Vad tjänar en advokat i medellön?

Vad tjänar en advokat i Göteborg, i medellön; är yrket så välbetalt som många verkar tro och ta för givet? Vi reder ut lite kring lön, arbetsuppgifter och varför advokat som yrke fyller en så pass viktig samhällsfunktion.

Många drömmer om att bli advokat och det är en dröm som ofta är sprungen ur populärkulturella saker. Många filmer och många böcker handlar om advokater och genom dessa så ser – läser – man också vilken viktig samhällsfunktion yrket de facto fyller. En advokat kan göra skillnad för en annan människa och en advokat är en viktig stöttepelare i det rättsväsende som hela vår demokrati vilar på.

Lönen är i sammanhanget en bisak, men det är också givet att ett sådant yrke – precis som exempelvis läkare – ska ha en lön som motsvarar vikten av det man dagligen gör. Med det senare i åtanke: en advokat tjänar bra. Vissa tjänar till och med exceptionellt bra, detta medan andra - ofta nyutexaminerade – tjänar lite sämre. Medellönen för en advokat ligger idag på 51.088 kronor i månaden. Detta för en advokat vars yrkeserfarenhet ligger på 9.2 år och där åldern ligger på dryga 38 år.

Det krävs för att bli advokat

Anlita advokat i Göteborg

Det är ingen smal sak att bli advokat. Vägen till den höga lönen är både lång och snårig. Många sållas bort längs vägen och det gör att enbart de bästa blir kvar. Först så krävs det fem års intensiva studier på heltid. Därefter så måste man även göra en treårig praktik på en advokatbyrå. Det tar således åtta år innan man kan ansöka om att tas upp av Advokatsamfundet. Om detta sker så kan man också börja praktisera som advokat.

Löner rent procentuellt

Den absolut största andelen rent procentuellt av alla advokater tjänar någonstans mellan 30-33.000/månaden. Det handlar om mer än 11 %. Där står man emellertid inte kvar och stampar särskilt länge. Lönen ökar stadig och en påfallande del av alla advokater – 9.23% – har en månadslön som ligger mellan 64-99.000 kronor i månaden. Det finns även ett toppskick som tjänar över 99.000 kronor i månaden. Ett toppskick dit 8.73 % av alla landets advokater kan räkna sig.

Svåra avvägningar i yrket

Som försvarsadvokat och som advokat inom brottmål så brottas man ständigt med olika moraliska frågor. Alla har rätt till ett så bra försvar som möjligt och det är advokatens roll att ge dessa förutsättningar. Många kan dock ha svårt att koppla bort det rent personliga. Hur kan man försvara en person som påstås ha utfört så bestialiska brott som han misstänks för – och är han verkligen oskyldig. Det är något som man lär sig.

Advokatens roll ligger inte i att avgöra skuld. Det ligger i att ge ett försvar som innebär en rättvis prövning. Skuldfrågan ligger helt på åklagarens bord. Att försvara någon vid uppmärksammade mål kan innebära stora svårigheter för en advokat. Hot och trakasserier kan förekomma och ju mer medial uppmärksamhet ett fall få- desto med strålkastarljus riktas också mot advokaten. Det innebär att yrket kan upplevas som ensamt och att det kan ge en känsla av att man för en hopplös kamp. Därför är det viktigt att fullt ut förstå sin yrkesroll och att dels också välja en advokatbyrå som ger full support vid de riktigt tuffa ärenden man anlitas för.

1 Oct 2019