Svårt att få byta fönster själv i bostadsrätt

Behöver fönstren i din bostadsrätt bytas ut? Byt aldrig ut fönstren utan föreningens godkännande, det kan leda till att du blir uppsagd.

I en bostadsrättsförening finns en uppdelning mellan vad som är föreningens och vad som är den enskilde medlemmens ansvar. Enkelt uttryckt kan man säga att det som finns innanför lägenhetens väggar kan medlemmen själv bestämma över medan det som inte syns från lägenheten ligger på föreningens ansvar. Ett annat sätt att se på saken är att det som befinner sig utanför lägenheten kan inte medlemmen styra över, till exempel rör och ledningar i väggar, förråd, tak, fasader och så vidare.

Ett fönster då? Det befinner sig ju både i lägenheten och utanför den på samma gång. Mycket riktigt så är också ansvaret för fönstret uppdelat mellan medlemmen och bostadsrättsföreningen. Hur uppdelningen ser ut beror på föreningens stadgar, men i de flesta föreningar så har medlemmen ansvar för fönsterrutor och kitt, medan föreningen har ansvar för fönsterkarmarna. Det vill säga, om du råkar ha sönder en fönsterruta är det inte föreningens ansvar att se till att den blir bytt, men om hela fönstret behöver bytas ut så ligger det på föreningens bord.

Kollage av många olika fönster

Tänk om alla fönster såg olika ut...

Ett fönsterbyte i ett flerbostadshus måste nästan undantagslöst vara en gemensam affär, där alla fönster byts ut på samma gång. Anledningen till det är förstås att en fasad måste se enhetlig ut, av byggnads- och stadsplanemässiga skäl. Visst kan en bostadsrättsinnehavare tycka att fönstren i lägenheten ser gamla och fula ut från insidan, men byter han ut dem själv så innebär detta också i praktiken en förvanskning av fasaden, och därmed i förlängningen av det offentliga rummet.

Kan ligga på föreningens ansvar

Att byta ut fönstren själv kan faktiskt klassas som egenmäktigt förfarande, och den som utan bygglov eller föreningens godkännande tar in en hantverkare för att byta ut fönstren riskerar att bli utesluten från sin bostadsrättsförening. Bättre är att i stället, om fönstren är i så dåligt skick att de inte fungerar som man kan kräva av en modern bostad, att be föreningen bekosta en renovering, något de faktiskt har ansvar för att göra om fönstren är i så dåligt skick att kyla och fukt läcker in och försämrar boendekvaliteten.

En renovering godkänns i de flesta fall

Om fönstren däremot inte är i så dåligt skick som beskrivits ovan, så kan du inte kräva att föreningen ska byta ut fönstren, och du har heller inte rätt att göra det själv. Däremot kan du säkert få ett godkännande för att renovera fönstren på insidan, något de flesta föreningar godkänner utan knot. Nya fönsterglas, nytt kitt och ett par lager färg kan göra susen för ett fönster och få det att se som nytt ut, utan att fasaden påverkas det minsta.


Läs mer på https://www.fönsterbytebrf.se/byta-fonster

8 Nov 2019