När du behöver en advokat i Uppsala

Hur jobbar en advokat? Är det som på film? Är det så att man mest tittar på amerikanska filmer, eller engelska sådana, skiljer det sig åt ganska mycket mellan fiction och verkligheten. En svensk advokat arbetar ofta nära polis och åklagare, om de har bra kontakter med dem vill säga. Ska en advokat vara framgångsrik som försvarare och denne någon kanske har blivit misstänkt för ett brott, är det ganska viktigt att ha en bra kontakt med polisen, som är de som utreder brott. Misstänks man för ett brott som faller under allmänt åtal (mord, våldtäkt och vissa ekonomiska, grova brott) då leds utredningen av en åklagare, och man får då en försvarare som betalas av staten.

En advokat ska tillvarata sin klient

En advokats allra främsta uppgift är att alltid vara lojal mot sin klient. Det är vad det innebär att vara en upptagen advokat inom Advokatsamfundet. Där kräver man att en advokat måste arbeta för sin klient och ingen annan. Tummar man på den saken bör man inte ta på sig uppdraget att arbeta som advokat. Känner man själv att man inte kommer att kunna vara lojal mot sin klient, bör man tacka nej till arbetet som advokat för den klienten. Ska man som advokat vara framgångsrik är det viktigt att kunna tänka i nya banor, i kreativa banor och kunna göra egna utredningar som visar på att klienten är oskyldig.

Så kan en advokat försvara en klient

Även om det faktiskt inte är en advokats arbetsuppgift att bevisa en klients oskuld, är det alltid en framgångsfaktor, om en advokat kan bevisa eller i alla fall påvisa hur klienten är oskyldig till åklagarens och polisens misstankar. Genom att kunna slå hål på åklagarens teori eller "bevis" på att klienten skulle vara skyldig är halva segern vunnen om det går. En advokat bör alltid kunna slå hål på misstankar och ställa rätta frågor i sammanhanget. Om en advokat kan bevisa hur orimligt det är, såsom åklagaren och polisen tror att något är, så kan advokaten få ett frikännande av sin klient.

Duktig advokat kan avgöra hela frågan

På det sättet är just en advokat mycket viktig – genom att visa på brister i utredningen och de misstankar som kan slå hål på ett resonemang. Blir det sedan rättegång, kan en advokat visa på det orimliga i att någon skulle vara skyldig till ett brott. Här kan du läsa mer om du behöver en advokat i Uppsala.

25 Jun 2019