En arbetsrättsjurist i Stockholm är en viktig resurs

När en anställning ska upphöra kan det uppstå konflikter. Då behövs en arbetsrättsjurist i Stockholm, som är expert på vad lagen säger. Det kan finnas lagliga möjligheter att göra gynnsamma avslut.

Det är kanske inte förrän när en uppsägning är på gång som man upptäcker att man har ett stort problem, ofta en konflikt om pengar. Speciellt när det gäller en anställd som har haft en högre befattning på företaget kommer det upp diskussioner om ersättningar och arvoden. Anlitar man en arbetsrättsjurist i Stockholm kan man få hjälp med att utforma en uppgörelse som båda parter kan vara nöjda med. En utomstående, kompetent yrkesman, som inte är känslomässigt involverad i konflikten, kan lättare se till att diskussioner mellan parterna hålls på ett lugnt och sansat sätt.

Förebygg konflikter med smarta avtal

När en anställning görs är båda parter förhoppningsfulla och positiva, och då är det viktigt att man inte glömmer bort att situationen kan komma att förändras. Det är allra bäst att anlita en rutinerad arbetsrättsjurist, som redan från början kan vara behjälplig med att skriva ett avtal mellan parterna. Vad händer om den anställde exempelvis är illojal, hoppar över till en konkurrent, missköter sig på jobbet eller avlider? Vems är rättigheterna till kunder, producerat material etc. och kan det ställas krav på ekonomisk ersättning vid ett avsked? Det är omöjligt att förutse alla kommande situationer, men det är bra att vara garderad med ett professionellt skrivet avtal.

Något kan alltid göras

I normala fall är det glasklart att arbetstagaren ska vara lojal, och att det som produceras i tjänsten är arbetsgivarens egendom, men när det gäller anställda med högre befattningar, kan man hamna i en gråzon, där gränserna suddas ut mellan privata datorer och företagets egendom. Folk jobbar hemifrån, skaffar nya kunder, får personliga kundkontakter på mobiltelefonen etc. Det kan vara svårt för en arbetsgivare att kontrollera vad som händer. Om det nu har hänt, att man är djupt oense och den anställde bör lämna företaget, kan det kosta rejäla summor för en arbetsgivare. En arbetsrättsjurist är van vid just sådana situationer, och hjälper till att få ett så gynnsamt resultat som möjligt. Med hjälp av lagar och praxis kan man ofta få parterna att enas, så det är en bra investering att ha en bra kontakt med en arbetsrättsjurist. Något kan alltid göras, och det kan spara många pengar åt företaget. Vi tipsar om denna sajt: https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se

10 Jul 2020