Detta bör du undersöka för att upptäcka dolda fel i ett hus

Undersökningsplikten gäller för samtliga utrymmen i och tillhörande en fastighet som går att undersöka manullet. Här är några saker som man ska vara extra uppmärksam på vid en husundesökning.

Kontrollera att allt fungerar

Testa alla kranar i hela huset, i kök, badrum och tvättstuga och alla andra rum där kran finns. Kolla att trycket är bra, att temperaturen är reglerbar, att flera kranar går att spola simultant och att vattnet sjunker undan ordentligt. Testa spolfunktiionen och hur snabbt tanken fylls på igen, gärna med lite toalettpapper i för att verkligen testa funktionen. Kontrollera alla lås, även till garage och eventuella förråd. Vitvaror, spis och ugg samt fläktar bör också funktionskontrolleras. Kontrollera att alla fönster och dörrar går att öppa och stänga och att de håller tätt ordentligt. Testa alla ellutag, lampor och element, och givetvis även ventilationen. Kort sagt: kontrollere alla funktioner i huset så noga du kan.

Väggar, golv och tak

Titta noga på hur tapeter, väggar i våtrum, kakel och klinkers och alla typer av väggar. Är det välgjort eller finns det ojämnheter, sprickor, dåligt utförda arbeten och så vidare. Samma sak med golven, se framförallt upp med eventuella vattenskador. Trösklar och lister kan ofta vara problematiska, kontrollera därför dessa extra noga. Glöm inte att titta noga bakom objekt som står i vägen. Även taket bör självklart kontrolleras så att det inte finns sprickor, fuktproblem eller hål. Uteplatser, balkonger, verandor, friggebodar etcetera bör också kontrolleras noga.

Tillstånd för eget avlopp

Om en fastighet har enskilt avlopp måste ägaren ha tillstånd för detta. Om detta inte finns så kan det vara så att funktionen inte är ordentligt kontrollerad.

Vattenprov

Det är viktigt att kontrollera vattnets kvalitet i huset, särskilt om fastigheten har en egen brunn. Är det anslutet till det kommunala vattnet så är det kommunens ansvar att utröna om det är lämpligt som dricksvatten eller inte. Kolla om det finns framtida planer för bostadsområdet Kommer det att byggas nya byggnader, vägar, elledningar eller liknande som kommer att påverka din livsmiljö i framtiden? Detta kan påverka både marknadsvärde och livskvalitet i framtiden. Nya byggnader kan försämra utsikten., nya vägar kan öka bullret och smutsa ned luften och så vidare. Bra att veta redan från början innan du flyttar in i ett nytt hem.

Fastighetens övergripande skick

Hur är fastigheten i förhållande till sin ålder, typ och konstruktion? Är slitage som förekommer rimligt i förhållande till vad den använts till? Har någonting ändrats i fastigheten? Det kan även vara mycket fördelaktigt att kolla planritningar och om något i dessa förändrats genom åren. Gå även eventuella tidigare besiktningar, där kan man hitta värdefull information om fastighetens tillstånd. Genomför du dessa åtgärder så har du gjort merparten av din undersökningsplikt för dolda fel i hus. Vi tipsar att läsa mer på denna webbsida: https://www.doldafelhus.se/

29 May 2020