Vem ska ha hunden vid en skilsmässa?

I samband med skilsmässa gör man en bodelning. En jurist hjälper till, och det är allra bäst om parterna kan enas smidigt om bohaget. Annars behövs det en särskild bodelningsförrättare.

Ska man skiljas måste man dela upp giftorättsgodset mellan sig. Man bör göra det så snart som möjligt, och det är värdet vid skilsmässoansökan som gäller. Efter tingsrättens dom om skilsmässa kan man lätt genomföra bodelningen med hjälp av en jurist. Det är förstås bäst om parterna i samförstånd kan avgöra hur man vill dela upp ägodelarna.

Giftorättsgods är allt utom enskild egendom

De tillgångar man har, bilar, företag, bohag, pengar på banken, husdjur och annat som man har samlat på sig under äktenskapet, allt är giftorättsgods och ska delas lika mellan parterna. Enda undantaget är om man har papper på att något är enskild egendom. Det är kanske ett arv eller en gåva man har fått, eller en sommarstuga som man har bestämt att den ena parten ska ha som enskild egendom. Den ena parten kan ha startat ett företag i blygsam skala, men helt plötsligt blev det en succé och en stor tillgång, fast inga papper är skrivna. Då ingår även detta i giftorättsgodset. Så hunden och hästen räknas som saker i just detta fallet, och är det en dyrbar hund, har den ett ekonomiskt värde.

Det är ingen idé att krångla till det

Även om känslorna svallar och man är osams, är det ingen idé att krångla till det. Det finns lagar och regler att följa, och ju mer man kan samarbeta, ju billigare blir det för parterna. Den juridiska biten får man ingen rättshjälp för, utan det är en kostnad man får betala själv. Om en av parterna vägrar att medverka, måste man anlita en speciell bodelningsförrättare. Hans uppgift är då bara att opartiskt se till att bodelningen blir av. Blir det bråk om en gammal vas eller en byrå, bestämmer han vem som ska ha vad. Det är inte heller någon bra idé att dra ut på tiden med bodelning för att man väntar på att bostadsvärdet ska gå upp lite till, för det är värdet vid skilsmässoansökan som gäller. Kan man komma överens är mycket vunnet. Vill du ha hunden, företaget eller bostaden kvar, löser du bara ut den andra parten. Är bostaden värd en miljon, får du kompensera den andra parten med en halv miljon i pengar eller andra tillgångar, så är saken klar.

9 Jul 2020