Varför har alla rätt till försvarsadvokat?

I Sverige har alla rätten att få en försvarsadvokat förutsatt att det är ett offentligt ärende. Men varför har alla rätt till försvarsadvokat?

Grundläggande rättighet i en demokrati

Rätten till att få försvarsadvokat brukar nämnas som grundläggande rättighet inom en demokratisk rättsstat. I en diktatur kan staten ”bestämma” att en person är skyldig och utan försvarsadvokat ges ingen möjlighet att juridiskt försvara sin rätt. Genom att man får en advokat upprätthålls helt enkelt rättssäkerheten i ett land. 

Stadgat i Europakonventionen

Rätten till advokat är även stadgad i Europakonventionen. Detta för att säkerställa att en rättegång är rättvis från bägge parter. 

Rätt till advokat – när staten är involverad

Man har inte alltid rätt till en gratis försvarsadvokat utan det gäller när staten är involverad i det mål som ska utredas. När en person bryter mot lagen är det staten som är en part och den åklagande andra parten. I detta fall finns rätten till en fri försvarsadvokat. 

Anser man att ett företag gjort fel och drar ärendet till domstol är generellt inte staten inblandad. I detta fall behöver man själv stå för advokatkostnaderna. I vissa fall kan försäkring täcka detta. 

Domstolen avgör

Blir du anklagad för ett brott kan du begära att få en offentlig advokat. Det är sedan domstolen som slår fast om du har rätt att få detta eller inte. Delvis beror det på brottets storlek. 

Sällan vid böter

I det fall som brottet är så litet att straffet enbart kan bli böter kommer generellt ingen offentlig försvarare att utses. Det kan däremot ske om man anser att det finns ”särskilda skäl”. Även detta är det domstolen som avgör. 

Rätt att välja själv

Generellt har man rätten att själv välja vilken försvarsadvokat som önskas. De flesta nöjer sig däremot med den som utses via domstolen. Har man åsikter om vilken advokat som ska anlitas ska domstolen tilldela denna advokat förutsatt att det är möjligt rent tidsmässigt (advokaten kan ju vara upptagen under tiden) samt om de inte finns särskilda skäl som motsäger sig detta val. Det är exempelvis inte lämpligt att advokaten är släkt med den åtalade. 

Alltid rätt till privat försvarare

Man har alltid rätt att välja en privat advokat. Skulle domstolen anse att någon offentlig försvarare inte ska utses kan man, på egen hand, kontakta en advokat som tar på sig ärendet. Det innebär däremot att man kan få betala hela kostnaden själv.

Här hittar du en duktig försvarsadvokat i Stockholm: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz/

5 Jan 2020