Fuskande byggföretag ett samhällsproblem

Fusket i byggbranschen drabbar såväl konkurrenter som samhället i stort. De juridiska påföljderna för fusk borde därför bli mer kännbara.

Det fuskas mer i byggbranschen än i någon annan bransch i Sverige. Frågar man byggföretagen själva är det mer än hälften som svarar ett definitivt ja på frågan om det förekommer fusk i deras bransch. Fuskandet är idag så utbrett att det blir allt svårare för mellanstora byggföretag som försöker följa reglerna. De kan helt enkelt inte konkurrera med de lägre priser som fuskande byggföretag kan erbjuda.

De enda som tjänar på fusket är fuskföretagen själva. Och genom att det finns en sådan liten chans att bli påkommen är det många som satt i system att utnyttja svart arbetskraft”

Samtidigt som det är orättvist mot de seriösa konkurrenterna innebär fusket en förlust för samhället, i form av förlorade skatteintäkter. De som jobbar svart blir också drabbade, eftersom de hamnar utanför samhällets skyddsnät och till exempel inte sparar in till pensionen. De enda som tjänar på fusket är fuskföretagen själva. Och genom att det finns en sådan liten chans att bli påkommen är det många som satt i system att utnyttja svart arbetskraft och trolla med bokföringen, något som i teorin kan ge stränga straff men som i praktiken ofta passerar obemärkt.

Ofärdig byggnad och lyftkran

Lönar det sig att fuska?

Just att det är så enkelt att komma undan med fusk gör att det faktiskt kan löna sig för ett byggföretag att fuska, även om man skulle åka på böter vid något tillfälle. Tillsynen på landets byggarbetsplatser är alldeles för liten, menar många kritiker. Byggjobbare som jobbar svart struntar helt öppet i att identifiera sig, och det krävs att någon på bygget är tillräckligt rakryggad för att våga anmäla företaget till någon myndighet för att fusket ska uppdagas, något som tyvärr sker alltför sällan. De flesta fuskande företag är därför inte ens rädda för att åka fast.

Svårt för seriösa företag att konkurrera

Det behövs mer tillsyn i byggbranschen, och strängare straff för de som fuskar. Det måste vara riktigt kännbart att åka fast för att byggföretag ska avstå från att fuska. Många små företag anser att det är svårt eller nästan omöjligt att klara sig i byggbranschen utan att fuska, och många hävdar att de tvingas att fuska på grund av att konkurrenterna gör det.

Så ska det naturligtvis inte få se ut. Fuskande byggföretag är ett problem för hela samhället och drabbar många. Även om fusket oftast inte rör själva byggkvaliteten, utan oftare handlar om svart arbetskraft och slarv med arbetsmiljön, är det bara en tidsfråga innan det utbredda byggfusket i Sverige börjar få allvarliga konsekvenser även utanför byggbranschen.

2 Dec 2019