Tio tips för att vinna vårdnadstvist

Tio tips för att vinna vårdnadstvist - är det verkligen relevant och ska man verkligen ge tips kring en så prekär situation? Utan tvekan. Vårdnadstvister ökar i Sverige och de senaste tio åren så har antalet vårdnadstvister som måste avgöras i domstol kommit att nå nya toppnivåer.

Det handlar om problem och det är oroväckande. En vårdnadstvist ska aldrig tas lättsinnigt och att det hela tiden sker en ökning är något som måste utredas. Man ska dock alltid komma ihåg att en vårdnadstvist är unik. Även om man kanske kan anse att vissa av dessa sker av fel skäl och av saker som hämnd, avundsjuka och så vidare så kan man aldrig sätta sig in i situationen som utomstående. Alla vårdnadstvister sker – det måste man utgå ifrån – av rätt skäl och med barnens bästa i åtanke. Sedan får domstolen avgöra hur vårdnaden ska se ut i framtiden. Det är vare sig du eller jag som gör den bedömningen och det måste man komma ihåg.

Så kan man vinna vårdnadstvist

Så kan man vinna vårdnadstivst

Vad krävs då för att vinna en vårdnadstvist? Vi skulle säga att det snarare handlar om att minimera förlusten snarare än om att vinna. Barnet kommer att tappa en del av kontakten med en av sina föräldrar och det kan aldrig ses som en vinst i ordets rätta bemärkelse. Därmed inte sagt att vissa föräldrar inte är lämpliga som vårdnadshavare och att vissa inte bör ha vårdnaden om sina barn. En annan sak att tillägga är att en förlust i en vårdnadstvist inte per se innebär att man som förälder tappar kontakten med sina barn. Nej, vi har fortfarande en umgängesrätt i Sverige och där man i och med denna som förälder har rätt att träffa sina barn och vice versa. För vissa så är den lösningen faktiskt bättre. Som sagt; en del är sämre rustade som vårdnadshavare och ska därmed också exkluderas från viktiga beslut rörande barnens framtid.

Tips inför en vårdnadstvist

Det är svårt att ge tips om hur man ska vinna en vårdnadstvist - detta då alla fall, som sagt, är unika. Vi kan ändå lista några mer generella tips som kan vara användbara i hur du överlever och tar dig vidare om du befinner dig i en vårdnadstvist.

  1. Ta rätt hjälp. Det viktigaste tipset vi kan ge handlar om att anlita en sakkunnig jurist som är med längs hela resan. Gör det så snart som möjligt. Välj en jurist som du känner dig trygg med. Utöver de sakkunskaper och den erfarenhet som krävs så behöver du även ett rent mentalt stöd. En vårdnadstvist kan vara väldigt upprivande och känslosam. Erfarenheten säger att rätt stöd vid din sida kan göra skillnad och att du orkar fortsätta.
  2. Stöd vid sidan av. Familj och vänner blir viktiga, men ibland så kan även en psykolog göra skillnad. Vi behöver prata och vi behöver råd. Ingen är stark ensam i en vårdnadstvist.
  3. Koppla från. Du kan inte göra så mycket mer än att infinna dig, svara på frågor och låta rättvisan ha sin gång. En vårdnadstvist tar tid - och den måste göra så. Försök att leva normalt under tiden: jobba, börja träna, hitta nya aktiviteter som du blir glad av att göra.
  4. Smutskasta ingen. Du ska aldrig gå så lågt ner att du börjar ägna dig åt pajkastning mot din förre partner. En sådan vårdnadstvist är direkt ovärdig och än värre är om du försöker manipulera barnen att delta i kriget. Du får lita på att allt sker korrekt och att fallet bedöms rättvist. Du behöver inte kasta bensin på elden, risken finns - och den är stor - att det slår åt andra hållet istället.
  5. Dokumentera. Om det handlar om hot, hat, fysisk- eller psykisk misshandel så bör du dokumentera och spara bevis. Spela in samtal och visa hur exempelvis en vardag ser/har sett ut hos er.
  6. Umgängessabotage. Detsamma gäller vid umgängessabotage eller om din partner försvårar din relation till barnen genom att inte hämta, komma för sent, inte svara i telefon och så vidare. Dokumentera sådant och spara.
  7. Varsko andra. Du befinner dig i en vårdnadstvist och vill hålla det hemligt för andra - detta av omtanke till barnen. Vårt råd är att du är öppen med vad som sker. Berätta för skola, fotbollstränare och andra personer som har kontakt med barnen. Dessa kan upptäcka förändringar som i sin tur kan hjälpa dig att hjälpa dina barn på ett tidigt stadie.
  8. Var vuxen. Måste en vårdnadstvist verkligen ta fart och vilka skäl föreligger egentligen? I vissa fall så kan det handla om exempelvis svartsjuka - din forna partner har skaffat en ny - och där man vill hämnas. Det är inget giltigt skäl att ansöka om ensam vårdnad och tvinga barnen genom denna process. Se över om din vårdnadstvist verkligen sker av rätt skäl eller om det handlar om någon typ av upprättelse eller personlig prestige.
  9. Ryck upp dig. Känner du med dig att du varit en lite sämre förälder än vad du borde vara? Det är aldrig för sent att ändra sig. Sök hjälp för dina alkoholbesvär, sök ett jobb, försök att ändra på - och bryta - de dåliga sakerna i ditt liv. Rätten utgår från barnens bästa och det innebär i många fall gemensam vårdnad. Kan du visa på en trovärdig och ärlig förändring så är loppet långt ifrån kört. Gör det för dina barns skull.
  10. Acceptera utfallet. Oavsett vilket utfall vårdnadstvisten ger så går det att överklaga och ta det vidare. Acceptera vad som skett och samla kraft att ta saken vidare. Visa att du verkligen förtjänar vårdnaden och ta under tiden tillvara på det umgänge som du får med dina barn. De förtjänar den bästa mamman/pappan de kan få och du måste finnas där för dem. Även om det är tufft och känns hopplöst.
4 Sep 2019