att dölja detta eller påstå motsatsen. Därför är det den andra vårdnadshavarens och omgivningens plikt att kliva in och gå emot barnets vilja om man ser att barnet far illa av sitt beslut.

Vem som bestämmer

Om ett barn vill bo helt, eller mer än hälften, hos den ena föräldern så kan detta beslut fattas av föräldrarna själva om de är överens om detta. Men om föräldrarna inte är överens så kan man börja med ett samtal hos socialtjänsten, som kan medla och ge råd utifrån sitt perspektiv och vad de hör i samtal med föräldrar och barn. Om föräldrarna ändå inte är överens så går ärendet till rättegång där beslut gällande boende, och kanske även vårdnad, sker av domare. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.vårdnadstvist.nu

27 Mar 2020