Stöttepelaren i rättsprocessen

När man i tvistemål kring lagen vill man vara bergsäker på vad man får och inte får lov att göra. Ibland hänger till och med ens liv på det. Då behöver du en stabil brottmålsadvokat vid din sida.

Att bli anklagad för ett brott kan få förödande konsekvenser på många olika plan. I förhör är det viktigt att inte säga sådant som kan komma att användas som argument mot dig, även om du är genuin och ärlig i dina svar och vet att du inte behöver dölja någonting.

En missuppfattning kan vara till din direkta nackdel i en senare domstolsförhandling. Därför bör du alltid ha ett juridiskt ombud eller en advokat specialiserad på brottmål vid din sida. Varje gång du är osäker finns hen där som ett bollplank att ge dig rådgivning kring vad du bör svara på samt vad du bör vara.

Att vara oskyldigt anklagad

Föreställ dig att vara oskyldigt anklagad för ett brott du inte har begått. Du kanske har varit på fel plats vid fel tillfälle och misstagits för att vara en annan person. Omständigheterna och tillfälligheterna var inte på din sida, och ur utifrånperspektivet tycks mycket tala för att du faktiskt är skyldig. Även om du vet om att så inte är fallet.

Att bli dömd kan leda till konsekvenser även i det långa loppet. Förutom att du riskerar ett kännbart straff, kanske höga böter eller till och med fängelse, blir det svårare att vinna till exempel en arbetsgivares förtroende med en dom på ditt konto. Ännu värre är det förstås om du vet i ditt hjärta att domen är felaktig.

Detta är advokatens roll

Om du är anklagad för ett brott är det din advokats uppgift att försvara dig i rätten. Alla har enligt svensk lag rätt till en egen försvarare. Du behöver med andra ord inte stå emot åklagarens anklagelser på egen hand. En advokat har kompetensen du inte behöver ha. Lagen är komplicerad och svårtolkad. Det blir din advokats uppgift att tolka den på ett sätt som är till din fördel.

En advokat är med längs hela vägen och din stöttepelare i rättsprocessen. Vänner, familj och kollegor kanske vänder ryggen mot dig, men en advokat står vid din sida ända in i kaklet och kommer kämpa med näbbar och klor för att du ska få ett så gynnsamt utfall av den juridiska processen som överhuvudtaget är möjligt. Du kan alltid lita på din advokat.

22 Sep 2020