Oro över umgänget med barnets andra förälder?

Känner du oro över hur ditt barn har det när hon, eller han ska umgås med barnets andra förälder? Om så är fallet, och du ser tydliga tecken på att barnet utsätts för våld eller andra övergrepp, blir mycket vanskött eller på andra sätt visar tecken på att fara illa under umgänget med den andra föräldern, bör du få hjälp för att kunna skydda barnet.

Att bara låta barnet hoppa över umgänget med den andra föräldern hjälper absolut inte. Det straffar sig och den förälder som gör så kan bli av med hela vårdnaden. Det kan sluta så illa att man istället inte får träffa sitt barn alls. Därför måste man i stället anlita en duktig och erfaren advokat som kan hjälpa en undvika de värsta fällorna för att kunna skydda sitt barn. 

Finns mycket liten hjälp för utsatta barn

Skulle ditt barn vara utsatt på något sätt för våld, misshandel eller vanskötsel, så finns det tyvärr få instanser i samhället som fungerar som de ska när det kommer till att kunna skydda ett barn. Det skyddsnät som förut fanns kring barn (om det någonsin funnits) finns inte där. Istället är det upp till en förälder att själv försöka skydda sitt barn så mycket det bara går och försöka agera sin egen polis; samla bevis som kan överbevisa en domstol om att barnet helt uppenbart far illa. Och ska man lyckas med det konststycket, så är tvungen att hitta den allra bästa och tänkbara advokat som har erfarenhet av att lyckas skydda barn.

Bättre samla bevis på barnet far illa

Det kan tyckas som att det är cyniskt att samla bevis på att barnet far illa, men så är faktiskt fallet. Är man en förälder som är orolig över att barnet far illa under sitt umgänge med den andra föräldern, bör man samla bevis. Skulle umgänget bli en domstolsfråga, så kan man inte komma med lösa anklagelser om det ena eller det andra. Det enda som man kan föra fram, är sådant som du som förälder kan bevisa. Ingen tror på en förälder som kommer med lösa anklagelser. Det är inte trovärdigt om inte både domstol, socialtjänst eller polis blir övertygad om att det som sägs faktiskt har hänt.

Det går att skydda barn – med rätt advokat

Det är valet av advokat som kommer att avgöra om man kan skydda sitt barn eller inte. Ett förfarande i domstol är en ganska komplicerad sak. Och de allra, allra flesta domstolar är inte anpassade för barns behov eller hur barn kommunicerar. De flesta domstolar anlitar därför socialtjänsterna i landets kommuner som ska ta reda på hur barnet har det med den andra föräldern, och det är tyvärr inte alla socialtjänster som gör logiska eller de rätta utredningarna heller. Tyvärr. Läs mer om umgängesrätt här: https://www.umgängesrätt.com.

15 Jan 2020